Η ανάπτυξη σε αιρθμούς… Reviewed by Momizat on . Τα στατιστικά στοιχεία για την εγγεγραμμένη ανεργία τον Ιούνιο του 2014 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με αυτά, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργω Τα στατιστικά στοιχεία για την εγγεγραμμένη ανεργία τον Ιούνιο του 2014 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με αυτά, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργω Rating: 0

Η ανάπτυξη σε αιρθμούς…

Η ανάπτυξη σε αιρθμούς…

Τα στατιστικά στοιχεία για την εγγεγραμμένη ανεργία τον Ιούνιο του 2014 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με αυτά, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε σε 820.156 άτομα. Από αυτά 442.644 (ποσοστό 53,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 377.512 (ποσοστό 46,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 326.097 είναι (ποσοστό 39,76%) και οι 494.059 είναι (ποσοστό 60,24%).

 Στην ηλικιακή ομάδα το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 201.583 άτομα (ποσοστό 24,58%), στην ηλικιακή ομάδα ανήλθε σε 515.914 άτομα (ποσοστό 62,90%) και στην ηλικιακή ομάδα ανήλθε σε 102.659 άτομα (ποσοστό 12,52%).
 Στο εκπαιδευτικό επίπεδο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 13.791 άτομα (ποσοστό 1,68%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήλθε σε 268.397 άτομα (ποσοστό 32,73%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήλθε σε 394.409 άτομα (ποσοστό 48,09%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήλθε σε 143.559 άτομα (ποσοστό 17,50%).
 Στους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 772.509 άτομα (ποσοστό 94,19%), στους ανήλθε σε 10.822 άτομα (ποσοστό 1,32%) και στους ανήλθε σε 36.825 άτομα (ποσοστό 4,49%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε σε 143.336 άτομα όπου 65.196 (ποσοστό 45,48%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 78.140 (ποσοστό 54,52%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 56.739 είναι (ποσοστό 39,58%) και οι 86.597 είναι (ποσοστό 60,42%).

 Στην ηλικιακή ομάδα το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 30.194 άτομα (ποσοστό 21,07%), στην ηλικιακή ομάδα ανήλθε σε 86.414 άτομα (ποσοστό 60,29%) και στην ηλικιακή ομάδα ανήλθε σε 26.728 άτομα (ποσοστό 18,65%).
 Στο εκπαιδευτικό επίπεδο το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.234 άτομα (ποσοστό 3,65%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήλθε σε 55.578 άτομα (ποσοστό 38,77%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήλθε σε 57.695 άτομα (ποσοστό 40,25%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήλθε σε 24.829 άτομα (ποσοστό 17,32%).
 Στους το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 130.015 άτομα (ποσοστό 90,71%), στους ανήλθε σε 2.431 άτομα (ποσοστό 1,70%) και στους ανήλθε σε 10.890 άτομα (ποσοστό 7,60%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Ιούνιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 79.621 άτομα από τα οποία οι 77.074 (ποσοστό 96,80%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.547 (ποσοστό 3,20%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

 Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 40.559 είναι (ποσοστό 50,94%) και οι 39.062 είναι (ποσοστό 49,06%).

 Στην ηλικιακή ομάδα το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 14.281 άτομα (ποσοστό 17,94%), στην ηλικιακή ομάδα ανήλθε σε 58.680 άτομα (ποσοστό 73,70%) και στην ηλικιακή ομάδα ανήλθε σε 6.660 άτομα (ποσοστό 8,36%).

 Στο εκπαιδευτικό επίπεδο το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 870 άτομα (ποσοστό 1,09%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήλθε σε 25.206 άτομα (ποσοστό 31,66%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήλθε σε 39.675 άτομα (ποσοστό 49,83%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήλθε σε 13.870 άτομα (ποσοστό 17,42%).

 Στους το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 70.800 άτομα (ποσοστό 88,92%), στους ανήλθε σε 1.730 άτομα (ποσοστό 2,17%) και στους ανήλθε σε 7.091 άτομα (ποσοστό 8,91%).

 

ΜΑΪΟΣ

2014

ΙΟΥΝΙΟΣ

2014

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

814.693

820.156

5.463

0,67%

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

142.064

143.336

1.272

0,90%

Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

94.242

79.621

-14.621

-15,51%

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή