Το θέμα συνέχισης λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Τρικκαίων καθώς και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Λάρισας μετά τα νέα δεδομένα που θέτει το νέο ΕΣΠΑ όπως η ένταξη των κέντρων στα Περιφερειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΠΕΠ), το πλαίσιο χρηματοδότησης και το καθεστώς λειτουργίας τέθηκε επί τάπητος στο πλαίσιο συνεδρίασης της ΠΕΔ Θεσσαλίας με στελέχη των δύο κέντρων.

Ειδικότερα τα στελέχη των κέντρων ζήτησαν την στήριξη της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την ένταξή τους στις Δράσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2016-2020, πρόταση με την οποία ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι η ΠΕΔ Θεσσαλίας θα συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια που γίνεται προκειμένου το αίτημα της συνέχισης λειτουργίας των κέντρων να τύχει της σχετικής εγκρίσεως.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ Θεσσαλίας συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΕΔ κ. Γιώργος Κωτσός , ο δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο διευθυντής της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Δημ. Τσούμας και στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Τρικκαίων καθώς και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Λάρισας.