Θέσεις εργασίας στον αυτοκινητόδρομο Ε 65 Reviewed by Momizat on . Η  Κεντρική Οδός Α.Ε, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την διαχείριση και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης Η  Κεντρική Οδός Α.Ε, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την διαχείριση και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης Rating: 0

Θέσεις εργασίας στον αυτοκινητόδρομο Ε 65

Θέσεις εργασίας στον αυτοκινητόδρομο Ε 65

Η  Κεντρική Οδός Α.Ε, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την διαχείριση και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65» αναζητά υποψηφίους των κάτωθι αναφερόμενων θέσεων εργασίας για την στελέχωση νέων εγκαταστάσεων της, στην περιοχή του Λόγγου Τρικάλων και στους Σοφάδες Καρδίτσας.

Εισπράκτορας Διοδίων

(Έδρα Σοφάδες κωδ. θέσης ΕΔΣΟΦ-1216)  (Έδρα Λόγγο κωδ. θέσης ΕΔΤΡΙΚ-1216)  με κύριες αρμοδιότητες την είσπραξη  τιμήματος διοδίων καθώς και την εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών στους χρήστες του Αυτοκινητόδρομου. Η θέση αναφέρεται στο Προϊστάμενο Είσπραξης Διοδίων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απολυτήριο Λυκείου

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε θέματα είσπραξης χρημάτων

Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα

θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Εργάτης Ομάδας Επέμβασης

(Έδρα Σοφάδες κωδ. θέσης ΟΕΣΟΦ-1216)  με κύριες αρμοδιότητες την παροχή εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο, στους σταθμούς διοδίων και στα κτίρια των σταθμών καθώς και υποστήριξη των εργασιών καθαρισμού, αποκομιδής σκουπιδιών και χλοοκοπής. Η θέση αναφέρεται στον Μηχανικό Συντήρησης & Διαχείρισης Τομέα Αυτοκινητοδρόμου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απολυτήριο Λυκείου

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικές εργασίες συντήρησης

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Γ’

κατηγορίας και αυτοκινήτου

Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

Οδηγός Περιπολίας

(Έδρα Σοφάδες κωδ. θέσης ΟΠΣΟΦ-1216)  με κύριες αρμοδιότητες την πραγματοποίηση περιπολιών με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο καθώς επίσης και την επέμβαση σε έκτακτα συμβάντα με στόχο την παροχή άμεσης βοήθειας στους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου. Η θέση αναφέρεται στον Μηχανικό Συντήρησης & Διαχείρισης Τομέα Αυτοκινητοδρόμου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απολυτήριο Λυκείου

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε

παρόμοια θέση Οδηγού

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αυτοκινήτου

Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

Τεχνικός Βάρδιας Διοδίων

(Έδρα Σοφάδες κωδ. θέσης ΤΒΣΟΦ-1216) (Έδρα Λόγγο κωδ. θέσης ΤΒΔΤΡΙΚ-1216) με κύριες αρμοδιότητες την παροχή τεχνικής υποστήριξης

στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Η θέση αναφέρεται στο Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας. Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο Ανώτερου Τεχνολογικού

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην

Ηλεκτρολογία ή τον Αυτοματισμό

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους στη συντήρηση εξοπλισμού H/M

συστημάτων ή τις ηλεκτρολογικές εργασίες

Κάτοχος άδειας Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών

Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας

(Έδρα Σοφάδες κωδ. θέσης ΧΚΔΚΣΟΦ-1216)

με κύριες αρμοδιότητες την επιτήρηση των σηράγγων και του αυτοκινητοδρόμου, αναγνωρίζοντας και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά κυκλοφορίας. Η θέση αναφέρεται στο Προϊστάμενο Βάρδιας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

στην Πληροφορική ή τον Αυτοματισμό 1-3 έτη προηγούμενης επαγγελματικής

εμπειρίας στη διαχείριση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή συστημάτων πληροφορικής και αυτοματισμού.

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και MS Office.

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής

Εξυπηρέτησης Πελατών

(Έδρα Λόγγο κωδ. θέσης ΕΤΕΠΤΡΙΚ-1216)  με κύριες αρμοδιότητες την παροχή άμεσων και αποτελεσματικών απαντήσεων σε εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις πελατών και χρηστών της εταιρείας, αναφορικά με το προϊόν (Fast Pass) και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διοδίων της εταιρείας. Η θέση αναφέρεται στην Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απολυτήριο Λυκείου

Προϋπηρεσία 1 έως 3 έτη σε τηλεφωνικό κέντρο / περιβάλλον εξυπηρέτησης

πελατών

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο

hr@neaodos.gr ή Φαξ: 210-6178011 αναγράφοντας την θέση και την περιοχή εργασίας που επιθυμούν να αιτηθούν, με τον ανάλογο κωδικό της.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή