Εμπλουτίζονται με ιχθύδια πέστροφας Ασπροποτάμου ορεινά ρέματα Reviewed by Momizat on . Εγκρίθηκε από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλία Τσέλιγκα, η δωρεάν διάθεση δέκα πέντε χιλιά Εγκρίθηκε από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλία Τσέλιγκα, η δωρεάν διάθεση δέκα πέντε χιλιά Rating: 0

Εμπλουτίζονται με ιχθύδια πέστροφας Ασπροποτάμου ορεινά ρέματα

pestrofa

Εγκρίθηκε από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλία Τσέλιγκα, η δωρεάν διάθεση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ιχθυδίων Πέστροφας, της φετινής παραγωγής του Πεστροφογεννητικού Σταθμού Ασπροποτάμου Καλαμπάκας, στο Δασαρχείο Τρικάλων, για τον εμπλουτισμό των ορεινών πεστροφόρων ρεμάτων της περιοχής αρμοδιότητάς του.
Η υπόλοιπη παραγωγή των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ιχθυδίων Πέστροφας του εν λόγω Σταθμού, διατίθεται στο Δασαρχείο Καλαμπάκας, για τον εμπλουτισμό των ορεινών πεστροφόρων ρεμάτων της περιοχής αρμοδιότητάς του και συγκεκριμένα:
α) εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) Ιχθύδια Πέστροφας, για τις ανάγκες του Δασικού Συμπλέγματος Ασπροποτάμου,
β) πέντε χιλιάδες (5.000) Ιχθύδια Πέστροφας, για τον εμπλουτισμό των ρεμάτων περιοχής Χρυσομηλιάς- Παλαιοχωρίου
γ) πέντε χιλιάδες (5.000) Ιχθύδια Πέστροφας, για τον εμπλουτισμό του ρέματος Καστανιώτικο.
Ο εμπλουτισμός θα γίνει με την εποπτεία και ευθύνη των εν λόγω Δασαρχείων.

Αφήστε το σχόλιο σας