Και η Μαθηματική Εταιρία κατά των σχεδιασμών στην εκπαίδευση Reviewed by Momizat on .   Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, από το έτος ίδρυσής της (1918), με τις θέσεις, τις προτάσεις και το έργο της έχει συμβάλει και έχει στηρίξει με συνέπεια   Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, από το έτος ίδρυσής της (1918), με τις θέσεις, τις προτάσεις και το έργο της έχει συμβάλει και έχει στηρίξει με συνέπεια Rating: 0

Και η Μαθηματική Εταιρία κατά των σχεδιασμών στην εκπαίδευση

Και η Μαθηματική Εταιρία κατά των σχεδιασμών στην εκπαίδευση

 

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, από το έτος ίδρυσής της (1918), με τις θέσεις, τις προτάσεις και το έργο της έχει συμβάλει και έχει στηρίξει με συνέπεια τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση της Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Εξάλλου, η βελτίωση της Παιδείας στη χώρα μας αποτελεί σημαντικό σκοπό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, αναφέρεται ρητώς στο καταστατικό της και εντάσσεται στους πρωτεύοντες στόχους της.

Όλα αυτά τα 95 χρόνια ζωής και δράσης της η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στάθηκε δίπλα στον Εκπαιδευτικό, στους Φοιτητές, στους Μαθητές και στη Νέα Γενιά, για το λόγο αυτό θεωρεί υποχρέωσή της να τοποθετηθεί στα σημερινά τεκταινόμενα στο χώρο της παιδείας.

Διαπίστωσή μας είναι ότι υπάρχει ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο εξορθολογισμό του Εκπαιδευτικού Συστήματος, ο οποίος θα ενισχύει το Δημόσιο χαρακτήρα της Εκπαίδευσης. Το σημερινό σχολείο θα πρέπει να έχει σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα, κατευθύνσεις που θα έχουν αντιστοίχηση με τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας και ενημερωμένο και ικανό να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις εκπαιδευτικό προσωπικό. Επιπλέον είναι ανάγκη σήμερα να διασφαλισθεί η ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στα πλαίσια ενός συνολικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού της Παιδείας στη χώρα μας.

Σήμερα ο εκπαιδευτικός κόσμος είναι ιδιαίτερα ανήσυχος, γιατί ο προτεινόμενος από την Κυβέρνηση εξορθολογισμός για την αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι επαρκώς σαφής, ώστε να φανεί πώς ανταποκρίνεται στα σύγχρονα προβλήματα της Εκπαίδευσης.

Επιπλέον ο μη τεκμηριωμένος σχεδιασμός δημιουργεί αντιφάσεις τις οποίες θέλουμε να τονίσουμε:

  • Ενώ υποστηρίζει την ουσιαστική συμμετοχή των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην πραγματικότητα αυτοί αγνοήθηκαν πλήρως. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και οι άλλες αρμόδιες Επιστημονικές Ενώσεις δεν κλήθηκαν στη Βουλή για να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το σχέδιο νόμου που αφορά στο Λύκειο.
  • Ενώ υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, στην πραγματικότητα την ακυρώνει με την πράξη της διαθεσιμότητας να πλανάται πάνω από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
  • Ενώ υποστηρίζει τη διεύρυνση της Γενικής Παιδείας με τα προτεινόμενα μέτρα, οδηγεί τους οικονομικά αδύναμους μαθητές σε αναγκαστική διακοπή των σπουδών τους.
  • Ενώ υποστηρίζει την τεχνική εκπαίδευση, στην πραγματικότητα μειώνει τις ευκαιρίες των μαθητών να φοιτήσουν σε αυτή (φέτος χιλιάδες μαθητές θα βρεθούν εκτός τεχνικής εκπαίδευσης) με την κατάργηση πολύ σημαντικών τομέων και ειδικοτήτων, καθώς και με την απόλυση των αντιστοίχων εκπαιδευτικών. Η συρρίκνωση των Μαθηματικών είναι ακόμη πιο εμφανής με τη δραματική μείωση των ωρών των Μαθηματικών και ιδιαίτερα της Γεωμετρίας, καθώς και με τον πλήρη εξοβελισμό του υποστηρικτικού μαθήματος των Μαθηματικών.
  • Ενώ υποστηρίζει το ρόλο των Μαθηματικών ως το σημαντικότερο εργαλείο για την απόκτηση λογικής σκέψης, αφενός αφαιρεί τα Μαθηματικά ως εξεταστέο μάθημα στο επιστημονικό πεδίο των επιστημών υγείας και αφετέρου διατηρεί ανεπαρκή ωράρια Μαθηματικών στο Γυμνάσιο, το Λύκειο και την Τεχνική Εκπαίδευση με αποτέλεσμα τη μη ποιοτική ολοκλήρωση της ύλης των Μαθηματικών ειδικότερα στην Τεχνική Εκπαίδευση.

Δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει ένα «Νέο Σχολείο»:

α) με τρομοκρατημένους και αβέβαιους για το μέλλον τους εκπαιδευτικούς, με το φόβο των υποχρεωτικών μετατάξεων και μετακινήσεων, της διαθεσιμότητας και της απόλυσης, χωρίς κανένα προγραμματισμό,

β) με ελλείψεις μεγάλες σε προσωπικό, εφόσον και οι απαραίτητοι αναπληρωτές (αρκετοί των οποίων θα υποβιβαστούν σε ωρομίσθιους) θα προσληφθούν σε πολύ μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης,

γ) με μαθητές που έχουν υποστεί καίρια πλήγματα στα  μορφωτικά τους δικαιώματα και τις επιλογές σπουδών.

Εκφράζουμε σύσσωμοι ως μαθηματική κοινότητα τη ριζική μας αντίθεση στην αντισυνταγματική πράξη της απόλυσης και της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, στην πολιτική της εξαθλίωσης του λαού μας, τη συντριβή των κοινωνικών δικαιωμάτων και της απαξίωσης της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Δημάκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Κρητικός, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αφήστε το σχόλιο σας