Η Λίμνη Κάρλα χρειάζεται σοβαρή προστασία και πολιτική ανάπτυξης Reviewed by Momizat on . Τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διαδικασία ανασύστασης της λίμνης Κάρλας με άφθονο και καθαρό νερό , τα σοβαρά κρούσματα μόλυνσης των υδάτων που -πο Τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διαδικασία ανασύστασης της λίμνης Κάρλας με άφθονο και καθαρό νερό , τα σοβαρά κρούσματα μόλυνσης των υδάτων που -πο Rating: 0

Η Λίμνη Κάρλα χρειάζεται σοβαρή προστασία και πολιτική ανάπτυξης

Η Λίμνη Κάρλα χρειάζεται σοβαρή προστασία και πολιτική ανάπτυξης

Τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διαδικασία ανασύστασης της λίμνης Κάρλας με άφθονο και καθαρό νερό , τα σοβαρά κρούσματα μόλυνσης των υδάτων που -πολύ συχνά- προκαλούν μεγάλες οικολογικές καταστροφές στη χλωρίδα και πανίδα και πρέπει να εκλείψουν , τα σοβαρά προβλήματα ανανέωσης των νερών και η καθυστέρηση που παρατηρείται στη λειτουργία της ως πλήρως προστατευμένης περιοχής ,που να λειτουργεί ως αναπτυξιακός μοχλός για την ανάπτυξη της αλιείας , νέων καλλιεργειών και δραστηριοτήτων στη γεωργία και κτηνοτροφία , με σύγχρονες και διεθνείς προδιαγραφές, δημιουργώντας εισόδημα και νέες θέσεις εργασίας.

Το μεγάλο μήνυμα είναι η ομαλή συμβίωση κατοίκων και οικοσυστήματος ,προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της μετατροπής της περιοχής σε παραγωγικό πνεύμονα όχι μόνο για τη Μαγνησία ,αλλά και για όλη τη Θεσσαλία. Χρειάζονται ,όμως σοβαρές πολιτικές ,χρονοδιάγραμμα και στρατηγικό σχέδιο.

“KarlaSchool” – μια σοβαρή προσπάθεια ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών

Στα πλαίσια του προγράμματος μέσα στο 2018 θα υλοποιηθούν σεμινάρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους της παρακάρλιας περιοχής ,summer school για ειδικούς επιστήμονες το καλοκαίρι του 2018 και πολλές άλλες δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς , φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, όλες οι λεπτομέρειες των οποίων παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα .

Μέσα από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “KarlaSchool” ,καταβάλλεται προσπάθεια να αναδειχθεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που υλοποιείται σήμερα στην Ευρώπη ,η Λίμνη Κάρλα ,ως ένα πρότυπο πεδίο έρευνας , εκπαίδευσης επιστημόνων , περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ομαλής συμβίωσης ,όλων των εμπλεκόμενων με το οικοσύστημα της λίμνης , ενόψει , μάλιστα , της αποπεράτωσης των έργων από, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας .

Σκοπός του έργου είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μέσω της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, για τις συνέργειες μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και η προσέλκυση των νέων επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες έρευνας που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, που θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρο καθ ‘ολη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου των ομάδων στόχων για το περιβάλλον, η βελτίωση του καθεστώτος διαχείρισης της λίμνης Κάρλας και η ευαισθητοποίηση του κοινού (ειδικού και μη) για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής.

Φορείς υλοποίησης του έργου είναι : το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” , ο Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.), η Εταιρεία Συμβούλων “ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ” και το Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηΐδα – Κάρλα – (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ), που σχεδίασαν και διεκδίκησαν ,σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον , την έγκριση της παρέμβασης αυτής ,σε ένα μείζον περιβαλλοντικό έργο, όπως είναι η Λίμνη Κάρλα».

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή