Ενστάσεις βουλευτών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ σε Αγοραστό για το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ Reviewed by Momizat on . Οι ελλείψεις του προγράμματος ΑΝΑΣΑ με βάση τις σχετικές απαντήσεις της ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ Κύριε Περιφερειάρχη, Η Πανδημία έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα δυσμενές Οι ελλείψεις του προγράμματος ΑΝΑΣΑ με βάση τις σχετικές απαντήσεις της ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ Κύριε Περιφερειάρχη, Η Πανδημία έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα δυσμενές Rating: 0

Ενστάσεις βουλευτών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ σε Αγοραστό για το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ

Ενστάσεις βουλευτών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ σε Αγοραστό για το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ

Οι ελλείψεις του προγράμματος ΑΝΑΣΑ με βάση τις σχετικές απαντήσεις της ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ

Κύριε Περιφερειάρχη,

Η Πανδημία έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για σχεδόν όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η συνεργασία του πολιτικού κόσμου για την κατανόηση, την ανάδειξη και την εύρεση εργαλείων – προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, που αποτελούν άλλωστε και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας μας.

Στις συζητήσεις που είχαμε οι  Βουλευτές Θεσσαλίας του ΣΥΡΙΖΑ, με εκπροσώπους μεγάλης μερίδας των πληττόμενων από την Πανδημία επιχειρήσεων, όπως επί παραδείγματι τους Ξενοδοχειακούς φορείς, τους φορείς Εστίασης, τους φορείς μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τους εμπόρους κλπ, αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν την επιστολή του περιφερειακού επιμελητηριακού συμβουλίου Θεσσαλίας, που μας απεστάλη και σας κοινοποιήθηκε, έχει αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, ενώ παράλληλα αναδείχθηκαν και οι αδυναμίες/ελλείψεις των ήδη υπαρχόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Η σημερινή επιστολή μας έχει ως σκοπό να θέσει υπόψιν σας ορισμένα από τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτά μας κοινοποιήθηκαν από τους φορείς και τους εκπροσώπους των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Αναφορικά με το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ – που αφορά την χορήγηση κεφαλαίου λόγω Covid -19 από τα ΠΕΠ Θεσσαλίας –  τα αποτελέσματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι ενθαρρυντικά, αφού καταδεικνύουν ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό επιχειρήσεων ( μόλις το 5% ) εισέπραξε το μεγαλύτερο μέρος των 30 εκ. ευρώ του προγράμματος, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος των πληττόμενων επιχειρήσεων δεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα ( περίπου το 80% των επιχειρήσεων που αιτήθηκαν ), λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας που πλήττεται από την πανδημία και χρήζει άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, ήταν συνολικά 6.592 επιχειρήσεις, από τις οποίες όμως εγκρίθηκαν και θα λάβουν χρηματοδότηση μόνον οι 1.003, συνολικού προϋπολογισμού  29.978.774,27 € Δημόσιας Δαπάνης.

Αντιθέτως απορρίφθηκαν οι αιτήσεις χρηματοδότησης 5.507 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, μη ενισχυόμενων επιχειρήσεων λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, δηλαδή των 30 εκ. ευρώ περίπου, ενώ προφανώς πληρούν τα ουσιαστικά κριτήρια για την ένταξή τους.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 1003 επιχειρήσεις, των οποίων οι αιτήσεις προς ενίσχυση εγκρίθηκαν, οι 300 εξ αυτών, δηλαδή ποσοστό 30%, θα λάβουν το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ύψους 50.000 ευρώ, το 30% των εγκεκριμένων θα επιχορηγηθεί συνολικά με 15 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή με το μισό του συνολικού προϋπολογισμού της δράσεως, ενώ το υπόλοιπο 70% των επιχειρήσεων από τις 1003, επιμερίζονται το υπόλοιπο της εναπομείνασας δημόσιας  δαπάνης.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και την προφανώς δυσανάλογη και ανισοβαρή ικανοποίηση των επιχειρήσεων από το πρόγραμμα, οι φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι στην επόμενη προκήρυξη του προγράμματος ΑΝΑΣΑ, που έχετε ήδη προαναγγείλει, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, τόσο στα ποσά επιχορήγησης, όσο και στα κριτήρια αξιολόγησης, με στόχο την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων.

Βασικό ζητούμενο των φορέων είναι η διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης, αλλά και αξιολόγησης, με στόχο να ενταχθούν όσες περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται, με δεδομένα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Θεσσαλίας, στην οποία δραστηριοποιούνται και επιχειρήσεις χειμερινού τουρισμού, κάποιοι κλάδοι τουρισμού που δεν επιχορηγήθηκαν από το προηγούμενο πρόγραμμα καθώς και το λιανεμπόριο, η εστίαση.

Επιπλέον κρίνεται απαραίτητο  να  εξεταστεί η πτώση του τζίρου λόγω της Πανδημίας, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που εξετάστηκε στο προηγούμενο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ, καθώς πολλές επιχειρήσεις υπολειτούργησαν σε χρονικά διαστήματα εκτός του πρώτου lockdown (1/4/2020- 30/6/2020), ενώ ήδη βρισκόμαστε σε περίοδο παρατεταμένου κλεισίματος πολλών επιχειρηματικών κλάδων (εστίαση, λιανεμπόριο κλπ).

Παράλληλα οι φορείς επισημαίνουν ότι το ποσό των 20 εκ. ευρώ που – όπως έχετε ενημερώσει το περιφερειακό συμβούλιο – έχει απομείνει προς διάθεση από το σχετικό πρόγραμμα, είναι πολύ μικρό και δεν επαρκεί για να καλύψει τις επιχειρήσεις της περιοχής, ζητώντας ως εκ τούτου την αύξηση του σχετικού κονδυλίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση τονίζουμε την αναγκαιότητα προκήρυξης στοχευμένων ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης των ιδιαίτερα πληττόμενων κλάδων από την Πανδημία, όπως η εστίαση, το λιανεμπόριο, οι τουριστικές δραστηριότητες, οι αθλητικές δραστηριότητες κλπ, μέσω της αξιοποίησης πόρων από άλλο θεσμικό πλαίσιο κρατικών Ενισχύσεων π.χ. Καν. ΕΕ  1407/2013 (de minimis) για το οποίο δεν χρειάζεται κοινοποίηση και έγκριση από την Ε.Ε και εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που παρέχει το νέο αναθεωρημένο πλαίσιο «περί Ενισχύσεων για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες».

Παράλληλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από το ειδικό αποθεματικό για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κοροναϊού που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό 2021, ύψους 3 δις ευρώ.

Στην προσπάθεια αυτή εξεύρεσης πόρων από τα αρμόδια Υπουργεία θα είμαστε στη διάθεσή σας και θα προβούμε με τη σειρά μας στις απαραίτητες ενέργειες προς πάσα κατεύθυνση, από τον Κοινοβουλευτικό μας ρόλο, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ισοβαρής και ισότιμη ικανοποίηση της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής μας.  

Με εκτίμηση,

Οι Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Π.Σ Θεσσαλίας

Παπανάτσιου Κατερίνα

Βαγενά Άννα

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδων

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή