Ισως αργότερα ο συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις Reviewed by Momizat on . Την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών,  έλαβε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, στην ερώτηση με θέμα: «Συμψηφισμός Ασφαλιστικής Εισφοράς προς ΕΛΓΑ με δικαιούμενες αποζημι Την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών,  έλαβε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, στην ερώτηση με θέμα: «Συμψηφισμός Ασφαλιστικής Εισφοράς προς ΕΛΓΑ με δικαιούμενες αποζημι Rating: 0

Ισως αργότερα ο συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις

Ισως αργότερα ο συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις

Την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών,  έλαβε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, στην ερώτηση με θέμα: «Συμψηφισμός Ασφαλιστικής Εισφοράς προς ΕΛΓΑ με δικαιούμενες αποζημιώσεις».

Υπενθυμίζουμε ότι, ο κ. Βλαχογιάννης, μαζί με 17 ακόμη Βουλευτές της ΝΔ, είχε καταθέσει σχετική Ερώτηση και στις 21-1-14, ζητώντας από τους Υπουργούς Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης να δοθεί στους αγρότες η δυνατότητα συμψηφισμού των ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων με τις αποζημιώσεις που δικαιούνται, προκειμένου να μπορούν να συντηρήσουν, τις ήδη μειωμένες παραγωγές τους, καθώς δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης, στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότεροι αγρότες της Χώρας (κυρίως αυτοί με τις μικρομεσαίες εκτάσεις) είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πραγματικά αδυνατούν να εκπληρώσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν αν πληρωθούν από τον ΕΛΓΑ, για αποζημιώσεις τις οποίες δικαιούνται.

Οι απαντήσεις, όμως, των Υπουργών δεν καλύπτουν καθόλου τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει οφειλές στον ΕΛΓΑ.

Χαρακτηριστικά είναι τα προβλήματα που υπάρχουν  με τις οφειλόμενες εισφορές του 2011, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στις Εφορίες ως ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Κι επειδή η προθεσμία για την πληρωμή των οφειλόμενων εισφορών του 2011 λήγει, και όσο διαρκούν οι δόσεις, το ΚΕΠΥΟ θεωρεί ανεξόφλητο το ποσό, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει στον ΕΛΓΑ να προχωρήσει σε πληρωμές, ακόμα και αν έχει γίνει διακανονισμός, οι αποζημιώσεις για το 2013 θα κινδυνεύσουν να χαθούν δια παντός.

Στην απάντησή του, ο κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι εξετάζονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του συμψηφισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα.

 

Παραθέτουμε την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών, στη νέα ερώτηση.

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.πρωτ.7197/20-3-2014 ερώτηση

 

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ. 7197/20-3-2014 ερώτησης που κατέθεσαν οι κ.κ. Βουλευτές, του πίνακα διανομής και όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς μας, με βάση την ενημέρωση από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η έννοια και οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού, ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/74 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα – άρθρο 440 επόμενα (και στις οποίες παραπέμπει και το άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170)).

Ωστόσο, εξετάζονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του συμψηφισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα.

Σημειώνουμε ότι για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας / βεβαίωση οφειλής κατά περίπτωση.

Τυχόν παρακράτηση εισπραττόμενης απαίτησης μέσω των ανωτέρω πιστοποιητικών λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης εφόσον δεν πιστώνεται σε άλλες οφειλές σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4174/2013. Το αποδεικτικό ενημερότητας και η βεβαίωση οφειλής από την 01.01.2014 χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), όπως ισχύει, και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΑ 1274 & 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β), όπως ισχύουν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

(Από το πολιτικό γραφείο)

Αφήστε το σχόλιο σας