Ερώτηση Θοδωρή Χήρα : για ποιους λόγους επιβλήθηκαν πρόστιμα στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία ; Reviewed by Momizat on . Σε δελτίο τύπου του Συνδυασμού «Πύλης Όραμα» αναφέρονται τα εξής: «Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε την αναρτητέα στη Διαύγεια πράξη με ΑΔΑ: ΩΕ7ΕΟΚΝΖ-4ΝΖ Σε δελτίο τύπου του Συνδυασμού «Πύλης Όραμα» αναφέρονται τα εξής: «Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε την αναρτητέα στη Διαύγεια πράξη με ΑΔΑ: ΩΕ7ΕΟΚΝΖ-4ΝΖ Rating: 0

Ερώτηση Θοδωρή Χήρα : για ποιους λόγους επιβλήθηκαν πρόστιμα στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία ;

Ερώτηση Θοδωρή Χήρα : για ποιους λόγους επιβλήθηκαν πρόστιμα στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία ;

Σε δελτίο τύπου του Συνδυασμού «Πύλης Όραμα» αναφέρονται τα εξής:

«Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε την αναρτητέα στη Διαύγεια πράξη με ΑΔΑ: ΩΕ7ΕΟΚΝΖ-4ΝΖ απόφαση του Δ.Σ. της «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία πρόστιμα ύψους 55.092,76€ μετά από επιτόπιο έλεγχο στις 09-02-2019 της Τοπικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας του Ε.Φ.Κ.Α. που  αφορούν Πράξεις Επιβολής Προστίμου 3μηνης ασφάλισης του Ν. 4554/2018.

Ζητούμε, εύλογα και ευθέως, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Στέφανο Καλαμαρά για ποιους λόγους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία».

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή