Θέσεις γραμματέων στα Δικαστήρια Reviewed by Momizat on . Αυτή την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ αναφορικά με την πλήρωση 404 θέσεων τακτικού Αυτή την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ αναφορικά με την πλήρωση 404 θέσεων τακτικού Rating: 0

Θέσεις γραμματέων στα Δικαστήρια

Θέσεις γραμματέων στα Δικαστήρια

Αυτή την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ αναφορικά με την πλήρωση 404 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). Πρόκειται για την κάλυψη θέσεων γραμματέων στα δικαστήρια της χώρας με την προθεσμία να λήγει στις 24 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των θέσεων και οι παρακάτω:  
Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας (1)
Ειρηνοδικείο Τρικάλων (1)
Εισαγγελία Πρωτοδικών (1)
Οι Γραμματείς των δικαστηρίων μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία και φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών

Αφήστε το σχόλιο σας