«Θεσσαλία, η γη μας»: Το πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξης της Θεσσαλίας Reviewed by Momizat on . Εννέα βασικά σημεία χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα δράσης του συνδυασμού «Θεσσαλία, η γη μας» για την Περιφέρεια Θεσσαλίας με υποψήφια Περιφερειάρχη την κ. Μαρίνα Χ Εννέα βασικά σημεία χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα δράσης του συνδυασμού «Θεσσαλία, η γη μας» για την Περιφέρεια Θεσσαλίας με υποψήφια Περιφερειάρχη την κ. Μαρίνα Χ Rating: 0

«Θεσσαλία, η γη μας»: Το πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξης της Θεσσαλίας

«Θεσσαλία, η γη μας»: Το πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξης της Θεσσαλίας

Εννέα βασικά σημεία χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα δράσης του συνδυασμού «Θεσσαλία, η γη μας» για την Περιφέρεια Θεσσαλίας με υποψήφια Περιφερειάρχη την κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.

1) Απεμπλοκή και κατάργηση – μη νομιμοποίηση των συμφωνιών της περιφέρειας με την τρόικα και τους εκπροσώπους της Φούχτελ και Ράϊχενμπαχ.

2) Σεβασμό στην Θεσσαλική γη και θάλασσα και στη βιοποικιλότητά τους.

3) Ισόρροπη και δίκαιη κατανομή πόρων, έργων και παρεμβάσεων σε όλη την Θεσσαλία χωρίς αποκλεισμούς και τοπικιστικές διακρίσεις

4) Αλλαγή πολιτικής και φιλοσοφίας στα προγράμματα και την χρηματοδότηση της περιφέρειας, με έμφαση στον άνθρωπο, την κοινωνία, τα προβλήματα της ανεργίας, των λουκέτων, και της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και των Μικρο Μεσαίων Επιχειρήσεων

5) Κατάργηση των περίφημων διπόλων Λάρισας-Βόλου και Καρδίτσης -Τρικάλων, μιας και για εμάς μία είναι η Θεσσαλία ..είναι η γη όλων των Θεσσαλών.

6) Υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών σύμφωνα με βασικές αρχές της οικονομίας και οικολογίας.

7) Εξασφάλιση δίκαιης και ανάλογης του μόχθου απολαβής του Θεσσαλού παραγωγού/επιχειρηματία (γεωργού, κτηνοτρόφου, αλιέα).
8) Ενθάρρυνση πρωτογενούς παραγωγικής ανάπτυξης, του εμπορικού κόσμου, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

9) Ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλίας.

Ανά τομέα προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα.

Ειδικά για τον  αγροτικό – όπου ο συνδυασμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση – προτείνεται:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

-Διεκδίκηση παραχώρησης Δημοσίων γαιών σε ακτήμονες που αποφασίζουν να ασχοληθούν κατά κύριο επάγγελμα με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.

-Δημιουργία και προώθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων στην Περιφέρεια, υπό τη μορφή κινήτρων και μπόνους.

-Στήριξη της δημιουργίας αγροτικών συνεργατικών σχηματισμών μέσω καταλλήλων προγραμμάτων

-Επιδίωξη σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι η Δημιουργία δύο τραπεζών – μία για σπόρους και ποικιλίες φυτών και μια για ζωικό γενετικό υλικό – περιλαμβανομένων και των αλιευμάτων, των ντόπιων ποικιλιών και φυλών ζώων και ψαριών και σε συνεργασία με εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρίες – όπου είναι απαραίτητο – για τη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.

-Δημιουργία σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Θεσσαλίας, αλλά και άλλα εθνικά Ερευνητικά Κέντρα, Φορέα διατήρησης της βιοποικιλότητας της Θεσσαλικής γης.

– Αυστηρό χωροταξικό σχέδιο βοσκοτόπων και δασών, κτηματογράφηση και καταγραφή αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Περιφέρεια και ανά είδος καλλιέργειας, καθώς και περιοχών προστατευμένης αλιείας και χώρων και περιόδων αναπαραγωγής αλιευμάτων.

– Κατά προτεραιότητα εκτέλεση μικρής και μεσαίας κλίμακας εγγειοβελτιωτικών έργων, διάνοιξης αγροτικών και δασικών δρόμων, κατασκευής υδροταμιευτήρων, καναλιών, διάνοιξη κοιτών ποταμών, με άμεση χρηματοδότηση τόσο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όσο και από άλλες πηγές. Κάθε έργο θα συνοδεύεται από εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου και, όπου αρμόζει, από ενέργειες για άμβλυνση του κινδύνου. Παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν σοβαρές περιβαλλοντικές διαταραχές δε θα πραγματοποιούνται.

– Συνεχής επιμόρφωση των γεωπόνων και των κτηνιάτρων (δημοσίων υπαλλήλων) και ενίσχυση του ρόλου τους σε συνεργασία με το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ.

– Συνεχής επιμόρφωση αγροτών –κτηνοτρόφων – αλιέων. Επιμόρφωση των παραγωγών μας σε σχέση με τις πρακτικές αειφόρου γεωργίας και τη διατήρηση της υγείας του εδάφους, καθώς και των υδάτινων πόρων.

-Πρακτική άσκηση φοιτητών Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών σε χώρους πρωτογενούς παραγωγής.

– Επιβράβευση, από την Περιφέρεια, παραγωγών οι οποίοι παρουσιάζουν καταγεγραμμένο έργο παραγωγής με βάση τις αρχές της αειφόρου γεωργίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

– Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων ώστε να διατεθεί επιστημονικό προσωπικό από τα γραφεία στις εκμεταλλεύσεις και δημιουργία αποκεντρωμένων (ανά Περιφέρεια) παρατημάτων τους, με πλήρεις αρμοδιότητες, ώστε να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και η απώλεια χρόνου στις πιστοποιήσεις ή στην έκδοση εγγράφων εξαγωγής ή εμπορίας.

– Δημιουργία Αγροτικού και Κτηνιατρικού Επιμελητηρίου με σκοπό τη μεταφορά της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας, τη συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ στους αγρότες.

– Διάθεση κονδυλίων στην έρευνα και τεχνολογία των εγχώριων ποικιλιών και φυλών, καθώς και στην έρευνα και τεχνολογία σχετικά με τις βιοκαλλιέργειες (στο πλαίσιο πάντοτε της αειφόρου γεωργίας).

– Διαρκής ενημέρωση των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων για τις νέες καλλιέργειες, τις μεθόδους τους, τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών και φυλών, ώστε να είναι συμβατές με τις κλιματολογικές προκλήσεις και σταδιακή στροφή της παραγωγής σε ελληνικής προέλευσης ποικιλίες και φυλές.

– Συνεχής και μόνιμη επιδίωξή μας είναι η υιοθέτηση δυναμικής προστατευτικής κρατικής πολιτικής ως προς την προέλευση, τυποποίηση, πιστοποίηση και εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, ειδικά δε σε όσα διαθέτουν σήμα κατατεθέν ή Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης (Μήλα Πηλίου, Αγιάς, Φέτα Ελλασόνας, κλπ.).

– Επιμόρφωση των παραγωγών μας σε πρακτικές προώθησης των προϊόντων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

– Μετατροπή της πολιτικής των επιδοτήσεων σε πολιτική επιβραβεύσεων μέσω της ΕΕ, υπό τη μορφή ακόμη και χρηματικής συνεισφοράς του κράτους στην παραγωγή, ιδιαίτερα σε παραγωγούς που, είτε παράγουν ελληνικά προϊόντα (ποικιλίες –φυλές), είτε διαθέτουν την παραγωγή τους για εξαγωγή (από την οποίαν το κράτος βελτιώνει το εμπορικό του ισοζύγιο).

– Θεσμοθέτηση και λειτουργία κρατικών και ιδιωτικών ανταλλακτηρίων προϊόντων, καθώς και σφαγείων και ψυγείων, ανά νομό ή/και ανά Περιφέρεια, στελεχωμένων με επιστημονικό προσωπικό και με αυστηρή τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας και κανόνων υγιεινής και περιορισμός της δράσης των μεσαζόντων μεγαλεμπόρων και χονδρεμπόρων και των κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης που με τη μέθοδο καρτέλ καθορίζουν τη ζήτηση και τις τιμές.

– Αναμόρφωση του συστήματος δασοπροστασίας με την καταπολέμηση της πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων, τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων πρόληψης, την έλλειψη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, την απουσία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας, την αποδυνάμωση της Δασικής Υπηρεσίας, την απουσία δασικών χαρτών και δασολογίου και των

– Δημιουργία, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, εμπορικών αερολιμένων στη Θεσσαλία, με αποκλειστικό σκοπό τη δια αέρος μεταφορά νωπών αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων και διασύνδεση των αερολιμένων αυτών με τις λοιπές υποδομές μεταφορών της χώρας, ώστε να επιτρέπεται συνδυαστική μεταφορά αγαθών από και προς τη χώρα.

-Ανάθεση του χωροταξικού σχεδιασμού και του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού στις Περιφέρειες (δευτεροβάθμιους ΟΤΑ).

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή