Ενα κείμενο που ίσως διαβαστεί. Ή και όχι… Reviewed by Momizat on . Μη διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, αν: Σας θυμίζει κάτι από τα παλιά, το οποίο έχετε ξεχάσει, όπως τις ψήφους σε συγκεκριμένα κόμματα Εχετε προβλήματα διαχείριση Μη διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, αν: Σας θυμίζει κάτι από τα παλιά, το οποίο έχετε ξεχάσει, όπως τις ψήφους σε συγκεκριμένα κόμματα Εχετε προβλήματα διαχείριση Rating: 0

Ενα κείμενο που ίσως διαβαστεί. Ή και όχι…

Ενα κείμενο που ίσως διαβαστεί. Ή και όχι…

Μη διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, αν:

 1. Σας θυμίζει κάτι από τα παλιά, το οποίο έχετε ξεχάσει, όπως τις ψήφους σε συγκεκριμένα κόμματα
 2. Εχετε προβλήματα διαχείρισης οργής
 3. Αντιμετωπίζετε θέματα υπέρτασης
 4. Δεν έχετε επισκεφθεί τον γιατρό σας για ετήσιο τσεκ απ, επειδή δεν έχετε χρήματα
 5. Δεν συμπαθείτε τον γείτονα
 6. Είστε πάμπλουτος/η

Θανάσης Μιχαλάκης

 

Δώρο Χριστουγέννων 2013: πότε θα δοθεί, πόσο θα είναι, ποιοι οι δικαιούχοι

Το Δώρο Χριστουγέννων 2013 θα λάβουν μόνο οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα αφού για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους έχει καταργηθεί η χορήγηση του . Συγκεκριμένα όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Χριστουγέννων για το 2013 όπου είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφ’ όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς τους δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:

α) Σαν Δώρο Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες (19) χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

φ) Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα όπου υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων Δώρο Χριστουγέννων ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση , δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους , πριν από τις παραπάνω γιορτές είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους , είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

 

Χρόνος που συνυπολογίζεται στο Δώρο Χριστουγέννων

Συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. Οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι μισθωτοί που απουσίασαν λόγω ασθένειας δικαιούνται να υπολογίσουν ολόκληρο το χρόνο ασθένειάς τους αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.

Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 50 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 30 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 30 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 50. Χρόνος που δεν συνυπολογίζεται στο Δώρο Χριστουγέννων Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας. Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας. Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους δικαιούχους έως την 21η Δεκεμβρίου. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο Χριστουγέννων νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία , Το δώρα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

 

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο για το δώρο των Χριστουγέννων και την 15η ημέρα πριν το Πάσχα για το Δώρο του Πασχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται:

α) Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, και

β) Οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (λ.χ. τροφή, κατοικία), εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Παράλληλα έχουν κριθεί (με διάφορες δικαστικές αποφάσεις), ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές και οι εξής παροχές:

– Το επίδομα αδείας. Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας για το επίδομα αδείας θα πολλαπλασιασθεί το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.

Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ’ όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.

– Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.

– Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πρίμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Θεωρούνται τακτικές αποδοχές και δεν συμπεριλαμβάνονται:

– το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.

– Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.

– Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.

– Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ’ όσον παρέχεται τακτικά.

– Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ’ όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.

– Η αμοιβή από προμήθειες. Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).

– Το επίδομα κατοικίας.

– Το επίδομα ισολογισμού, εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.

 

 

Ακολουθούν πίνακες για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων με τους αντίστοιχους συντελεστές ημερομισθίου – μισθού για να μπορείτε να υπολογίζετε το ποσό που θα λάβετε, ανάλογα με τη διάρκεια της σχέσης εργασίας που είχατε.
 

Ημέρες Συντελεστής

Μισθών

Συντελεστής

Ημερομισθίων

Ημέρες Συντελεστής

Μισθών

Συντελεστής

Ημερομισθίων

Ημέρες Συντελεστής

Μισθών

Συντελεστής

Ημερομισθίων

Ημέρες Συντελεστής

Μισθών

Συντελεστής

Ημερομισθίων

1 0,0042 0,105 62 0.2611 6.527 123 0.5179 12.95 184 0.7748 19.37
2 0,0084 0,211 63 0.2653 6.632 124 0.5221 13.05 185 0.779 19.47
3 0,0126 0,316 64 0.2695 6.737 125 0.5263 13.16 186 0.7832 19.58
4 0,0168 0,421 65 0.2737 6.843 126 0.5305 13.26 187 0.7874 19.69
5 0,0211 0,526 66 0.2779 6.948 127 0.5347 13.37 188 0.7916 19.79
6 0,0253 0,632 67 0.2821 7.053 128 0.5390 13.47 189 0.7958 19.9
7 0,0295 0,737 68 0.2863 7.158 129 0.5432 13.58 190 0.8 20
8 0,0337 0,842 69 0.2905 7.264 130 0.5474 13.69 191 0.8042 20.11
9 0,0379 0,947 70 0.2947 7.369 131 0.5516 13.79 192 0.8084 20.21
10 0,0421 1,053 71 0.2990 7.474 132 0.5558 13.9 193 0.8125 20.32
11 0,0463 1,158 72 0.3032 7.579 133 0.5600 14 194 0.8169 20.42
12 0,0505 1,263 73 0.3074 7.685 134 0.5642 14.11 195 0.8211 20.53
13 0,0547 1,369 74 0.3116 7.79 135 0.5684 14.21 196 0.8253 20.63
14 0,0589 1,474 75 0.3158 7.895 136 0.5726 14.32 197 0.8295 20.74
15 0,0632 1,579 76 0.3200 8 137 0.5769 14.42 198 0.8337 20.84
16 0,0674 1,684 77 0.3242 8.106 138 0.5811 14.53 199 0.8379 20.95
17 0,0716 1,79 78 0.3284 8.211 139 0.5853 14.63 200 0.8421 21.05
18 0,0758 1,895 79 0.3326 8.316 140 0.5895 14.74 201 0.8463 21.16
19 0,0800 2 80 0.3368 8.422 141 0.5937 14.84 202 0.8505 21.26
20 0,0842 2,105 81 0.3411 8.527 142 0.5979 14.95 203 0.8548 21.37
21 0,0884 2,211 82 0.3453 8.632 143 0.6021 15.05 204 0.859 21.48
22 0,0926 2,316 83 0.3495 8.737 144 0.6063 15.16 205 0.8632 21.58
23 0,0968 2,421 84 0.3537 8.843 145 0.6105 15.26 206 0.8674 21.69
24 0,1011 2,526 85 0.3579 8.948 146 0.6147 15.37 207 0.8716 21.79
25 0,1053 2,632 86 0.3621 9.023 147 0.6190 15.47 208 0.8758 21.9
26 0,1095 2,737 87 0.3663 9.158 148 0.6232 15.58 209 0.88 22
27 0,1137 2,842 88 0.3705 9.264 149 0.6274 15.69 210 0.8842 22.11
28 0,1179 2,948 89 0.3747 9.369 150 0.6316 15.79 211 0.8884 22.21
29 0,1221 3,053 90 0.3790 9.474 151 0.6358 15.9 212 0.8926 22.32
30 0,1263 3,158 91 0.3832 9.58 152 0.6400 16 213 0.8969 22.42
31 0,1305 3,263 92 0.3874 9.685 153 0.6442 16.11 214 0.9011 22.53
32 0,1347 3,369 93 0.3916 9.79 154 0.6484 16.21 215 0.9053 22.63
33 0,1389 3,474 94 0.3958 9.895 155 0.6526 16.32 216 0.9095 22.74
34 0,1432 3,579 95 0.4000 10 156 0.6569 16.42 217 0.9138 22.84
35 0,1474 3,684 96 0.4042 10.11 157 0.6611 16.53 218 0.9179 22.95
36 0,1516 3,79 97 0.4084 10.21 158 0.6653 16.63 219 0.9221 23.05
37 0,1558 3,895 98 0.4126 10.32 159 0.6695 16.74 220 0.9263 23.16
38 0,1600 4 99 0.4168 10.42 160 0.6737 16.84 221 0.9305 23.26
39 0,1642 4,106 100 0.4211 10.53 161 0.6779 16.95 222 0.9348 23.37
40 0,1684 4,211 101 0.4253 10.63 162 0.6821 17.05 223 0.939 23.48
41 0,1726 4,316 102 0.4295 10.74 163 0.6863 17.16 224 0.9432 23.58
42 0,1768 4,421 103 0.4337 10.84 164 0.6905 17.26 225 0.9474 23.69
43 0,1811 4,527 104 0.4379 10.95 165 0.6947 17.37 226 0.9516 23.79
44 0,1853 4,632 105 0.4421 11.05 166 0.6990 17.47 227 0.9558 23.9
45 0,1895 4,737 106 0.4463 11.16 167 0.7032 17.58 228 0.96 24
46 0,1937 4,842 107 0.4505 11.26 168 0.7074 17.69 229 0.9642 21.11
47 0,1979 4,948 108 0.4547 11.37 169 0.7116 17.79 230 0.9684 24.21
48 0,2021 5,053 109 0.4590 11.47 170 0.7158 17.9 231 0.9726 24.32
49 0,2063 5,158 110 0.4632 11.58 171 0.7200 18 232 0.9768 24.42
50 0,2105 5,264 111 0.4674 11.68 172 0.7242 18.11 233 0.9811 24.53
51 0,2147 5,369 112 0.4716 11.79 173 0.7284 18.21 234 0.9853 24.63
52 0,2190 5,474 113 0.4758 11.9 174 0.7326 18.32 235 0.9895 24.74
53 0,2232 5,579 114 0.4800 12 175 0.7369 18.42 236 0.9937 24.84
54 0,2274 5,685 115 0.4842 12.11 176 0.7411 18.53 237 0.9979 24.95
55 0,2316 5,79 116 0.4884 12.21 177 0.7453 18.63 238 1 25
56 0,2358 5,895 117 0.4926 12.32 178 0.7495 18.74 239 1 25
57 0,2400 6 118 0.4969 12.42 179 0.7537 18.84 240 1 25
58 0,2442 6,106 119 0.5011 12.53 180 0.7579 18.95 241 1 25
59 0,2484 6,211 120 0.5053 12.63 181 0.7621 19.05 242 1 25
60 0,2526 6,316 121 0.5095 12.74 182 0.7663 19.16 243 1 25
61 0,2568 6,421 122 0.5137 12.84 183 0.7705 19.26 244 1 25
                  245 1 25

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από 01-05-2006 έως 31-12-2006, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξης:

 • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 1000 € μηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:
  1000 € χ 0,8421 (συντ. μισθού) = 842.1 χ 0.041666 (συντ. αδείας) = 35.08 €
  842.1 + 35.08 = 877.18 € ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
 • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30 € ημερησίως, το δώρο του θα ήταν : 30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.5 € χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31 €
  631.5 + 26.31 = 657.8 € ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή