Εγγραφές , Τομείς και Ειδικότητες στο 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων. Reviewed by Momizat on . Το γνωστοποιεί ότι, οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά συνεχίζονται από την Τρίτη 01/09/2015 καθημερινά από  09:00 έως 13:00 (πρωί)   και   17:30 έως 20:30 ( Το γνωστοποιεί ότι, οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά συνεχίζονται από την Τρίτη 01/09/2015 καθημερινά από  09:00 έως 13:00 (πρωί)   και   17:30 έως 20:30 ( Rating: 0

Εγγραφές , Τομείς και Ειδικότητες στο 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων.

Εγγραφές , Τομείς και Ειδικότητες στο 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων.

Το γνωστοποιεί ότι, οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά συνεχίζονται από την Τρίτη 01/09/2015 καθημερινά από  09:00 έως 13:00 (πρωί)   και   17:30 έως 20:30 (απόγευμα).

Οι Τομείς και Ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2015-2016 είναι οι παρακάτω:

 

 1. Τομέας Μηχανολογίας, με Ειδικότητες:

— Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.

— Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και

Φυσικού Αερίου.

— Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού.

— Τεχνικός Οχημάτων

 

 1. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, με Ειδικότητες:

— Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

— Τεχνικός Αυτοματισμού.

 1. Τομέας Πληροφορικής, με Ειδικότητες:

— Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

— Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

— Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού.

 1. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας, με Ειδικότητες:

— Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.

— Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης.

— Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό.

 

 1. Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με Ειδικότητες:

— Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

— Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.

Δικαίωμα εγγραφής στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο έχουν, εργαζόμενοι, άνεργοι ή άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.

Ειδικότερα:

 • Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται: Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου (ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών)
 • Στην Β΄ Τάξη εγγράφονται:
  • Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ή ΤΕΛ, ΕΠΛ κλπ
  • Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ – ΕΠΑΛ
  • Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και  Α΄ κύκλου ΤΕΕ
  • Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ – ΕΠΛ – ΤΕΕ β’ κύκλου – ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ για απόκτηση πτυχίου διαφορετικής ειδικότητας

Σημείωση: Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου και αντιστρόφως.

 

Στους αποφοίτους του Εσπερινού ΕΠΑΛ χορηγούνται δύο (2) τίτλοι σπουδών:

 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), και
 • Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4.

 

Επίσης οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:

α) Να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

β) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε επιλέγοντας τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα των Α.Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους είτε με συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε μεταγενέστερο έτος από αυτό της αποφοίτησής τους, για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

γ) Να εργαστούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικοί, εργοδηγοί ή υπάλληλοι σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο της ειδικότητάς τους ή να ασκήσουν ιδιωτικό έργο.

 

Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ έχει ωράριο λειτουργίας από 17:20 έως 20:50 και στεγάζεται στο συγκρότημα των τεχνικών σχολείων της Μπάρας (Βαθυκλέους 1).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24310-26483, 24310-76623.

Ο Διευθυντής

     Βασίλειος Βαρσάνης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή