Θυμήθηκε ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας το γραφείο εξυπηρέτησης φορολογουμένων Reviewed by Momizat on . Πολύ μετά τους Δήμους Καλαμπάκας και Πύλης, ο Δήμος Φαρκαδόνας ξεκίνησε τη διαδικασία για να λειτουργήσει το γραφείο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Πρόκειται για Πολύ μετά τους Δήμους Καλαμπάκας και Πύλης, ο Δήμος Φαρκαδόνας ξεκίνησε τη διαδικασία για να λειτουργήσει το γραφείο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Πρόκειται για Rating: 0

Θυμήθηκε ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας το γραφείο εξυπηρέτησης φορολογουμένων

Θυμήθηκε ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας το γραφείο εξυπηρέτησης φορολογουμένων

Πολύ μετά τους Δήμους Καλαμπάκας και Πύλης, ο Δήμος Φαρκαδόνας ξεκίνησε τη διαδικασία για να λειτουργήσει το γραφείο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Πρόκειται για την ενέργεια που θα έπρεπε να είχε γίνει μετά την παύση λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Φαρκαδόνας, αλλά η δημοτική αρχή δεν είχε κάνει κάτι, παρά τις συνεχείς οχλήσεις από αρκετούς δημοτικούς συμβούλους. Ετσι, πριν 15 ημέρες περίπου, με εισήγηση του κ. Οικονόμου στο Δημοτικό Συμβούλιο, τέθηκε το ζήτημα λειτουργίας τού εν λόγω γραφείου.
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι αντιπροσωπεία του Δήμου επισκέφθηκε τον διευθυντή του γραφείου του τότε υπουργού Οικονομικών, Β. Βενιζέλου, στην Αθήνα. «Η προσπάθειά μας δεν τελεσφόρησε καθόσον μας ενημέρωσαν αρμοδίως ότι η συγκέντρωση των Δ.Ο.Υ. του κράτος αποτελούσε κεντρική πολιτική της Κυβέρνησης. Στην πορεία το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε σε Δήμους στους οποίους λειτουργούσαν Δ.Ο.Υ. και ανεστάλη η λειτουργία τους να επιτρέψει την λειτουργία παραρτήματος γραφείου. Ως προϋπόθεση τίθεται να διατεθεί από τον Δήμο υποδοχής κατάλληλο χώρος για την στέγαση και να αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας πλην της μισθοδοσίας».
Αυτά ανέφερε ο κ. Οικονόμου, διευκρινίζοντας ότι ουσιαστικά, χρειάζεται ό,τι και στους άλλους δύο Δήμους: γραμμή τηλεφώνου, τέλεφαξ, Η/Υ με ιντερνετ και φωτοτυπικό μηχάνημα. Φυσικά, απαιτείται και πρόσβαση για όλους, οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο προέκρινε ως χώρο κατάλληλο για το Γραφείο, τον χώρο του ΚΕΠ Φαρκαδόνας. Ο υπάλληλος θα παραχωρηθεί από την Εφορία Τρικάλων και θα πρέπει πλέον ο Δήμος να αποδείξει ότι θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σύντομα, αφού σε ελάχιστες ημέρες αλλάζει και η δημοτική αρχή.

 

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι ποικίλες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επικαλύπτουν τις δραστηριότητες των Εφοριών, οπότε οι κάτοικοι του Δήμου θα συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται.
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων, ενδεικτικά, είναι:

 • Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών),  σε περίπτωση που προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή  ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής,  λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.
 • Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής.
 • Παραλαβή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και αυτοτελούς φορολόγησης σε περίπτωση  χειρόγραφης υποβολής.
 • Χορήγηση στους φορολογουμένους φορολογικών στοιχείων, που αφορούν στους ίδιους και διατηρούνται  ηλεκτρονικά στις εφαρμογές του Taxis.
 • Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5 και Ε7), κεφαλαιουχικών εταιρειών και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ01010, Φ01013  και Φ01012), στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την ηλεκτρονική υποβολή.
 • Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων, τόσο για την  ηλεκτρονική, όσο και για την χειρόγραφη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την συγκέντρωση και προσκόμιση  των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • Ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με την φορολογική νομοθεσία, τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 • Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο  ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ., χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης, με την καταγραφή επ’ αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στη Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών  μετά από την επιστροφή τους από την εφορία.
 • Παραλαβή αιτήσεων με τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση των πιστοποιητικών (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, κ.α.).
 • Παραλαβή οποιασδήποτε δήλωσης, αίτησης τελών ή ειδικών φόρων ή  άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η ΔΟΥ με συνημμένα δικαιολογητικά και καταχώριση  στις εφαρμογές του Νέου TAXIS.
 • Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην ΔΟΥ προς εξέταση, όπως, ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).
 • Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για την θέση των οχημάτων σε ακινησία.
 • Χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.
 • Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 • Είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α΄, μονό για τα έσοδα  των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε  πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ.
 • Παραλαβή δηλώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ./μεταβολής  ατομικών στοιχείων, δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και  διακοπής εργασιών, των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων  και δικαιολογητικών, καθώς και έκδοση των σχετικών  βεβαιώσεων, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
 • Επανεκτύπωση των βεβαιώσεων: Απόδοσης Α.Φ.Μ./ μεταβολής Ατομικών Στοιχείων ηθικού προσώπου και  έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, φυσικών  και μη φυσικών Προσώπων.
 • Χορήγηση κλειδάριθμων.
 • Παραλαβή και καταχώριση της αίτησης των αγροτών στο Μητρώο Taxis, για την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Θανάσης Μιχαλάκης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή