Εγκρίθηκαν 5 έργα – σε διάφορα στάδια – για τον νομό Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 15.560.902,44 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περι Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 15.560.902,44 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περι Rating: 0

Εγκρίθηκαν 5 έργα – σε διάφορα στάδια – για τον νομό Τρικάλων

Εγκρίθηκαν 5 έργα – σε διάφορα στάδια – για τον νομό Τρικάλων

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 15.560.902,44 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπό την προεδρία της περιφερειακής συμβούλου κας Ελένης Αργυροπούλου. Αναλυτικά:

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:«Καθαρισμός Αποστραγγιστικών Τάφρων – Συλλεκτήρων» Π.Ε Καρδίτσας, προϋπολογισμός: 200.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2014»  προϋπολογισμού 149.752,50 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού Οδού Αχλαδιά-Καππαδοκικό-Γεφύρια», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ  (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επαρχιακό-εθνικό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας», Προϋπολογισμού: 150.000,00 (με Φ.Π.Α.).

–  Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Συντήρηση  ΤΟΕΒ  Ραψάνης»,  προϋπολογισμού: 100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση δημοπράτησης, του  έργου: «Συντήρηση  ηλεκτροφωτισμού – σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας, έτους 2014» Προϋπολογισμού: 190.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση δαπάνης ποσού 93.000,00 ευρώ για την αποζημίωση δικαιούχων απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την αριθμ.337/2012 απόφαση εφετείου Λάρισας, που αφορά την κατασκευή του έργου «Παραλιακός άξονας (παράκαμψη Κόκκινου νερού)».

– Έγκριση δημοπράτησης του Έργου: «Δρόμος Άγιος Γεώργιος – Όρια Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 360.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Δρόμος Πολυνέρι – Λεύκη» Προϋπολογισμού: 165.000,00ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: Ανέγερση 1ου 12/Θ Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας,  προϋπολογισμού: 4.341.999,94 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

–  Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Λεωφόρου Καραμανλή Λάρισας (Π. Ε.Ο. Αθηνών-Θες/νικης από την οδό Διγενή Χ.Θ. 5+700 μέχρι την οδό Βαρδουσίων Χ.Θ. 6+630)», προϋπολογισμός έργου: 5.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης, πρόχειρου διαγωνισμού, υποβολή οικονομικής προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού του Έργου: «Κατασκευή Προσβάσεων στο οδικό τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Άγιος Γεώργιος» προϋπολογισμού: 60.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έργου : «Σύνταξη στατικής μελέτης έργων αντιμετώπισης – σταθεροποίησης και αποκατάστασης αστοχιών λόγω κατολίσθησης στο 42ο χλμ. Βόλου-Ζαγοράς» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «αντιμετώπιση κατολίσθησης πέριξ του χώρου αθλοπαιδιών του δημοτικού σχολείου Αφετών», προϋπολογισμός: 24.600,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και επαναδημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση υποδομών θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ», προϋπολογισμός: 970.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσθήκη σιδηρού κιγκλιδώματος περίφραξης συγκροτήματος ιδρύματος αγωγής ανηλίκων αρρένων στοιχειώδους εκπαίδευσης Βόλου», προϋπολογισμός: 66.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου: «Κοπή- καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων –πρανών στο οδικό δίκτυο Π.Ε Μαγνησίας» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, Προϋπολογισμός έργου: 73.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση μνημείων περιφερειακής ενότητας Τρικάλων», συνολικού προϋπολογισμού: 100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Ανάδειξη παλαιών πέτρινων σχολείων Π.Ε. Τρικάλων σε λαογραφικά μουσεία (β΄ εργολαβία)», συνολικού προϋπολογισμού: 27.000,00ευρώ (με Φ.Π.Α.).

–  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή 6ου δημοτικού σχολείου Τρικάλων», ήτοι συνολικού προϋπολογισμού: 2.750.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση-Καθαρισμός (Περιβαλλοντική Προστασία) ποταμών Π.Ε. Τρικάλων – Αντιπλημμυρική Προστασία εργολαβία 2014», προϋπολογισμού  400.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια σωλήνα ύδρευσης για τις ανάγκες μεταφοράς πόσιμου νερού στον Κλοκωτό Τρικάλων»,  προϋπολογισμού  18.950,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή