Επιμένει ο Γ. Κυρίτσης για το Εθνικό Ιδρυμα Πολιτισμού Reviewed by Momizat on . Επανέρχεται με ερώτησή του ο βουλευτής Τρικάλων της ΔΗΜΑΡ, Γ. Κυρίτσης, στο θέμα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Η προήγουμενη ερώτησή του δεν απαντήθηκε (. Επανέρχεται με ερώτησή του ο βουλευτής Τρικάλων της ΔΗΜΑΡ, Γ. Κυρίτσης, στο θέμα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Η προήγουμενη ερώτησή του δεν απαντήθηκε (. Rating: 0

Επιμένει ο Γ. Κυρίτσης για το Εθνικό Ιδρυμα Πολιτισμού

Επιμένει ο Γ. Κυρίτσης για το Εθνικό Ιδρυμα Πολιτισμού

kyritsis1Επανέρχεται με ερώτησή του ο βουλευτής Τρικάλων της ΔΗΜΑΡ, Γ. Κυρίτσης, στο θέμα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Η προήγουμενη ερώτησή του δεν απαντήθηκε (…) και ο κ. Κυρίτσης θέτει αυτή τη φορά (μαζί με τον συνάδελφό του, Ν. Τσούκαλη), ζητήματα διαχείρισης στο ΕΙΠ. Αναλυτικά η ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει ως εξής:

Θέμα: Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

                                                                                Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

Τα έντονα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Ε.Ι.Π.), σε συνδυασμό με την πρόσφατη απόφαση αναστολής «για ένα μήνα των δράσεων και προγραμμάτων όλων των Παραρτημάτων λόγω αναδιοργάνωσης και ανάγκης οικονομικού εξορθολογισμού», που ανακοίνωσε μονομερώς και αυθαίρετα ο νυν Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π., γεννούν ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του Δ.Σ. στο παρελθόν, που επιβάρυναν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος και κατ’ επέκταση του Υπουργείου Πολιτισμού που το εποπτεύει.

Προκειμένου να διασαφηνισθούν και ενδεχομένως να διασκεδασθούν πληροφορίες που φέρουν το Ε.Ι.Π. να έχει λάβει στο παρελθόν αποφάσεις με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό του, χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη έγκριση,

 ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού:

  1. Με ποιες διαδικασίες εγκρίνεται η αγορά ή παραγγελία από το Ε.Ι.Π. βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού προς διάθεση από αυτό,
  2. Κατά πόσον έχουν προμηθευθεί ή αγορασθεί από το Ε.Ι.Π. κατά την τελευταία 10ετία με απόφαση του Δ.Σ. ή και μόνο του Προέδρου του βιβλία ή οπτικοακουστικό υλικό, μελών του Δ.Σ. ή και του Προέδρου του, σε ποια τιμή και ποσότητα, καθώς για ποιο σκοπό;
  3. Αν το Ίδρυμα έχει καταρτίσει, κατά την τελευταία 10ετία, συμβάσεις που ως προς το ύψος τους υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατά πόσον οι εν λόγω συμβάσεις έχουν όντως αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για  έλεγχο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 Νίκος Τσούκαλης

 Γιώργος Κυρίτσης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή