Ζ. Μακρή: Προσέξτε τις πισίνες Reviewed by Momizat on . Κάλεσμα στην υπηρεσία Υγιεινής και της ΠΕ Τρικάλων, απηύθυνε η υφυπουργός Υγείας, Ζέττα Μ. Μακρή, για τον έλεγχο των πισίνων. Με εγκύκλιο της Δ/νσης Υγειονομική Κάλεσμα στην υπηρεσία Υγιεινής και της ΠΕ Τρικάλων, απηύθυνε η υφυπουργός Υγείας, Ζέττα Μ. Μακρή, για τον έλεγχο των πισίνων. Με εγκύκλιο της Δ/νσης Υγειονομική Rating: 0

Ζ. Μακρή: Προσέξτε τις πισίνες

Ζ. Μακρή: Προσέξτε τις πισίνες

Κάλεσμα στην υπηρεσία Υγιεινής και της ΠΕ Τρικάλων, απηύθυνε η υφυπουργός Υγείας, Ζέττα Μ. Μακρή, για τον έλεγχο των πισίνων.

Με εγκύκλιο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος ζητείται η προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και την ασφάλεια των λουομένων.

Η εγκύκλιος απευθύνεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων, με την επισήμανση της ανάγκης εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων), ενόψει και της επερχόμενης θερινής και τουριστικής περιόδου, για την παρακολούθηση της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, οι κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) θα πρέπει:

– να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια λειτουργίας και

– να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επιπλέον στην ως άνω εγκύκλιο επισημαίνεται η ανάγκη πιστής τήρησης των διατάξεων:

– ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων),

– ανανέωσης το νερού των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους και χρήσης κατά προτίμηση νερού κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) με κατάλληλο σύστημα ανακυκλοφορίας,

– υποχρέωσης απολύμανσης,

– διάθεσης των υγρών αποβλήτων των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων),

– εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) και

– μέτρων ασφαλείας (κατασκευαστικές διατάξεις, υλικά, κ.ά.).

Τέλος, απαιτείται η συγκέντρωση στη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου ενημερωμένων στοιχείων παρακολούθησης της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας της Επικράτειας.

Θανάσης Μιχαλάκης

Πρώτη δημοσίευση ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 2-6-14

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή