Ενημερωτική συνάντηση δικτύωσης τοπικών φορέων και επιχειρήσεων Reviewed by Momizat on .   Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων επιχειρηματικότητας» των πράξεων «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής Α   Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων επιχειρηματικότητας» των πράξεων «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής Α Rating: 0

Ενημερωτική συνάντηση δικτύωσης τοπικών φορέων και επιχειρήσεων

Ενημερωτική συνάντηση δικτύωσης τοπικών φορέων και επιχειρήσεων

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων επιχειρηματικότητας» των πράξεων «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» και «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας, με τη λειτουργία Πολυδύναμου Θεματικού-Εμπορικού χώρου στην πόλη των Τρικάλων», διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση τοπικών φορέων και επιχειρήσεων στα τοπικά προϊόντα, τουρισμό και πολιτισμό, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα συσκέψεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Τρίκαλα, Βενιζέλου 1, 2ος όροφος).
Στη συνάντηση, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, η δημιουργία τοπικών συμμαχιών, η σύναψη τοπικών συμφώνων συνεργασίας για την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην Απασχόληση των ομάδων στόχου.
Τα προγράμματα «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» και «Μουσικό Χωριό (Πάρκο Ελληνικής Μουσικής Παράδοσης)», περιλαμβάνουν το καθένα ένα πλέγμα επιδοτούμενων δράσεων που αφορούν την επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, επιμόρφωση, κατάρτιση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίηση και ένταξη στην αγορά εργασίας 160 ωφελουμένων, στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της παραγωγής τοπικών προϊόντων και της αγροδιατροφής.
Τις πράξεις υλοποιούν οι Α.Σ. «Δίκτυο Υποστήριξης της Τοπικής Ανάπτυξης και της Επιχειρηματικότητας» και «Δίκτυο Ανάδειξης και Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού» με συντονιστές εταίρους τις «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.» και «e-Trikala Α.Ε.» αντίστοιχα.

Οι πράξεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
aa

Αφήστε το σχόλιο σας