Επί τάπητος ξανά ζητήματα προσλήψεων στις δομές του Δ. Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Αρκετά και σημαντικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης – κατεπείγουσας – του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων. Η δεύτερη επί της ουσίας μετεκλογική Αρκετά και σημαντικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης – κατεπείγουσας – του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων. Η δεύτερη επί της ουσίας μετεκλογική Rating: 0

Επί τάπητος ξανά ζητήματα προσλήψεων στις δομές του Δ. Τρικκαίων

Επί τάπητος ξανά ζητήματα προσλήψεων στις δομές του Δ. Τρικκαίων

Αρκετά και σημαντικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης – κατεπείγουσας – του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων. Η δεύτερη επί της ουσίας μετεκλογική (η πρώτη διεξήχθη σήμερα το μεσημέρι για τα ληξιπρόθεσμα) ουσιαστικά έχει χαρακτήρα ολοκλήρωσης κάποιων τρεχόντων θεμάτων. Κυριαρχεί το ζήτημα των προσλήψεων που παραδόξως είχε προσπαθηθεί να συζητηθεί μεσούσης της προεκλογικής περιόδου. Αυτό το ίδιο θέμα όμως, αναδεικνύει και πάλι το μείζον ζήτημα της έλλειψης προσλήψεων σε έναν τόσο σοβαρό τομέα, προσλήψεις που καλύπτονται από το απαράδεκτο καθεστώς των συμβασιούχων, για τους οποίος εκ των προτέρων γνωρίζουν στον Δήμο, ότι δεν επαρκούν χρονικώς για να καλύψουν τις ανάγκες των σταθμών…

Σε συνδυασμό, δε, με την πλήρη μετάβαση όλων των προγραμμάτων της ΔΕΚΑ, από την καταργηθείσα επιχείρηση, στον Δήμο, ανακύπτει ένα άλλο ζήτημα: Τι θα συμβεί, εάν η κυβέρνηση φέτος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης των συγκεκριμένων δομών; Αυτό είναι το μείζον ζήτημα, που θα πρέπει να δει από τώρα η νέα δημοτική αρχή, διότι σε αυτή επί της ουσίας μεταφέρεται το πρόβλημα. Ισως όχι φέτος απαραιτήτως, αλλά… συντόμως.

Τα θέματα

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τη μεθαυριανή (Παρασκευή 13 Ιουνίου, στη 1 το μεσημέρι) συνεδρίαση, είναι:

 

1. Λήψη απόφασης επί σχεδίου ψηφίσματος του συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων για τη μη εφαρμογή του Ν.4250/2014.

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.

3. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στην Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης, δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

4. Λήξη εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Τρικάλων.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθ.488/2012 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου και συμπλήρωση αυτής με τον καθορισμό θέσεων στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση ετήσιας συνδρομής στο «Δίκτυο URANUS», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2014.

7. Λήψη απόφασης για μεταβολή του Κ.Α. 80-8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες στον Κ.Α. 80-8122.0001 Έργα.

8. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από οφειλέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

9. Έγκριση απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: “Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης πρου/σμού οικ. έτους 2014”.

10. Έγκριση της αρίθ. 372/2014 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: “Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρου/σμού Α’ τριμήνου 2014”.

11. Λήψη απόφασης επί της αριθ.324/2014 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: “Έγκριση τεχνοοικονομικής πρότασης για τη λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων”.

12. Λήψη απόφασης επί της αριθ.270/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Διαμόρφωση του χρηματικού αντιτίμου για τη χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μπάρας”.

13. Λήψη απόφασης επί της αριθ.269/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση έκπτωσης στις προεγγραφές των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων”.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας

14. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων και του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) και της συνδρομής αντίστοιχα για το σχολικό έτος 2014-2015.

15. Αποδοχή εντολών τοποθέτησης και αποδοχή μετακίνησης & έγκριση εγγραφής ωφελούμενων, εξυπηρετούμενων νηπίων της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στον Α΄ βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2013-2014.

16. Λήψη απόφασης για έγκριση καθορισμού κριτήριων και μοριοποίηση αυτών για την επιλογή παιδιών στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

17. Λήψη απόφασης για ολοκλήρωση διαδικασιών υλοποίησης των μεταφερόμενων δράσεων και προγραμμάτων: α) «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ», β) «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΛΩΝ», Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΛΩΝ, γ) «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Της ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ και δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» από την πρώην κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.ΚΑ. Τρικάλων) στο Δήμο Τρικκαίων».

18. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής των εγγεγραμμένων νηπίων στους Παιδικούς -Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

19. Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

20. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης των Πολιτιστικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

21. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης των Αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

22. Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

23. Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού αθλητικών εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας

24. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ου Συγκριτικού Πίνακα μελέτης Πράξης Εφαρμογής σχεδίου πόλης περιοχής “ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ-ΤΜΗΜΑ ΙΙ”.

25. Μεταφορά του υπολειπόμενου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της Δράσης 9 «Επιλογή Ωφελουμένων & Παροχή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής-Ψυχολογικής Στήριξης Ωφελουμένων» στο Πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας, με τη λειτουργία Πολυδύναμου Θεματικού-Εμπορικού χώρου στην πόλη των Τρικάλων» με διακριτικό τίτλο «Πάρκο Ελληνικής Μουσικής Παράδοσης» από το Δήμο Τρικκαίων στο Συντονιστή Εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης , Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – e-Trikala Α.Ε.

26. Λήψη απόφασης για έγκριση μεταφοράς του υπολειπόμενου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της Δράσης 19 «Παροχή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Ψυχολογικής Στήριξης Υπόλοιπων Ομάδων», στο Πλαίσιο της Πράξης «Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας», από το Δήμο Τρικκαίων στο Συντονιστή Εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – e-Trikala Α.Ε.

27. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τρικκαίων 2014-2015.

28. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».

 

Θανάσης Μιχαλάκης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή