Επιτέλους, τέλος στα επικυρωμένα αντίγραφα στο Δημόσιο Reviewed by Momizat on . Καταργούνται τα επικυρωμένα αντίγραφα για τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφού αποφασίστηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να αντικ Καταργούνται τα επικυρωμένα αντίγραφα για τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφού αποφασίστηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να αντικ Rating: 0

Επιτέλους, τέλος στα επικυρωμένα αντίγραφα στο Δημόσιο

Επιτέλους, τέλος στα επικυρωμένα αντίγραφα στο Δημόσιο

Καταργούνται τα επικυρωμένα αντίγραφα για τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφού αποφασίστηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να αντικατασταθούν από απλές φωτοτυπίες.
Σήμερα μάλιστα θα μπει στην Διαύγεια ο νόμος σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να χτυπήσει την γραφειοκρατία ,να διευκολύνει τις συναλλαγές και να μειώσει την ταλαιπωρία των πολιτών.

Πόσο «κόστιζε» η γραφειοκρατία των επικυρωμένων αντιγράφων ανά έτος;

• 50 εκατομμύρια επικυρώσεις αντιγράφων σε ΚΕΠ και αστυνομικά τμήματα

• 3 λεπτά ο μέσος χρόνος για την κάθε επικύρωση

• 2,5 εκατομμύρια εργατοώρες

• 312.500 εργάσιμες ημέρες

• 1.420 υπάλληλοι με αποκλειστική και πλήρη απασχόληση

Η κατάργηση των επικυρωμένων εγγράφων είναι μία από τις τέσσερις βασικές παρεμβάσεις -χτυπήματα στη γραφειοκρατία. Οι άλλες τρεις είναι η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ, η επιμήκυνση της ισχύος της παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές αγορές από 6 σε 12 μήνες, και τέλος η κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου, όσον αφορά στον τομέα των κρατικών προμηθειών.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή