Ημερίδα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Πύλη Reviewed by Momizat on . Αυτή την Κυριακή 5 Ιουνίου και ώρα 09:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές», στο Πολιτιστικό Κέντρο τ Αυτή την Κυριακή 5 Ιουνίου και ώρα 09:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές», στο Πολιτιστικό Κέντρο τ Rating: 0

Ημερίδα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Πύλη

Ημερίδα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Πύλη

Αυτή την Κυριακή 5 Ιουνίου και ώρα 09:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές», στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης. Συνδιοργανωτές της Ημερίδας είναι το ΑΠΘ, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο Δήμος Πύλης και το NorwegianInstituteofWoodTechnology.
Hημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΑΙΘΗΚΟΣ – Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών», με επιστημονικό υπεύθυνο το Δρ. Μάριο Τρίγκα, Επίκουρο Καθηγητή του ΑΠΘ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009 – 2014 στο πλαίσιο του Έργου «Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας» του Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Ημερίδα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Πύλη
Στόχος του έργου είναι η πιλοτική δημιουργία ενός μηχανισμού «συνδυαστικής στήριξης» για την υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ορεινές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιλοτικό μηχανισμό πλαισιωμένο από ειδικές δομές επιχειρηματικής ανάπτυξης και στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης Τρικάλων, που αποτελεί την περιοχή πιλοτικής ανάπτυξης του προτεινόμενου μηχανισμού, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τη διατήρηση των ήδη υφιστάμενων και την άμβλυνση των φαινομένων αποκλεισμού των κοινοτήτων της περιοχής.

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, είναι μία νέα μορφή άσκησης οικονομικής δραστηριότητας η οποία μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις τόσο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, όσο και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής που απειλείται, ως απόρροια του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το έργο εξασφαλίζει τη συμμετοχικότητα της τοπικής κοινωνίας συνδυάζοντας την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων στην περιοχή με τη μόχλευση των κοινωνικών αναγκών. Η χρήση και μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε αντίστοιχες περιοχές και κοινωνικές ομάδες από το εξωτερικό, θα αποτελέσουν επιπλέον βασικά εργαλεία.
Σημειώνεται ότι υπάρχει ανοικτή πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ημερίδας και ιδιαίτερα οι κάτοικοι και επαγγελματίες του Δήμου Πύλης.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του «ΑΙΘΗΚΟΥ» αλλά και το πρόγραμμα της ημερίδας, μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα που έχει αναπτυχθείhttp://aithikos-eeagrants.teilar.gr/

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή