Ημερίδα παρουσίασης του “Μουσικού χωριού” Reviewed by Momizat on . Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού», που υλοποιεί το έργο: «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας, με τη λειτο Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού», που υλοποιεί το έργο: «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας, με τη λειτο Rating: 0

Ημερίδα παρουσίασης του “Μουσικού χωριού”

Ημερίδα παρουσίασης του “Μουσικού χωριού”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού», που υλοποιεί το έργο: «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας, με τη λειτουργία Πολυδύναμου Θεματικού-Εμπορικού χώρου στην πόλη των Τρικάλων», στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση που συγχρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, στις 10:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «ΤΟΠΣΑ Δήμου Τρικκαίων: Προοπτικές για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Η συμβολή των τοπικών φορέων».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους ωφελουμένους για τη συμμετοχή τους στο έργο και αποσκοπεί:

  • στην πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για τους στόχους του έργου,
  • στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και των κοινωνικών φορέων της ευρύτερης περιοχής της Π.Ε. Τρικάλων, προκειμένου να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στην υλοποίησή του.

Υπενθυμίζεται, ότι το έργο απευθύνεται:

  1. Σε άνεργους /ες που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ.
  2. Σε μικροκαλλιεργητές/αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες κατά το οικονομικό έτος 2012 που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 €.
  3. Σε νέους επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το πρόγραμμα.

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες δράσεων:

ü     Δικτύωση: Περιλαμβάνονται ενέργειες που θα συμβάλλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη των επιχειρήσεων των Τρικάλων με τους ωφελουμένους του Έργου, προκειμένου να επιτύχουν να βρουν απασχόληση.

ü     Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης: Ενέργειες ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την υλοποίηση του έργου και για τον αναμενόμενο θετικό του αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.

ü     Κατάρτιση-Επιμόρφωση: Σεμινάριο Επιμόρφωσης σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας, Πρωτοβουλίας & Επιχειρηματικότητας, πρόγραμμα κατάρτισης στο θεματικό πεδίο της «Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων – Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Προώθησης Τοπικών Προϊόντων», καθώς και πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα των «Επαγγελμάτων Δημιουργικού Τομέα (creativity sector) και Εναλλακτικών Τουριστικών και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, με έμφαση στην αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων».

ü     Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη: Μέσω των ενεργειών αυτών οι ωφελούμενοι θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη σε εύρος θεμάτων που εκτείνονται από την επαγγελματική συμβουλευτική, έως την ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως ακολούθως:

10:30-11:00    Προσέλευση – Εγγραφές.

11:00-11:20    Χαιρετισμοί από εκπροσώπους των Φορέων που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη.

11:20-11:40    Παρουσίαση του Έργου: «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας, με την λειτουργία Πολυδύναμου Θεματικού-Εμπορικού χώρου στην πόλη των Τρικάλων», Καλλιάρας Χάρης, e-Trikala A.E., Συντονιστής Έργου.

11:40 -12:00   Παρουσίαση της Αίτησης Συμμετοχής ανά ομάδα ωφελουμένων και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, Κουτσούκου Έφη, ΔΕΚΑ Τρικάλων.

12:00-12:20    «Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα: Τα Επιχειρησιακά Μοντέλα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων», Μόσχης Λευτέρης, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., Υπ. Προγραμμάτων Κατάρτισης & Συμβουλευτικής.

12:20-12:40    «Αξιοποίηση της ΚΟΜΔΕ ως Θεματικού-Πολιτιστικού Χώρου στην Πόλη των Τρικάλων», Μπεμπές Παύλος, Δ/ντής Κατάρτισης ΚΕΚ Ν.Α. Τρικάλων.

12:40-13:15    Ερωτήσεις – Συζήτηση

(από το e-trikala)
*Διαβάστε και εδώ τις αναγακίες επισημάνσεις για το έργο

Σχόλια (1)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή