Ερώτηση Βλαχογιάννη για εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Reviewed by Momizat on . Ερώτηση κατέθεσε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 11-10-13 με θέμα «ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ε Ερώτηση κατέθεσε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 11-10-13 με θέμα «ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ε Rating: 0

Ερώτηση Βλαχογιάννη για εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ

Ερώτηση Βλαχογιάννη για εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ

Ερώτηση κατέθεσε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 11-10-13 με θέμα «ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΣΕ ΕΠΑ.Λ.». Στην εν λόγω ερώτηση ο Βουλευτής της Ν.Δ. αναφέρεται στην αναστάτωση που δημιουργήθηκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, μετά από διευκρινιστικό έγγραφο του Υφυπουργού κ. Συμεών Κεδίκογλου.

Σύμφωνα  με το Ν.4186/2013 το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ίδιας Διεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ. Με βάση, όμως, το έγγραφο του κ. Κεδίκογλου, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στο πλησιέστερο ΕΠΑ.Λ. της έδρας της ΕΠΑΣ και οι οριστικές τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά από αίτηση τους κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων, με την εγκύκλιο των μεταθέσεων. Τα παραπάνω προκαλούν σύγχυση και ανησυχία στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ., σε μια εποχή που η απόκτηση οργανικής θέσης έχει ιδιαίτερη σημασία.

Αυτά αναφέρονται από το πολιτικό γραφείο. Σημειώνεται, όμως, ότι με τροπολογία και εγκύκλιο του υπουργείου, προκαλείται αναστάτωση σε όλους του εκπαιδευτικούς, αφού προβλέπεται ότι, πλέον, η οργανική θέση δεν ορίζεται στο υπουργείο, όπς μέχρι πρότινος, αλλά στο σχολείο. Που σημαίνει ότι, αν το σχολείο κλείσει ή συγχωνευθεί, χάνεται και η οργανική, οπότε πιο εύκολα η κυβέρνηση θα θέτει εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα…

 

 

Παραθέτουμε την ερώτηση, όπως κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

 

 

Προς τον Υπουργό ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΣΕ ΕΠΑ.Λ.

 

Σύμφωνα με το Ν.4186/2013-«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193,ΤΕΥΧΟΣ Α/17-9-2013), Άρθρο 46, παράγραφος 5: «Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ίδιας Διεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ.. Η διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β Τάξη ΕΠΑ.Σ., με σκοπό την ολοκλήρωση της, πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή του οικείου ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα, με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑ.Λ.- από την αρχική τους τοποθέτηση στην ΕΠΑ.Σ..»

Αντ’ αυτού, στο υπ. αριθμ. 145484/Δ2/05-10-2013 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ, προς τις Δ/σεις Β/θμιας Εκπ/σης, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ, κατά τα προβλεπόμενα στο  Ν.4186/2013», αναγράφεται ότι: «Η αυτοδίκαιη οργανική ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ πραγματοποιείται με προσωρινή τοποθέτηση στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ της έδρας της ΕΠΑΣ, δηλ. σε ΕΠΑΛ της ίδιας ομάδας ή αν δεν υπάρχει ΕΠΑΛ σε αυτήν, σε ΕΠΑΛ όμορης ομάδας της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση-διαπιστωτική πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που στην ίδια ομάδα υπάρχουν περισσότερα του ενός ΕΠΑΛ, το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΣ θα κατανέμεται αναλογικά. Οι οριστικές τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων με την εγκύκλιο των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Τα παραπάνω έχουν προκαλέσει δικαιολογημένη αναστάτωση στους εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι ζητούν να τοποθετηθούν αυτοδίκαια οργανικά στα ΕΠΑ.Λ, σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση.

Κατόπιν τούτων

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προς την κατεύθυνση ορθής εφαρμογής της ισχύουσας ρύθμισης.

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή