Επιδότηση ως 100.000 ευρώ για δημιουργία μικρών συνεταιρισμών Reviewed by Momizat on . Πακέτο μέτρων για τη στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα με τη χορήγηση κινήτρων για δημιουργία μικρών συνεταιρισμών, προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Α Πακέτο μέτρων για τη στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα με τη χορήγηση κινήτρων για δημιουργία μικρών συνεταιρισμών, προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Α Rating: 0

Επιδότηση ως 100.000 ευρώ για δημιουργία μικρών συνεταιρισμών

Επιδότηση ως 100.000 ευρώ για δημιουργία μικρών συνεταιρισμών

Πακέτο μέτρων για τη στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα με τη χορήγηση κινήτρων για δημιουργία μικρών συνεταιρισμών, προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μικροί παραγωγοί που ασχολούνται με το ελαιόλαδο ή κτηνοτρόφοι μπορούν να συνεταιρισθούν και να κινούνται στην αγορά με κοινό συνεταιριστικό ΑΦΜ.

Σύμφωνα με το Έθνος, για τους συνεταιρισμούς οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και με μόλις πέντε άτομα προβλέπεται ενίσχυση για τα πρώτα πέντε έτη η οποία φτάνει το 10% του κύκλου εργασιών του συνεταιρισμού και μπορεί να είναι ως και 100.000 ευρώ το χρόνο.

Η ενίσχυση αυτή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα μειώνεται κατά 2% το χρόνο.

Βασική προϋπόθεση η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου πενταετούς διάρκειας με δράσεις για προϊόντα, προσέγγιση αγορών, επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές κλπ.

Για το πρώτο έτος καθώς ο συνεταιρισμός δεν θα έχει κύκλο εργασιών ώστε να υπολογιστεί το ύψος της ενίσχυσης θα ληφθεί υπόψη ο ατομικός τζίρος των τριών τελευταίων ετών για κάθε πρόσωπο που μπαίνει στον συνεταιρισμό, τα ποσά θα προστεθούν και ο συνεταιρισμός θα λάβει ενίσχυση το 10% του αθροίσματος των ποσών αυτών.

Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός μελών των επιδοτούμενων συνεταιρισμών:

  • 5 κτηνοτρόφοι
  • 10 αγρότες
  • 20 αγρότες και κτηνοτρόφοι (οργανώσεις παραγωγών).

Τα ποσά που δίδονται ως ενίσχυση:

  • 10% του κύκλου εργασιών και ως 100.000 ευρώ για πέντε έτη
  • Το ποσό μειώνεται κατά 2% για τα επόμενα τέσσερα έτη

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή