Θες Δήμο με έργα; Πλήρωνε! Reviewed by Momizat on . Σαν να μη έφταναν τα χρέη των Δήμων, οι συνεχείς άμεσοι και έμμεσοι φόροι, μια νέα ιδέα ήρθ στους κυβερνώντες. Αν ένας Δήμος επιδιώκει να εκτελέσει ένα έργο, αλ Σαν να μη έφταναν τα χρέη των Δήμων, οι συνεχείς άμεσοι και έμμεσοι φόροι, μια νέα ιδέα ήρθ στους κυβερνώντες. Αν ένας Δήμος επιδιώκει να εκτελέσει ένα έργο, αλ Rating: 0

Θες Δήμο με έργα; Πλήρωνε!

Θες Δήμο με έργα; Πλήρωνε!

Σαν να μη έφταναν τα χρέη των Δήμων, οι συνεχείς άμεσοι και έμμεσοι φόροι, μια νέα ιδέα ήρθ στους κυβερνώντες. Αν ένας Δήμος επιδιώκει να εκτελέσει ένα έργο, αλλά δεν έχει χρήματα, θα υποθηκεύει τα ανταποδοτικά Τέλη, έναντι δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων! Δεν φτάνουν οι τόσοι φόροι, τώρα και τα ανταποδοτικά Τέλη θα δίνονται για πιθανώς αυτονόητα ή απαραίτητα έργα στοςυ Δήμους, σε χωριά και γειτονιές. Και όχι μόνο αυτό: θα ενεχυριάζονται τα έσοδα ή θα υποθηκεύονται ακίνητα. Δηλαδή, αν ο Δήμος δεν έχει ρευστό και χρηστή διαχείριση, τότε θα μπορεί το κράτος να του αφαιρέσει κάποιο ακίνητο ή να χρησιμοποιήσει τα Τέλη, που πληρώνει ο πολίτης για να έχει τα αυτονόητα και βασικά, όπως το νερό. Ολα αυτά περιλαμβάνονται σε – ένα ακόμη – σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σε αυτό καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης δανείων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που κινούνται στο πλαίσιο της σύμπραξης Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα δάνεια θα χορηγούνται από το ΤΠκΔ για έργα οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, ανάπλασης πλατειών, διαμόρφωσης πάρκων – παιδικών χαρών, διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, έργων ύδρευσης, αθλητικών κέντρων, κολυμβητηρίων, κοιμητηρίων, δημοτικών ιατρείων, γεωτρήσεων, απορριμμάτων, κ.λπ. Ακόμη, θα χορηγούνται και για την προμήθεια ή μίσθωση μηχανημάτων προκειμένου οι ΟΤΑ να πραγματοποιούν έργα.

Νομικά Πρόσωπα
Το ύψος των δανείων μπορεί να φθάσει μέχρι το 100% του προϋπολογισμού του υπό εκτέλεση έργου.
Όμως, για τις περιπτώσεις των έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν από νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της σύμπραξης Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ στις περιπτώσεις συγχρηματοδότησης, το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% του προϋπολογισμού του έργου.

Αξιολόγηση…
Σαν να μη έφταναν αυτά, ακόμη μία παρέμβαση θα γίνεται από το κράτος. Το ύψος, το επιτόκιο και χρόνος αποπληρωμής των δανείων θα καθορίζονται κατόπιν αξιολόγησης της σκοπιμότητας του δανείου, της βιωσιμότητας του και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειστή, ενώ ο χρόνος εξόφλησης μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 25 χρόνια. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι, ο κάθε Δήμος θα είναι δεσμευμένος από την αξιολόγηση, η οποία θα γίνεται από κάποια κρατική αρχή. Και, ναι μεν είναι θετικό, το ότι ο Δήμος θα πρέπει να είναι υγιής οικονομικά, αλλά σε μια αξιολόγηση, ουδείς γνωρίζει ποια κριτήρια μπορεί να τίθενται.
Τέλος, στις περιπτώσεις που τα δάνεια αποσκοπούν στην εκτέλεση έργων, μπορεί να προκαταβάλλεται το 10% του αιτουμένου ποσού, χωρίς κανένα δικαιολογητικό και το υπόλοιπο ποσό να καταβάλλεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου. Ακόμη, σε περίπτωση που ο δανειολήπτης περιέλθει σε αδυναμία καταβολής των δόσεων, μπορεί να υπάρξει περίοδος χάριτος, «πέραν των όσων αναφέρονται στη συναφθείσα σύμβαση» ή να τροποποιηθούν άλλοι όροι της δανειακής σύμβασης. Πώς όμως θα δίνεται περίοδος χάριτος; Θα μπορεί να δοθεί, για παράδειγμα, σε έναν Δήμο και όχι σε άλλον;

Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι η Αυτοδιοίκηση ως χώρος άσκησης πολιτικής, επιδιώκεται να καταστεί όσο το δυνατόν λιγότερο ανεξάρτητη.
Από τη μια, η προσπάθεια δήθεν αυτονόμησης της αυτοδιοίκησης μέσω ενός εξαιρετικά πολύπλοκου και δημαρχοκεντρικού εκλογικού  νόμου, που όλο αλλάζει και όλο ράβεται στα μέτρα του ελέγχου της.
Από την άλλη, η συνεχής προσπάθεια παρέμβασης στα οικονομικά των ΟΤΑ (π.χ. παρατηρητήριο ΟΤΑ) και η έλευση των κοινωνικών συνεταιρισμών, με στόχο την απόσειση ευθυνών λειτουργίας του κράτους σε τομείς όπως οι κοινωνικές δομές, το πράσινο και η καθαριότητα,  δίνουν τον τόνο: η αυτοδιοίκηση δεν θα είναι πλέον κοντά στον πολίτη, αλλά ένας ακόμη θεσμός άσκησης εξουσίας απόμακρης και, κυρίως, σκεφτόμενης μόνο με βάση το χρήμα και την ανταποδοτικότητα.

Θανάσης Μιχαλάκης

Αφήστε το σχόλιο σας