Ενημέρωση των κυβερνητικών Βουλευτών για τον σχεδιασμό του ΚΕΝΑΚΑΠ Reviewed by Momizat on . Στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τους θεσμούς αναφορικά με τον σχεδιασμό της νέας Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τους θεσμούς αναφορικά με τον σχεδιασμό της νέας Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Rating: 0

Ενημέρωση των κυβερνητικών Βουλευτών για τον σχεδιασμό του ΚΕΝΑΚΑΠ

Ενημέρωση των κυβερνητικών Βουλευτών για τον σχεδιασμό του ΚΕΝΑΚΑΠ

Στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τους θεσμούς αναφορικά με τον σχεδιασμό της νέας Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης του νέου Τοπικού Προγράμματος «CLLD/LEADER 2014-2020» στην ΠΕ Τρικάλων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το ΥΠΑΑΤ, η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) διοργάνωσε σήμερα Τρίτη 23/08/2016 και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας συνάντηση ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους κυβερνητικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κα Παναγ. Δριτσέλη, κο Αθαν. Παπαδόπουλο και κο Χρ. Σιμορέλη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των τριών βουλευτών για τους αναπτυξιακούς στόχους του προγ/τος και το περιεχόμενο των δράσεων, με τα ποσοστά χρηματοδοτήσεων και τους προϋπολογισμούς.

Τα στελέχη της εταιρείας ( Παναγιώτης Πάτρας και ΒΆΪΟΣ Κουτής ) ενημέρωσαν ότι τους παλιότερους «γύρους» εφαρμογής του προγράμματος LEADER σε τοπικό επίπεδο, βοηθούσης και της στρατηγικής επιλογής του ΥΠΑΑΤ για εφαρμογή του κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας, συνέτειναν ώστε η βασική επιλεγόμενη αναπτυξιακή κατεύθυνση για την περιοχή των Τρικάλων να είναι επικεντρωμένη στην ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου (rural tourism). Αλλά όπως κατέδειξε όχι μόνο η εκπόνηση της Διαγνωστικής Έκθεσης της υφιστάμενης κατάστασης και προσδιορισμού των αναγκών της περιοχής παρέμβασης μέσω της SWOT ανάλυσης αλλά και η διαδικασία Διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς φαίνεται ότι πλέον αναζητούνται τοπικά «αναπτυξιακά ερείσματα» σε νέους προοπτικούς τομείς και συγκεκριμένα εστίαση στην ανάπτυξη των «τοπικών αγροτικών προϊόντων».

Για τον λόγο αυτό η νέα βασική επιλεγόμενη αναπτυξιακή κατεύθυνση CLLD/LEADER 2014-2020 για την ΠΕ Τρικάλων, στοχεύει στην «αναδιάταξη του τοπικού αγροδιατροφικού μοντέλου», αφού υπάρχει η πεποίθηση ότι στην ΠΕ Τρικάλων παράγονται «αγροτικά προϊόντα ποιότητας», τα οποία αξίζει να έχουν μια διαφορετική θέση -από αυτήν που σήμερα κατέχουν- στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έτσι η νέα Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης CLLD/LEADER 2014-2020 για την ΠΕ

Τρικάλων θα προσπαθήσει να απαντήσει στον τιθέμενο αναπτυξιακό στόχο με ένα συνδυασμό παρεμβάσεων που θα «αναδιατάσσουν το τοπικό αγροδιατροφικό σύστημα» στην ΠΕ Τρικάλων.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΝΑΚΑΠ Χρήστος Σινάνης καλωσόρισε τους τρεις Βουλευτές για την ανταπόκριση στην πρόσκληση και ζήτησε την βοήθεια τους σε οποιαδήποτε παρέμβαση χρειαστεί . Το πρόγραμμα αυτό θα φέρει πάνω από 8 εκατομμύρια στον Νομό Τρικάλων και θα αποτελέσει ένα σημαντικό κίνητρο για την τοπική ανάπτυξη.

Μάλιστα υπάρχει και κάτι ακόμη θετικό που σχετίζεται με την ένταξη στο πρόγραμμα και μεγάλων πόλεων όπως η Καλαμπάκα , η Φαρκαδόνα και η Πύλη.

Οι Κυβερνητικοί Βουλευτές άκουσαν με προσοχή την εισήγηση των στελεχών του ΚΕΝΑΚΑΠ , και συμφώνησαν ότι η ανάπτυξη της χώρας ξεκινάει μέσα από τέτοιες δράσεις.

Τόνισαν ότι τα χρήματα που θα έλθουν στον Νομό πρέπει να δρομολογηθούν σε δράσεις που θα αποδώσουν , και θα βάλουν στέρεες βάσεις   δημιουργικότητας αλλά και απασχόλησης.

Η ιδέα ότι οι προτάσεις που έγιναν αφορούν και τον Αγροτικό τομέα με δράσεις όπως οι τοπικοί συνεταιρισμοί τους βρίσκουν σύμφωνους και αλληλέγγυους.

Θα βοηθήσουν είπαν όπως μπορούν η πρόταση του ΚΕΝΑΚΑΠ να είναι μία από τις 50 που θα εγκριθούν σε όλη την Χώρα και θα προσπαθήσουν ( αν αυτό είναι δυνατόν ) το κονδύλι να υπερβεί και των 8 εκατομμυρίων.

Στην συνάντηση εκτός των Βουλευτών συμμετείχαν και δύο στελέχη του κόμματος στο Νομό και δη οι κκ. Σταύρος Νταούλας και Χρήστος Μπάτζιος.kenakap sirizeoi (1)kenakap sirizeoi (5)kenakap sirizeoi (3)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή