Ενισχύθηκαν επιχειρήσεις της Θεσσαλίας Reviewed by Momizat on . Σχετικά με την πορεία του μέτρου 123Α από 22 -12 -2014 έως 2 – 2 – 2015 η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι από την 1η πρόσκληση έχουν πληρωθεί οι παρακάτω φο Σχετικά με την πορεία του μέτρου 123Α από 22 -12 -2014 έως 2 – 2 – 2015 η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι από την 1η πρόσκληση έχουν πληρωθεί οι παρακάτω φο Rating: 0

Ενισχύθηκαν επιχειρήσεις της Θεσσαλίας

Ενισχύθηκαν επιχειρήσεις της Θεσσαλίας

Σχετικά με την πορεία του μέτρου 123Α από 22 -12 -2014 έως 2 – 2 – 2015 η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι από την 1η πρόσκληση έχουν πληρωθεί οι παρακάτω φορείς:

1. ΛΥΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΥΟΙ Ο.Ε (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ) Μαυροβούνι Λάρισας.
Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης 400.500 € και Δημόσια Δαπάνη 200.250 € (95% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 5% Εθνική).
Πληρώθηκε την 2η πληρωμή (τελική) ποσό Δημόσιας Δαπάνης 144.750,00 € με σύνολο δαπανών 270.121 €.

2. Ε.Α.Σ ΒΟΛΟΥ ( ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)
Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης 6.139.800 και Δημόσια Δαπάνη 2.673.930 ευρώ (95% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 5% Εθνική).
Πληρώθηκε με την 2η πληρωμή ποσό Δημόσιας Δαπάνης 433.103,71 € με σύνολο δαπανών 1.143.480,58 €.

Β. Από την 2η πρόσκληση του Μέτρου 123Α έχουν πληρωθεί οι παρακάτω:

1. Ε&Ι ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΠΕ (ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ) στην ΠΗΓΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης 420.000 € και Δημόσια Δαπάνη 210.000 € (95% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 5% Εθνική).
Πληρώθηκε την 1η πληρωμή ποσό Δημόσιας Δαπάνης 101.115,07 € με σύνολο δαπανών 279.629,45 €.

2. ΒΑΣΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ -ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ -(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ)
Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης 454.000,00 € και Δημόσια Δαπάνη 227.000,00 € (95% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 5% Εθνική).
Πληρώθηκε την 1η πληρωμή ποσό Δημόσιας Δαπάνης 102.325,00 € με σύνολο δαπανών 204.650,00 €.

3. GREEN BOX ΑΕΒΕ (ΙΔΡΥΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ)
Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης 4.400.000 € και Δημόσια Δαπάνη 1.985.000,00 € (95% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 5% Εθνική).
Πληρώθηκε την 1η πληρωμή ποσό Δημόσιας Δαπάνης 440.004,10 € με σύνολο δαπανών 880.008,20 €.

4. ΙΝΤΕΡΚΟΜΜ ΦΟΥΝΤΣ Α.Ε – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) 8ο χιλιόμετρο Λάρισας Συκουρίου.
Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης 8.780.000 και Δημόσια Δαπάνη 2.195.00 ευρώ (95% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 5% Εθνική).
Εστάλη για πληρωμή στο ΥΠΑΑ&Τ ο φάκελος 1ης πληρωμής συνολικών δαπανών 1.206.000 και αιτούμενης Δημόσιας δαπάνης 574.952 e.

• Επίσης, έχει χορηγηθεί προκαταβολή δημόσιας δαπάνης στους παρακάτω φορείς:

1. Θ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΨΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ – ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΩΝ
Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης 1.560.000,00 € και Δημόσια Δαπάνη 777.000,00 € (95% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 5% Εθνική).

Ποσό προκαταβολής 388.500,00 € (το 50% της Δημόσιας Δαπάνης).

2. ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.- ROUSSAS DAIRY PRODUCTS- (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΡΙΩΝ ΜΕ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ)
Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης 6.262.500,00 € και Δημόσια Δαπάνη 2.716.875,00 € (95% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 5% Εθνική).

Ποσό προκαταβολής 1.358.437,50 € (το 50% της Δημόσιας Δαπάνης).

3. ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ Ο.Ε. -ΟΜΗΡΟΣ Ή OMIROS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ)
Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης 1.600.000,00 € και Δημόσια Δαπάνη 779.040,00 € (95% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 5% Εθνική).

Ποσό προκαταβολής 389.052 € (το 50% της Δημόσιας Δαπάνης).

• Μας εστάλη ένταξη με νέα απόφαση του φορέα:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) Νίκαια Λάρισας με προϋπολογισμό έγκρισης 595.000 € και Δημόσια δαπάνη 297.500 €.

• Μας εστάλη προέγκριση με νέα απόφαση του φορέα:

ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΛΑ.Β.Υ.Σ. ΑΒΕΕ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ)
Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης 1.136.000,00 € και Δημόσια Δαπάνη 568.000 € (95% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 5% Εθνική)

Γ. Από την 3η πρόσκληση του Μέτρου 123Α, έχουν ενταχθεί οι παρακάτω φορείς:

1. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΟΡΑΦΦΥΤ) Ι.Κ.Ε.-Διακριτός τίτλος: ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΥΖΩΪΑΣ Ι.Κ.Ε. (ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) –Αλμυρός Μαγνησίας , με προϋπολογισμό έγκρισης 339.300,00 € και Δημόσια δαπάνη 169.650,00 €.

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΕΪΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ – ΓΕΩΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ – ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΕΒΕ -Διακριτός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΕΪΚΟΣ ΑΕΒΕ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ –ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ)- Αγιά Λάρισας, με προϋπολογισμό έγκρισης 875.530,00 € και Δημόσια δαπάνη 437.765,00 €.

3. ΠΟΥΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.-Διακριτός τίτλος: ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)- Αγιά Λάρισας με προϋπολογισμό έγκρισης 880.000,00 € και Δημόσια δαπάνη 440.000,00 €.

• Στον φορέα χορηγήθηκε και προκαταβολή Δημόσιας δαπάνης ύψους 220.000,00 €.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή