Ενα ακόμη υπόμνημα για τον ΟΑΕΕ, από τους τρικαλινούς ΕΒΕ Reviewed by Momizat on . Προτάσεις στους βουλευτές του νομού μας, για τη χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ,  απέστειλε η Ομοσπονδία ΕΒΕ Ν. Τρικάλων. Αυτές αφορούν στα γνωστά ζητήματα των οφειλών, Προτάσεις στους βουλευτές του νομού μας, για τη χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ,  απέστειλε η Ομοσπονδία ΕΒΕ Ν. Τρικάλων. Αυτές αφορούν στα γνωστά ζητήματα των οφειλών, Rating: 0

Ενα ακόμη υπόμνημα για τον ΟΑΕΕ, από τους τρικαλινούς ΕΒΕ

Ενα ακόμη υπόμνημα για τον ΟΑΕΕ, από τους τρικαλινούς ΕΒΕ

Προτάσεις στους βουλευτές του νομού μας, για τη χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ,  απέστειλε η Ομοσπονδία ΕΒΕ Ν. Τρικάλων. Αυτές αφορούν στα γνωστά ζητήματα των οφειλών, της έλλειψης χρηματοδότησης του συστήματος ασφάλισης και σε πολλά άλλα, για τα οποία σπάνια οι ΕΒΕ διεκδικούν κάτι επί της ουσίας. Το ότι εστάλη ένα υπόμνημα, χωρίς κάποια συνοδευτική ενέργεια, δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Από υπομνήματα, χόρτασαν όλοι οι κλάδοι τα προηγούμενα χρόνια.
Το υπόμνημα αναφέρει:

 

1. Εγγυημένη και επαρκής κρατική χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εξ ορισμού πηγάζει από τον Δημόσιο Χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης

2. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ. Για την εξασφάλιση των οφειλών ο ΟΑΕΕ διαθέτει επαρκή ένδικα μέτρα (αστικά και διοικητικά). Η οφειλή προς τον ασφαλιστικό φορέα δεν είναι δυνατό να συνιστά ποινικό αδίκημα.

3. Διαβλέποντας την κλιμάκωση της κοινωνικής-ανθρωπιστικής κρίσης, η ΟΕΒΕ, σε πρόταση που είχε καταθέσει πριν από ένα έτος, έκρινε σκόπιμη τη δυνατότητα καταβολής μίας (1) τουλάχιστον εισφοράς ανά εξάμηνο από τον ασφαλισμένο, ώστε να χαρακτηρίζεται ασφαλιστικά ενήμερος. Ωστόσο σήμερα, η οικονομική δυσπραγία είναι τέτοια, ώστε είναι κοινωνικά επιβεβλημένη η αποδέσμευση της θεώρησης βιβλιαρίων υγείας από την ασφαλιστική ενημερότητα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2015.

4. «Πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, να τις αποπληρώσει μετά την 1/1/2016 ή μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου.

5. Παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, τουλάχιστον μέχρι 31-12-2015, πληρώνοντας, ακόμη κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Από αυτό το μέτρο, με τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπολογίζεται, ότι, με την ενεργοποίηση των μισών οφειλετών του Οργανισμού (~200.000 ασφαλισμένοι), μπορούν να εισρεύσουν στα ταμεία του ΟΑΕΕ περισσότερα από 540 εκ €/ έτος.

  1.  Έναρξη από 1/1/2016 αποπληρωμής των οφειλών σε πολλές δόσεις, συναρτήσει του εισοδήματος (επιχειρηματικού ή προσωπικού) του οφειλέτη, χωρίς επιβολή πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων.

7. Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη από 20.000 € (= 30 κατώτατες συντάξεις του Οργανισμού + προσαυξήσεις και τέλη), που είναι σήμερα, στα 40.000 €, με παράλληλη διόρθωση της εγκυκλίου του ΟΑΕΕ σχετικά με τον αριθμό των 30 μηνιαίων κατώτατων συντάξεων, που είναι σήμερα, στις 80 κατώτατες συντάξεις.

8. Δημιουργία κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ, ανταγωνιστικής προς τον ΟΓΑ, για την ένταξη των ασφαλισμένων που ανήκουν στις προαιρετικές περιοχές. Όλοι οι επιτηδευματίες να υπόκεινται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, χωρίς καμία χαριστική εξαίρεση, αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες (στη λογική των προαιρετικών περιοχών)

9. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΟΑΕΕ έτσι ώστε αφενός να ενδυναμωθεί η εισπρακτική του ικανότητα και αφετέρου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ως προς τις παροχές και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους συνταξιούχους. Η Διοίκηση πρέπει να αντιληφθεί ότι βασικός της ρόλος δεν είναι αυτός του τιμωρού, αλλά της υποστήριξης του ασφαλισμένου.

Η υλοποίηση αυτών των προτάσεων θα επανενεργοποιήσει χιλιάδες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, θα αποκαταστήσει την πρόσβαση 1.000.000 ασφαλισμένων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα λειτουργήσει ως έμμεση ένεση ρευστότητας για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα ωφελήσει τα έσοδα του Δημοσίου και των ΦΚΑ.

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή