Η Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα επανήλθε με ερώτησή της στο θέμα της ρύπανσης στη Χαλκιδική Reviewed by Momizat on . Εγκληματική ρύπανση από την Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική. Η Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα επανήλθε με ερώτησή της στο θέμα της ρύπανσης στη Χαλκιδική, μετά τις Εγκληματική ρύπανση από την Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική. Η Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα επανήλθε με ερώτησή της στο θέμα της ρύπανσης στη Χαλκιδική, μετά τις Rating: 0

Η Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα επανήλθε με ερώτησή της στο θέμα της ρύπανσης στη Χαλκιδική

Η Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα επανήλθε με ερώτησή της στο θέμα της ρύπανσης στη Χαλκιδική

Εγκληματική ρύπανση από την Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική.

Η Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα επανήλθε με ερώτησή της στο θέμα της ρύπανσης στη Χαλκιδική, μετά τις πρόσφατες διαπιστώσεις των αρμοδίων.

Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, σχετικά με τη λειτουργία του μεταλλείου στην Ολυμπιάδα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, βεβαίωσαν με αντίστοιχη πράξη τους τη συστηματική ρύπανση του ποταμού “Μαυρόλακκα” με υπερβάσεις ως προς τα επιτρεπόμενα όρια για τα μέταλλα ψευδάργυρο, κάδμιο, μόλυβδο,  αρσενικό  αλλά και το pH, με συνέπεια τη διαρκή επιβάρυνση του υδάτινου αποδέκτη.Χαρακτηριστικά, η συγκέντρωση μολύβδου είναι 985% πάνω από το ισχύον όριο, γεγονός που αποτυπώνει και το μέγεθος της ρύπανσης.

Από το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προκύπτουν επιστημονικές αποδείξεις πως η εταιρεία ρυπαίνει κατά παράβαση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού νόμου και δεν δείχνει καμία διάθεση συμμόρφωσης προς τις σχετικές υποχρεώσεις της. Η κα Σοφία Σακοράφα ζητά την ενεργοποίηση της Επιτροπής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τον τερματισμό της απαράδεκτης ρύπανσης προκειμένου να σταματήσει η εγκληματική αδιαφορία και πρακτική της υπεύθυνης εταιρείας η οποία μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον ζητάει από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να προκαλέσει η ρύπανση, ανήκεστο βλάβη στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης :

Ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος στη Χαλκιδική από το ορυχείο του μεταλλείου Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός.

Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, σχετικά με τη λειτουργία του μεταλλείου στην Ολυμπιάδα, της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, βεβαίωσαν τη συστηματική ρύπανση του ποταμού “Μαυρόλακκα” λόγω της απόρριψης υγρών αποβλήτων και συγκεκριμένα διαπίστωσαν ελλιπή παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων και διάθεσή τους με υπερβάσεις ως προς τα επιτρεπόμενα όρια για τα μέταλλα ψευδάργυρο, κάδμιο, μόλυβδο, αρσενικό αλλά και το pH, με συνέπεια την διαρκή επιβάρυνση του υδάτινου αποδέκτη. Χαρακτηριστικά, η συγκέντρωση μολύβδου στα επιφανειακά ύδατα ήταν 13,05 μg/l. Η εταιρεία θεωρεί ότι είναι «εντός ορίων» ενώ στην πραγματικότητα είναι 985% πάνω από το ισχύον όριο, γεγονός που αποτυπώνει και το μέγεθος της ρύπανσης. Η εταιρεία προφανώς αδιαφορεί για τις εκ του νόμου και των συμβάσεων υποχρεώσεις της και ακολουθεί παλαιωμένες πρακτικές που δεν συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς όρους και την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί ότι κρίσιμα βαρέα μέταλλα (όπως υδράργυρος, χρώμιο, βάριο, σελήνιο) δεν μετρώνται καθόλου.

Έχοντας υπόψη:

Ότι υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις πως η εταιρεία ρυπαίνει παράνομα παραβιάζοντας την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ότι η εταιρεία δεν δείχνει καμία διάθεση συμμόρφωσης προς τις σχετικές υποχρεώσεις της,

Ερωτάται η Επιτροπή

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για τον τερματισμό της απαράδεκτης ρύπανσης έτσι ώστε να σταματήσει η εγκληματική αδιαφορία και πρακτική της υπεύθυνης εταιρείας και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να προκαλέσει η ρύπανση, ανήκεστο βλάβη στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή