Θανάσης Ζαχαρόπουλος για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας Reviewed by Momizat on . Όπως αναφέρει ο ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Θανάσης Ζαχαρόπουλος, για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αν Όπως αναφέρει ο ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Θανάσης Ζαχαρόπουλος, για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αν Rating: 0

Θανάσης Ζαχαρόπουλος για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Θανάσης Ζαχαρόπουλος για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Όπως αναφέρει ο ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Θανάσης Ζαχαρόπουλος, για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας:

«Οι επόμενες προκλήσεις, μετά τις πρώτες εκροές του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, εντοπίζονται αφενός στην τομεακή και κλαδική εξειδίκευση του Μηχανισμού με έμφαση στους κλάδους προτεραιότητας της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και αφετέρου στη χωρική εξειδίκευση με τη δημιουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε κάθε Περιφερεια της χώρας.

Η στόχευση όχι μόνο για διάγνωση αλλά και για γνώση των αναγκών της αγοράς εργασίας περνά μέσα από τη δρομολόγηση των τοπικών αναπτυξιακών παρατηρητηρίων σε κάθε Δήμο της χώρας με την καθολική καταγραφή των αναπτυξιακών αναγκών και ειδικότερα των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα και δεξιότητες.
Η συντονισμένη συνεργασία τοπικού, περιφερειακού και εθνικού επιπέδου σε σχέση με τα δεδομένα, τις επεξεργασίες και τις προβλέψεις της αγοράς εργασίας θα ολοκληρώσουν τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και θα δώσουν ερεθίσματα στη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση για την τομεακή επέκταση του Μηχανισμού.
Κομβικό ζήτημα για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποτελεί η ενσωμάτωση των εκροών του Μηχανισμού στον σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων από τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Άμεση προτεραιότητα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) είναι η δημιουργία ειδικών και εύχρηστων εργαλείων σε συνδυασμό με την εκπαίδευση των στελεχών, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του Μηχανισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας θέτει στη δημόσια συζήτηση την αναγκαιότητα επέκτασης της φιλοσοφίας του σε όλη τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση, αλλά και σε όλα τα αναπτυξιακά θέματα. Αυτή η επιλογή, πέραν της ολιστικής προσέγγισης της διάγνωσης των αναπτυξιακών αναγκών, θα βοηθήσει και στην πληρέστερη ερμηνεία των ζητημάτων της εργασίας όχι ως ένα «αυτόνομο» μέγεθος αλλά ως βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Παράλληλα, μπορεί να υποστηρίξει τον ιδιωτικό τομέα τόσο στις επενδυτικές αποφάσεις του όσο και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.
Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας μπορεί να αποτελέσει μια τομή στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από ένα πελατειακό πλαίσιο σε ένα σύστημα κατανομής των δημοσίων επενδύσεων, στη βάση των αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας.
Βέβαια, ο ορισμός των αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας έχει σαφές ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο. Η ενσωμάτωση στον Μηχανισμό πολλαπλών παραμέτρων τόσο της επιχειρηματικότητας όσο και της αγοράς εργασίας δίνει τη δυνατότητα στην εκάστοτε Κυβέρνηση να συνδυάσει αξιόπιστα δεδομένα και να ιεραρχήσει παραμέτρους ανάλογα με την ιδεολογική της φόρτιση, προκειμένου να θεμελιώσει επιστημονικά τις όποιες πολιτικές της επιλογές. Με αυτή την έννοια  λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας μπορεί να αποτελέσει μια διαρκής και συνεχώς ανανεούμενη διαδικασία υποστήριξης του συστήματος αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη συνεχή και απρόσκοπτη υποστήριξη του ΕΙΕΑΔ στην υλοποίηση του έργου του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, τα στελέχη του Υπουργείου, τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα τον επικεφαλής της Μονάδας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την Ελλάδα και Κύπρο, κ. Jiří Švarc, και όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στη συμβολή της πρώην αναπληρώτριας Υπουργού κ. Ράνιας Αντωνοπούλου τόσο για την απόφαση ανάθεσης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας στο ΕΙΕΑΔ όσο και για την επιστημονική συνεισφορά της στα μεθοδολογικά ζητήματα που προέκυψαν.
Αξίζει, επίσης, να αναφέρω τις πολύχρονες προσπάθειες των στελεχών του ΕΙΕΑΔ και ιδιαίτερα των Διευθυντών – Ερευνητών κ. Ολυμπίας Καμινιώτη και κ. Σταύρου Γαβρόγλου που, σε πείσμα των καιρών, υποστήριξαν την αναγκαιότητα του Μηχανισμού και εργάστηκαν αποτελεσματικά για τη δρομολόγηση της υλοποίησής του. Αυτονόητο είναι ότι ο Μηχανισμός δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, αν όλα τα στελέχη που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου δεν δούλευαν με ιδιαίτερο ζήλο, και για αυτό τους ευχαριστώ όλους.
Το αποτέλεσμα που έχετε στα χέρια σας αποτυπώνει την πρώτη φάση ανάπτυξης του Μηχανισμού. Η τρίχρονη διαβούλευση και η τελική αποδοχή αυτού του εγχειρήματος από την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης καθώς και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε στη μεταμνημονιακή περίοδο, αναζητώντας τη συναίνεση σε δύσκολα ζητήματα που απαιτούν διεπιστημονικές και καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.»

Σχόλια (1)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή