Καλαμπάκα: Οι λάμπες που γλιτώνουν μισό εκατομμύριο! Reviewed by Momizat on . Δεν είναι ιδανικό, να σου πληρώνει άλλος 137.821,50 ευρώ, κι εσύ να γλιτώνεις 574.864 ευρώ; Φυσικά και είναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αντικατάστασης λαμπτή Δεν είναι ιδανικό, να σου πληρώνει άλλος 137.821,50 ευρώ, κι εσύ να γλιτώνεις 574.864 ευρώ; Φυσικά και είναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αντικατάστασης λαμπτή Rating: 0

Καλαμπάκα: Οι λάμπες που γλιτώνουν μισό εκατομμύριο!

Καλαμπάκα: Οι λάμπες που γλιτώνουν μισό εκατομμύριο!

Δεν είναι ιδανικό, να σου πληρώνει άλλος 137.821,50 ευρώ, κι εσύ να γλιτώνεις 574.864 ευρώ; Φυσικά και είναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αντικατάστασης λαμπτήρων σε δρόμους της Καλαμπάκας. Τα 137.821,50 προκύπτουν από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταµείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» για το έτος 2013, στους άξονες προτεραιότητας 2,3 και 4. Ο Δήμος ενέταξε σε αυτό, το έργο με τον μακρότατο τίτλο «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων κορυφής επί ιστού (πάρκου- πλατείας –πεζοδρόµου) και χωνευτών επί ιστού (∆ρόµων –πάρκινγκ) τύπου LED οικονοµικής κατανάλωσης, πράσινης τεχνολογίας για αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόλου κατανάλωσης µε υψηλό δείκτη ρύπανσης του περιβάλλοντος».

Δηλαδή, λάμπες LED σε στύλους και κοινόχρηστους χώρους. Οι σχετικές ενέργειες έγιναν ήδη και μόλις πριν λίγες ημέρες, αποφασίστηκε η έγκριση των όρων του διαγωνισμού.

Με βάση τη μελέτη, προβλέπεται η προµήθεια:

– Εκατόν δεκαεπτά (117) φωτιστικών σωµάτων τύπου LED κορυφής των 45

Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών συµβατικών φωτιστικών σωµάτων

ιστού µε λαµπτήρα 110Wπου υπάρχουν σήµερα. Θα τοποθετηθούν στις

οδούς Τρικάλων, Κονδύλη και Βλαχάβας της πόλης Καλαµπάκας.

– Σαράντα πέντε (45) φωτιστικών σωµάτων τύπου LED εξωτερικών χώρων

για δρόµους και παρκινγκ των 150 Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών

συµβατικών φωτιστικών σωµάτων ιστού µε λαµπτήρα 400W που υπάρχουν

σήµερα. Θα τοποθετηθούν στη δηµοτική οδό από τον κόµβο Αγίας Τριάδος

έως το ξενοδοχείο ∆ιβάνη (εντός του σχεδίου πόλεως της Καλαµπάκας).

 

Βασικά, θα εξοικονομηθεί ενέργεια σε ποσοστό που

υπερβαίνει το 70%, καθώς τα LED (LightEmittingDiode – ∆ίοδος Εκποµπής

Φωτός), λόγω της κατάστασης λειτουργίας τους, προσφέρουν πολλά

πλεονεκτήµατα, τόσο σε οικονοµικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Τι προσφέρουν; Χρησιµοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις συµβατικές λύσεις φωτισµού, επιτυγχάνοντας έτσι τη δραστική µείωση των εκποµπών άνθρακα. Αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισµού, στα πλαίσια ανάπτυξης µορφών πράσινης ενέργειας.

Τα δε οφέλη, είναι πολλαπλά:

– Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης.

– Μηδενισµός της ακτινοβολίας, µείωση της θερµότητας.

– Μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή.

– Εξοικονόµηση χώρου και καλαισθησία.

– Ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία.

 

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι, με βάση την κατανάλωση για 50.000 ώρες, προκύπτει ότι 117 λάμπες των 100 βατ και 45 λάμπες των 400 βατ (όσες δηλαδή αντικατασταθούν από τι LED) καταναλώνουν 36,85 βατ, που σε 50.000 ώρες, σημαίνει 1.842.500 βατ!

Αντιθέτως, ο αριθμός αυτών των λαμπτήρων με τεχνολογία LED, σημαίνει κατανάλωση 600.750 βατ για 50.000 ώρες. Τεράστια η διαφορά.

Οπότε, σε χρήματα, αυτό εκτιμάται από τη μελέτη ότι ισούται με 173.845 ευρώ! Ηδη, δηλαδή, περισσότερα από τα χρήματα για την αντικατάσταση των λαμπτήρων. Αν προστεθούν το κόστος αγοράς των τυπικών λαμπτήρων (67.200 € περίπου), των starters-ντουί (29.160 € περίπου), το κόστος αντικατάστασης σώµατος του συµβατικού φωτιστικού (76.000 € περίπου), το κόστος αντικατάστασης των παραπάνω υλικών, δηλαδή όχημα, οδηγός και ηλεκτρολόγος (169.600 €), το κόστος τήρησης αποθήκης αναλωσίµων υλικών από τον ∆ήµο, καθώς και η

απαίτηση ρευστότητας για την αγορά αυτών σε ετήσια βάση, το συνολικό όφελος ανέρχεται στα 574.864 ευρώ περίπου στις 50.000 ώρες λειτουργίας (12 έτη, όση δηλαδή είναι και η ελάχιστη διάρκεια ζωής των διόδων LED)!
Είναι προφανές, ότι τέτοιες κινήσεις με «έξυπνους» τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων, ωφελούν τους πάντες.

Θανάσης Μιχαλάκης

(Από τον Ενεργό Πολίτη 14-10-13)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή