Καλά νέα για την Τρικάλων – Καρδίτσης Reviewed by Momizat on . Ένα βήμα για τη βελτίωση του πολύπαθου και επικίνδυνου δρόμου προς Καρδίτσα, είναι η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα από τον κόμβο τ Ένα βήμα για τη βελτίωση του πολύπαθου και επικίνδυνου δρόμου προς Καρδίτσα, είναι η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα από τον κόμβο τ Rating: 0

Καλά νέα για την Τρικάλων – Καρδίτσης

Καλά νέα για την Τρικάλων – Καρδίτσης

Ένα βήμα για τη βελτίωση του πολύπαθου και επικίνδυνου δρόμου προς Καρδίτσα, είναι η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα από τον κόμβο των περιφερειακών, μέχρι τη γέφυρα του Πηνειού. Δηλαδή, μέχρι τα όρια του νομού. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και, πλέον, αρχίζουν οι άλλες γραφειοκρατικές, πλην απαραίτητες διαδικασίες, μέχρι να δούμε ολοκληρωμένο τον δρόμο, τουλάχιστον από την πλευρά των Τρικάλων.

Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται στα όσα θα γίνουν σε μήκος 5,32 χιλιομέτρων. Να σημειωθεί, όμως, ότι έχει μελετηθεί επίσης η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου Λόγγου – Αγ. Κυριακής, καθώς και το παράπλευρο οδικό δίκτυο και η σύνδεσή του με την υπό μελέτη οδό. Όμως, η ανακατασκευή της γέφυρας του Πηνειού ποταμού δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του υπό μελέτη έργου, ενώ, όπως σημειώνεται στο κείμενο της μελέτης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων έχει σχεδόν ολοκληρώσει το φάκελο ανάθεσης της μελέτης «Κατασκευή γέφυρας στον Πηνειό ποταμό επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας», για την οποία, φυσικά, θα εκπονηθεί και η ανάλογη ΜΠΕ.
Τι θα κατασκευαστεί

Το υπό μελέτη έργο είναι μήκους 5,32 χλμ., ενώ το μέσο πλάτος του οδοστρώματος είναι 8 μέτρα. Διαθέτει μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και μεταβλητού

πάχους ερείσματα. Σε γενικές γραμμές η εν λόγω οδός είναι μέτριας βατότητας και αρκετά στενή, ενώ σχεδόν εξ ολοκλήρου βρίσκεται σε επίχωμα καθιστώντας εξαιρετικά επικίνδυνη, αν όχι ανέφικτη, τη στάθμευση ανάγκης στην άκρη της.

Με τη βελτίωση αναμένεται ο δρόμος να έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,5 μ. έκαστη με έρεισμα 2 μ. σε κάθε πλευρά του δρόμου, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας σε όλο το μήκος του. Η διαπλάτυνση θα είναι αμφίπλευρη, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα θίγονταν ιδιοκτησίες. Το συνολικό μήκος του καταστρώματος της οδού θα ανέρχεται πλέον σε 22,9 μ..

 

Δρόμοι για χωριά και νέος κόμβος

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρων οδών για την εξυπηρέτηση κυρίως της αγροτικής δραστηριότητας, καθώς και του ισόπεδου κόμβου Λόγγου – Αγ. Κυριακής. Όσον αφορά το παράπλευρο οδικό δίκτυο, επιλέχθηκε στην εξωτερική του πλευρά να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο πλάτους 1,5 μ., ενώ στην εσωτερική πλευρά και μεταξύ παράπλευρου και κύριας οδού θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος από σκυρόδεμα προς αποχέτευση των ομβρίων. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του κόμβου, επιλέχθηκε η λύση του τετρασκελή ισόπεδου κόμβου διότι σε περίπτωση κυκλικού θα απαιτούνταν μεγαλύτερες απαλλοτριώσεις. Στον εν λόγω κόμβο θα

συμβάλουν και οι παράπλευρες οδοί. Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση φωτεινής

σηματοδότησης για την ασφαλή λειτουργία του κόμβου. Επίσης, εκτός του ανωτέρω κόμβου, προβλέπεται και η βελτίωση του υφιστάμενου στην αρχή της οδού τετρασκελούς κόμβου (δηλαδή στη διασταύρωση των περιφερειακών), καθώς επίσης και η φωτεινή σηματοδότησή του.

Οι κύριες εργασίες περιλαμβάνουν εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτικών, μετά την υλοποίηση των οποίων προβλέπεται η κύρια οδός να έχει χαρακτηριστικά πλέον οδού βαρείας κυκλοφορίας, σήμανσης με βάση τον ΚΟΚ, καθώς και εργασίες αποχέτευσης – αποστράγγισης της οδού και των παραπλεύρων. Όσον αφορά τις χωματουργικές εργασίες, προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθούν ως δάνεια – επιχώματα 224.000 m3, ενώ τα προϊόντα εκσκαφής ανέρχονται συνολικά σε 168.000 κ.μ.

Όσον αφορά τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, αναμένεται παρέμβαση σε διάφορα δίκτυα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, φυσικό αέριο) που διέρχονται από την περιοχή και αναμένεται να μετατοπιστούν. Ειδικότερα, ο αγωγός φυσικού αερίου θα μετατοπιστεί σε ένα σημείο, κατασκευή καινούριου τμήματος αγωγού και κατόπιν αποξήλωση του υφιστάμενου.
Και μετά από όλα αυτά, αναμένονται οι ενέργειες για να αρχίσουν τα έργα. Γρηγορείτε!
Θανάσης Μιχαλάκης

(Πρώτη δημοσίευση ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 30-12-13)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή