Επιχειρείν στην Ιταλία με ΕΠΕ και ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ Reviewed by Momizat on . Παρά το γεγονός ότι η ιταλική οικονομία παραμένει «εύθραυστη» λόγω της προηγούμενης ύφεσής της, εντούτοις η πορεία των ιταλικών εξαγωγών παραμένει θετική. Η Ιτα Παρά το γεγονός ότι η ιταλική οικονομία παραμένει «εύθραυστη» λόγω της προηγούμενης ύφεσής της, εντούτοις η πορεία των ιταλικών εξαγωγών παραμένει θετική. Η Ιτα Rating: 0

Επιχειρείν στην Ιταλία με ΕΠΕ και ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ

Επιχειρείν στην Ιταλία με ΕΠΕ και ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ

Παρά το γεγονός ότι η ιταλική οικονομία παραμένει «εύθραυστη» λόγω της προηγούμενης ύφεσής της, εντούτοις η πορεία των ιταλικών εξαγωγών παραμένει θετική. Η Ιταλία θεωρείται μια χώρα με προϊόντα που διαθέτουν ισχυρό brand name, υψηλή προστιθέμενη αξία και αναγνωρισιμότητα.

Ως προς την επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στη Ρώμη, η Ιταλία δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον φιλικές χώρες. Μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016, κατατάσσει την Ιταλία στην 45η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες, και στην 24η θέση στην ΕΕ. Η χαμηλή κατάταξή της οφείλεται στην υψηλή εταιρική επιβάρυνση, που ανέρχεται συνολικά στο 65% επί των κερδών, στην αργή δικαστική επιβολή των συμβατικών υποχρεώσεων κ.λπ.

Για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ιταλία απαιτείται η ίδρυση επιχείρησης, που συστήνεται σε συνεργασία με συμβολαιογράφο για την διεκπεραίωση όλων των νομικών και διοικητικών διαδικασιών.

Η πιο διαδεδομένη μορφή εταιρείας είναι η ΕΠΕ, με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ. Οι εταίροι δεν είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και γενικά διακρίνεται ως εταιρεία για την ευελιξία της.

Εκτός από τις ΕΠΕ, υφίστανται όπως και στη χώρα μας και οι ΑΕ, οι Ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες. Συνήθως, τη μορφή της ΑΕ έχουν εταιρείες με μεγάλο κεφάλαιο, ενώ για την ίδρυση μίας απαιτείται κεφάλαιο 50.000 ευρώ τουλάχιστον.

Αλλοδαπές εταιρείες δύνανται να δημιουργήσουν υποκαταστήματα-θυγατρικές στην Ιταλία. Τα υποκαταστήματα αυτά δεν έχουν δική τους νομική προσωπικότητα, αλλά αυτή της μητρικής εταιρείας.

Η μητρική εταιρεία είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι σε τρίτους, και αυτή ορίζει με πράξη τον νομικό εκπρόσωπό της.

Τα στοιχεία του Υποκαταστήματος κατατίθενται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της περιοχής που βρίσκεται το Υποκατάστημα. Το Υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης φορολογείται σαν ιταλική επιχείρηση.

Τα θέματα που αφορούν την εργασία και τους μισθούς ρυθμίζονται από τις αντίστοιχες εθνικές συλλογικές συμβάσεις.

Ως προς την φορολογία, η βασική κλίμακα κυμαίνεται το 2016 από 22%-24%, ενώ η μειωμένη κλίμακα από 10%-12%. Ο εταιρικός φόρος ανέρχεται σε 27,5% επί των εσόδων πλην των δαπανών της επιχείρησης. Επίσης, προσωπικός φόρος επιβάλλεται και στα φυσικά πρόσωπα που δεν διαμένουν στην Ιταλία, για τα εισοδήματά τους που αποκτούν στη χώρα.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή