Κίνητρα για γιατρούς στα ορεινά των Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Θέλουν οι Δήμοι Καλαμπάκας και Πύλης να συνεισφέρουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους δημότες ορεινών χωριών; Πλέον, έχουν ένα πρόσθετο «όπλο» στα χέρια τους. Θέλουν οι Δήμοι Καλαμπάκας και Πύλης να συνεισφέρουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους δημότες ορεινών χωριών; Πλέον, έχουν ένα πρόσθετο «όπλο» στα χέρια τους. Rating: 0

Κίνητρα για γιατρούς στα ορεινά των Τρικάλων

Κίνητρα για γιατρούς στα ορεινά των Τρικάλων

Θέλουν οι Δήμοι Καλαμπάκας και Πύλης να συνεισφέρουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους δημότες ορεινών χωριών; Πλέον, έχουν ένα πρόσθετο «όπλο» στα χέρια τους. Σύμφωνα με διάταξη που προστέθηκε σε προσφάτως ψηφισθέντα νόμο, οι Δήμοι μπορούν να προσφέρουν μέχρι και κατάλυμα και σίτιση σε επικουρικούς γιατρούς που θα τοποθετηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Και όχι μόνο αυτό. Δίνονται κίνητρα για τους/τις συζύγους, σε περίπτωση που είναι γιατροί, να τοποθετηθούν σε αντίστοιχη ειδικότητα. Κι ακόμη περισσότερο: ευνοϊκή μετάθεση θα έχουν, στην ίδια περιοχή, σύζυγοι των επικουρικών αυτών γιατρών. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στον υπ’ αριθμό 4213 Νόμο (ΦΕΚ 261 Α’/9.12.13), με οτν μακρό τίτλο «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις»,

Η διάταξη που συμπεριελήφθη στο άρθρο 20, είναι η ακόλουθη:

«Στο άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο β’ του ν. 4052/2012 (Α’41) προστίθεται το εξής:
«Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών οι οποίοι τοποθετούνται σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές μπορεί να ορίζεται έως και τρία (3) έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τον τοποθετημένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή θητείας τους.
Σε περίπτωση κατά την οποία τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε νησιωτική, άγονη, προβληματική ή απομακρυσμένη περιοχή ένας εκ των συζύγων, δικαιούται, κατά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα ο/η σύζυγος στην αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον αυτή προκηρυχθεί.
Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις και είναι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που θα τοποθετηθούν σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
Γιατροί για τους οποίους έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ειδικότητας και οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στον κατάλογο δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μπορούν κατά παρέκκλιση να παραμένουν στον κατάλογο και να τοποθετούνται στις άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές.
Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. η προϋπηρεσία του επικουρικού ιατρού σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι νησιωτικές, άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Φυσικά, θα πρέπει πρώτα να γίνει πρόσληψη επικουρικού γιατρού, να υπάρχει αγροτικό ιατρείο και να θέλει κάποιος να διοριστεί σε ορεινά χωριά μας.

Όμως, η διάταξη υπάρχει και μπορούν οι Δήμοι να τη χρησιμοποιήσουν.

Θανάσης Μιχαλάκης
* Στη φωτό, τα Στουρναρέικα

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή