"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

22.1 C
Trikala

Η πράσινη ανάπτυξη – του Θανάση Τσιάρα

lafarm

Σχετικά άρθρα

Ανάπτυξη για τον άνθρωπο,βασισμένη στην πράσινη οικονομία.

Το περιβάλλον αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα,το οποίο ειδικά τα τελευταία χρόνια, απασχολεί έντονα τόσο τη διεθνή κοινότητα, όσο και τη χώρα μας.

Το παγκόσμιο πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής, η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της στην ανθρωπότητα και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της,έχει φέρει στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτιες αυστραλια

Έχει γίνει σαφές πλέον,ότι το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο ακολουθήθηκε τον περασμένο αιώνα,μπορεί να πρόσφερε ευημερία,ταυτόχρονα όμως,έχει φτάσει στα όριά του από οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς.

Κατά συνέπεια η ανάπτυξη,ανεξάρτητα από το πως την αποκαλούμε,είτε #πράσινη#,είτε #βιώσιμη#,είτε #αειφόρο# που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων και θα συμβιώνει αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον, αποτελεί μονόδρομο τα τελευταία χρόνια.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξάνουν τη θερμοκρασία της γης και απειλούν με απρόβλεπτες αλλαγές το κλίμα,αλλά και τη ζωή πάνω στη γη. Η κλιματική αλλαγή είναι ίσως η πιό δραματική επίπτωση μιας ανάπτυξης πού βασίστηκε σένα πρότυπο ασύμβατο με την έννοια της βιωσιμότητας και αυτό γιατί βάση της οικονομικής δραστηριότητας, αποτέλεσαν τα ορυκτά καύσιμα.

Όμως τα αποθέματα αυτών των καυσίμων δεν είναι ανεξάντλητα και βρίσκονται σε ορισμένες μόνο περιοχές της γης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις για την απόκτηση και διάθεσή τους.

Η καύση τους καταστρέφει σταδιακά,αλλά με πολύ γρήγορους ρυθμούς το περιβάλλον. Τα περιθώρια είναι ασφυκτικά για τη μείωση και αμέσως μετά τη σταθεροποίηση των εκπομπών αερίων,για να αντιμετωπισθεί η κλιματική αλλαγή με όλες τις προβλεπόμενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Συνέπεια της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας,η ξηρασία,οι πυρκαγιές,η εξάντληση των υδατικών αποθεμάτων,οι εντάσεις για τη διάθεση και διαχείριση των φυσικών πόρων πού έχουν απομείνει,καθώς και η δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων περιβαλλοντικών προσφύγων. Ειδικότερα για την νότια Ευρώπη,η διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και η απόδοση των καλλιεργειών αναμένονται να μειωθούν κατά 20% αν η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2°C.

Έτσι περιοχές πού ήδη χαρακτηρίζονται από έλλειψη νερού,θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες και αυξανόμενα κόστη.

Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινη αναπτυξη

Γιαυτό το ΚΙΝΑΛ πρέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης παγκόσμιας πρόκλησης,αναδεικνύοντας όλες τις πτυχές του προβλήματος,λέγοντας μόνο αλήθειες και προτείνοντας λύσεις για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στόχος πρέπει να είναι η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη με αποτελεσματική περιβαλλοντική προστασία. Για το λόγο αυτό, η σημερινή οικονομική κρίση και η πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, επιβάλλουν αλλαγή του αναπτυξιακού πρότυπου πού εφαρμόσθηκε μέχρι σήμερα.

Η πράσινη ανάπτυξη είναι μία σημαντική εναλλακτική λύση για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινη αναπτυξη

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι η επένδυση στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Στη χώρα μας με το σχετικά καθαρό περιβάλλον πού έχει κύρια χαρακτηριστικά το ήπιο κλίμα, την καθαρή ατμόσφαιρα και τον θαλάσσιο πλούτο, οφείλουμε άμεσα να αλλάξουμε το ενεργειακό μοντέλο και να πάμε σένα πρότυπο πού θα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο ανάπτυξης και διαχείρισης,τόσο της ενεργειακής προσφοράς, όσο και ενεργειακής ζήτησης,διασφαλίζοντας την ασφάλεια στον εφοδιασμό και τη διαφοροποίηση των πηγών.

Η πράσινη ανάπτυξη θα φέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα τονώσει την επιχειρηματικότητα,θα ανοίξει νέα πεδία δράσης και νέες αγορές για τους δημιουργικούς παραγωγούς και τις καινοτόμες ιδέες, για τους νέους επιστήμονες,πού σήμερα ασφυκτιούν σένα κλειστό και αγκυλωμένο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης.

Να σχεδιάσουμε μία βιώσιμη υδατική πολιτική με σχέδια διαχείρισης των υδάτινων πόρων,αλλάζοντας ταυτόχρονα το πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης σε μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Να προχωρήσουμε σε σύγχρονες μορφές ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων και των αποβλήτων με θέσπιση οικονομικών κινήτρων γιά τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Το φυσικό περιβάλλον είναι κοινωνικό αγαθό. Η διαφύλαξη, η προστασία και η ανάδειξη των οικοσυστημάτων, αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα και χρειάζεται να συνδεθεί με το όραμα της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης,η οποία αποτελεί θεμελιώδη άξονα της κεντροαριστεράς και του ΚΙΝΑΛ.

Μόνο η άμεση σύνδεση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις μεγάλες οικολογικές καταστροφές.

Μόνο έτσι οι επενδύσεις στην πρόληψη των φυσικών κινδύνων θα γίνουν οικονομικά αποδοτικότερες από την εκ των υστέρων αποκατάσταση των ζημιών.

Μόνο έτσι οι οικονομικές δραστηριότητες θα συνδεθούν πιό άμεσα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Γιαυτό χρειάζεται μία νέα Αναπτυξιακή Κοινωνική Περιβαλλοντική Συμφωνία.

Χρειάζονται ολοκληρωμένες λύσεις,γιατί πράσινη οικονομία δεν είναι απλά η αγορά φωτοβολταικών. Είναι κύρια η πρόβλεψη για την εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες. Είναι η ενίσχυση εγχώριων μονάδων κατασκευής. Εναι η ανάπτυξη πρότυπων γιά την εγκατάσταση στα σπίτια.

Είναι η απαίτηση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε σε καινοτόμες δραστηριότητες. Ιδιαίτεροι τομείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι οι καινοτόμες τεχνολογίες χρήσης ενέργειας,οι φιλοπεριβαλλοντικές μεταφορές,η εξοικονόμηση ενέργειας,οι τεχνικές διαχείρισης του περιβάλλοντος, οι νέες τεχνολογίες μείωσης των υγρών και αέριων ρύπων,καθώς και οι τεχνικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή πού ήδη βρίσκεται μπροστά μας και δημιουργεί επικίνδυνες επιπτώσεις στη χώρα μας.

Οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες ειναι:

-Κλίμα και ενέργεια Μετάβαση σε μία οικονομία πού μειώνει τις εκπομπές άνθρακα,με στόχο το 2050 οι εκπομπές αερίων πού συμβάλλουν στό φαινόμενο του θερμοκηπίου,να μειωθούν κατά 65%.

-Αλλαγές στα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης.

-Οικονομία στους φυσικούς πόρους και πράσινες υποδομές (νερό με ορθολογική διαχείριση,προστατευόμενες περιοχές και δάση).

Προτάσεις:

Πράσινη ενέργεια- ΑΠΕ-Εξοικονόμηση ενέργειας. Αναδιάρθρωση στους παραγωγικούς τομείς:

Γεωργία(πιστοποιημένα και επώνυμα προιόντα).

Αλιεία(να γίνει βιώσιμη). Τουρισμός (από τον μαζικό στον ποιοτικό τουρισμό).

Πράσινη επιχειρηματικότητα (μεταποίηση και τριτογενής τομέας,διαχείριση απορριμμάτων,νερών,αγροδιατροφικός τομέας).

Οικονομία στους φυσικούς πόρους και πράσινες υποδομές.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, με διασφάλιση υγιεινού και καθαρού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ενίσχυση της προστασίας και βελτίωσης του υδατικού περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων, με προσαρμογή στά δεδομένα της κλιματικής αλλαγής.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης