Η UNICEF για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Reviewed by Momizat on .   Με σύνθημα, «Ύψωσε τη φωνή σου και όχι τη στάθμη της θάλασσας», η φετινή Ημέρα Περιβάλλοντος, είναι αφιερωμένη στην κλιματική αλλαγή, έχοντας στόχο να επ   Με σύνθημα, «Ύψωσε τη φωνή σου και όχι τη στάθμη της θάλασσας», η φετινή Ημέρα Περιβάλλοντος, είναι αφιερωμένη στην κλιματική αλλαγή, έχοντας στόχο να επ Rating: 0

Η UNICEF για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η UNICEF για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

 

Με σύνθημα, «Ύψωσε τη φωνή σου και όχι τη στάθμη της θάλασσας», η φετινή Ημέρα Περιβάλλοντος, είναι αφιερωμένη στην κλιματική αλλαγή, έχοντας στόχο να επισημάνει τους κινδύνους που επιφέρει η τελευταία, καθώς και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Σε πολλές χώρες, τα παιδιά και οι νέοι αντιμετωπίζουν πολύ κακές συνθήκες υγιεινής, ελλιπή υγειονομική περίθαλψη και δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, η άναρχη και αδιάκριτη δόμηση, η μετατροπή των υδάτινων πόρων σε χωματερές, η ξύλευση και αποψίλωση των δασών και οι δασικές πυρκαγιές, η διάβρωση του εδάφους και η ερημοποίηση και η εφαρμογή μη βιώσιμης γεωργίας, θέτουν ολόκληρες χώρες και κοινωνίες σε κίνδυνο.
Παρόλο που το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος υφίσταται για πολλές γενιές, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής φέρνει όλο και πιο επιτακτικά στην επικαιρότητα την καταστροφή των δασών, τη ρύπανση των υδάτινων πόρων, την εξάλειψη των ειδών και τις επιπτώσεις συνολικά της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στον άνθρωπο.
Μέχρι το 2020, η κλιματική αλλαγή προβλέπεται ότι θα επιτείνει τον ανάγκη για νερό για 75 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στην Αφρική.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα σχετικά με το περιβάλλον θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ζωές μας και ιδιαίτερα στις ζωές των παιδιών, που είναι τα πιο ευάλωτα μέλη των κοινωνιών.
Η UNICEF υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Οι νέοι σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής τους θα πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους υποβάθμισης του περιβάλλοντος, για την υπερβολική χρήση των ορυκτών πηγών ενέργειας αλλά και για τις προοπτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στις χώρες που η UNICEF υλοποιεί αναπτυξιακά προγράμματα, ενθαρρύνει την εκπαιδευτική κοινότητα να συμπεριλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια στο αναλυτικό πρόγραμμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: UNICEF/ HQ05-1987/Georgina Cranston


 

Αφήστε το σχόλιο σας