Ετοιμάζεται για το νέο ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Reviewed by Momizat on . Ημερίδα για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με στόχο την ενημέρωση όλων των φορέων και των πολιτών για το νέο ΕΣΠΑ Ημερίδα για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με στόχο την ενημέρωση όλων των φορέων και των πολιτών για το νέο ΕΣΠΑ Rating: 0

Ετοιμάζεται για το νέο ΕΣΠΑ η Περιφέρεια

Ετοιμάζεται για το νέο ΕΣΠΑ η Περιφέρεια

Ημερίδα για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με στόχο την ενημέρωση όλων των φορέων και των πολιτών για το νέο ΕΣΠΑ, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9.30 π.μ. στο ξενοδοχείο DIVANI PALACE στη Λάρισα.

Η εκδήλωση έχει σκοπό να ενημερώσει τους φορείς της Θεσσαλίας και τους πολίτες για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 της χώρας, την πορεία σχεδιασμού του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 και τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης-RIS3 στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο διαβούλευσης και συνεργασίας για την προετοιμασία και έναρξη του νέου προγράμματος.

Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

09.30 – 10.00 Προσέλευση – εγγραφές

10.00 – 10.15 Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

10.15 – 10.45 Χαιρετισμοί εκπροσώπων Φορέων

10.45 – 11.00 Α΄ μέρος: Εθνικός Σχεδιασμός 2014-2020

Σχεδιασμός Νέας Προγραμματικής Περιόδου – ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκπρόσωπος Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης

11.00 – 12.30 Β΄ μέρος: Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020

– Στρατηγική Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Νέα Περίοδο, Π.Ε.Π. Θεσσαλίας

 

Συντονίστρια Ομάδας Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας

– Θεματικός Στόχος 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 

Εκπρόσωπος Ο.Σ.Π. – Συντονιστής Θ.Σ.

– Θεματικός Στόχος 2 Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης)

Εκπρόσωπος Ο.Σ.Π. – Συντονιστής Θ.Σ.

– Θεματικός Στόχος 3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Εκπρόσωπος Ο.Σ.Π. – Συντονιστής Θ.Σ.

– Θεματικός Στόχος 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Εκπρόσωπος Ο.Σ.Π. – Συντονιστής Θ.Σ.

– Θεματικός Στόχος 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων

Εκπρόσωπος Ο.Σ.Π. – Συντονιστής Θ.Σ.

– Θεματικός Στόχος 6 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων

Εκπρόσωπος Ο.Σ.Π. – Συντονιστής Θ.Σ.

– Θεματικός Στόχος 7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων

Εκπρόσωπος Ο.Σ.Π. – Συντονιστής Θ.Σ.

– Θεματικός Στόχος 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Εκπρόσωπος Ο.Σ.Π. – Συντονιστής Θ.Σ.

– Θεματικός Στόχος 10 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Εκπρόσωπος Ο.Σ.Π. – Συντονιστής Θ.Σ.

– Χωρική Προσέγγιση – Ολοκληρωμένα Προγράμματα στα Ε.Π.

 

Εκπρόσωπος Ο.Σ.Π. – Συντονιστής Θ.Σ.

12.30 – 12.50 Γ΄ μέρος: RIS3 Thessaly

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Εκπρόσωπος Ομάδας RIS3 – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας

12.50 – 13.00 Δ΄ μέρος: Επόμενα βήματα

Θεματικές Ομάδες Εργασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, παραδοτέα και χρονοδιαγράμματα

Συντονίστρια Ομάδας Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας

13.00 – 14.00 Ε΄ μέρος: Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

Αφήστε το σχόλιο σας