Έσπευσαν οι πρώτοι για ρυθμίσεις χρεών στον Δ. Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Τις πρώτες 15 αιτήσεις για ρύθμιση χρεών, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 51 τ Τις πρώτες 15 αιτήσεις για ρύθμιση χρεών, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 51 τ Rating: 0

Έσπευσαν οι πρώτοι για ρυθμίσεις χρεών στον Δ. Τρικκαίων

Έσπευσαν  οι πρώτοι για ρυθμίσεις χρεών στον Δ. Τρικκαίων

Τις πρώτες 15 αιτήσεις για ρύθμιση χρεών, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 51 του νόμου 4257/2014 και αφορούν σε βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή στις 14 Απριλίου. Με τις διατάξεις ρυθμίζονται:

– Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων τον ν. 3801/2009.

– Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.800,08 εύρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50°/ο) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30°/ο) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Έτσι, οι 15 τρικαλινοί υπέβαλαν αιτήσεις που αφορούσαν σε τέλη διαφήμισης, τέλη βοσκής, το περιβόητο 2% και 5%, εισφορά γης σε χρήμα, τέλος κατάληψης δημόσιου χώρου, μέχρι και ενοίκιο οικογενειακού τάφου. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονταν σε πάνω από 50.000 ευρώ, οπότε με τη ρύθμιση ο Δήμος θα μπορέσει να τα εισπράξει, έστω και σε δόσεις.
Το θέμα είναι, πλέον, να προστρέξουν στον Δήμο κι άλλοι οφειλέτες. Εξάλλου, αυτούς συμφέρει περισσότερο η ρύθμιση.

Θανάσης Μιχαλάκης

 

Πρώτη δημοσίευση ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 14-7-14

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή