ΕΑΣ Τρικάλων: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων Reviewed by Momizat on . Η Α.Σ. «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας στην περιοχή της Θεσσαλίας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Η Α.Σ. «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας στην περιοχή της Θεσσαλίας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Rating: 0

ΕΑΣ Τρικάλων: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων

ΕΑΣ Τρικάλων: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων

Η Α.Σ. «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας στην περιοχή της Θεσσαλίας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Αύξησης της Απασχόλησης στην Θεσσαλία μέσα από την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας και της Χρήσης Νέων Τεχνολογιών», Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα

Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ανέργους/ες που σχετίζονται με τον αγροτικό κλάδο και από την περιοχή των Τρικάλων και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα το οποίο, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει επιδοτούμενο προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 88 ωρών και στα Τρίκαλα.

Πληροφορίες: 2410627142, 6946952971, Αρμόδιο πρόσωπο: Βικτωρία Τοπούζη.

Αιτήσεις συμμετοχής: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, Συγκρότημα Εκκοκκιστηρίου, 6ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας, Μεγαλοχώρι.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και

ηλεκτρονικά στο e-mail: v.topouzi@trek.gr

Προθεσμία υποβολής: αιτήσεων Από Τετάρτη 03 / 09 / 2014 έως και Τετάρτη 10 / 09 / 2014.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή