Θετική η δημοτική αρχή Τρικκαίων για το “e-catalogues Reviewed by Momizat on . Με θετικό τρόπο αντιμετωπίζει ο Δήμος Τρικκαίων τις εξαγγελίες του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα, για το ζήτημα της αντικατάστασης του υπάρχοντ Με θετικό τρόπο αντιμετωπίζει ο Δήμος Τρικκαίων τις εξαγγελίες του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα, για το ζήτημα της αντικατάστασης του υπάρχοντ Rating: 0

Θετική η δημοτική αρχή Τρικκαίων για το “e-catalogues

Θετική η δημοτική αρχή Τρικκαίων για το  “e-catalogues

Με θετικό τρόπο αντιμετωπίζει ο Δήμος Τρικκαίων τις εξαγγελίες του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα, για το ζήτημα της αντικατάστασης του υπάρχοντος συστήματος προμηθειών που υλοποιείται στη βάση των πρόχειρων διαγωνισμών. Ο κ. Μάρδας, από το βήμα της Βουλής, στη διάρκεια ανάγνωσης των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός “e-catalogues”, με επιδίωξη «τον περιορισμό της σπατάλης, που εξακολουθεί και υφίσταται» όπως χαρακτηριστικά επισήμανε.
«Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία θα προταθεί σύγχρονη μέθοδος προμηθειών (e-catalogues) περιορισμού της σπατάλης, που θα χρησιμοποιείται σε διαγωνισμούς έως 60.000 ευρώ. Ως προς τους διαγωνισμούς άνω των 60.000 ευρώ, με τα συναρμόδια Υπουργεία θα προωθηθούν σύγχρονες διαδικασίες προμηθειών, στο πλαίσιο του συστήματος των ηλεκτρονικών προμηθειών. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος προμηθειών της χώρας, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συνολικής δαπάνης έως και 25%, βάσει παλαιότερων εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» πρόσθεσε ο κ. Μάρδας.
Ο Δήμος Τρικκαίων, που εφαρμόζει από την 1η Οκτωβρίου 2014 το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), δεν θα ήταν αρνητικός στην πιλοτική εφαρμογή μιας τέτοιας διαδικασίας για τις προμήθειες. Ήδη, εφαρμόζοντας το ΕΣΗΔΗΣ, το ολοκληρωμένο αυτό πληροφοριακό σύστημα, έχει αποκομίσει οφέλη, καθώς αυτό περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων από τους φορείς:
– για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων,
– για την κατάρτιση, έγκριση και τροποποίηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών,
– τη διαδικασία προκήρυξης, υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών,
– τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών,
– τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των 60.000 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ.
Ήδη, μάλιστα, ο Δήμος Τρικκαίων υλοποίησε τον πρώτο ηλεκτρονικό διαγωνισμό του με το συγκεκριμένο σύστημα. Επρόκειτο για τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων σχολ. έτους 2014-2015». Είχε προϋπολογισμό 108.576,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (3,12ευρώ γεύμα ανά μαθητή), ο οποίος κατακυρώθηκε στον προμηθευτή: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην τιμή έως 107.880,00 ευρώ (3,10 ευρώ γεύμα ανά μαθητή). Η σύμβαση υπογράφηκε στις 27/1/2015.
Όλη η διαγωνιστική διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, πραγματοποιήθηκε μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής «πλατφόρμας» του ΕΣΗΔΗΣ.
Επομένως, αποκομίζονται τεράστια οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις – προμηθευτές, όσο και για τον πολίτη, καθώς η αυτοματοποιημένη διαδικασία, σημαίνει επιτάχυνσή της, με εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών. Ταυτοχρόνως και κυρίως, βελτιώνεται η διαφάνεια προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Η δε ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις διαδικασίες, αποκαθίσταται. Είναι, επομένως, χρήσιμο, οι προμηθευτές και όσοι συναλλάσσονται με τον Δήμο, να ενημερωθούν και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των νέων δεδομένων.

Από το γραφείο Τύπου

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή