Κατατέθηκε στη Βουλή ο κλιματικός νόμος – Κώστας Σκρέκας: Oρόσημο στη νομοθετική ιστορία της χώρας και στη μάχη που δίνουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης Reviewed by Momizat on .  Kατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης το οποίο σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστα Σ  Kατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης το οποίο σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστα Σ Rating: 0

Κατατέθηκε στη Βουλή ο κλιματικός νόμος – Κώστας Σκρέκας: Oρόσημο στη νομοθετική ιστορία της χώρας και στη μάχη που δίνουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Κατατέθηκε στη Βουλή ο κλιματικός νόμος – Κώστας Σκρέκας: Oρόσημο στη νομοθετική ιστορία της χώρας και στη μάχη που δίνουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

 Kατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης το οποίο σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα “αποτελεί ορόσημο στη νομοθετική ιστορία της χώρας και στη μάχη που δίνουμε”.

H Ελλάδα – υποστήριξε ο Τρικαλινός υπουργός – αποκτά τον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, ο οποίος θα αποτελέσει τον Οδικό Χάρτη για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενεργειακή μετάβαση της χώρας”.

Το νομοσχέδιο ορίζει σαφή χρονοδιαγράμματα για την απολιγνιτοποίηση της οικονομίας και την απανθρακοποίηση των νησιών.

Μαζί με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Όπως τόνισε ο Κώστας Σκρέκας “για πρώτη φορά θεσπίζονται συγκεκριμένοι στόχοι και εθνικά μέτρα που αφορούν στις επιχειρήσεις, τις μεταφορές, τα κτίρια και την τοπική αυτοδιοίκηση”.

Oι βασικές προβλέψεις του σχεδίου νόμου είναι:

Απολιγνιτοποίηση

 • Προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα επανεξέτασης το 2023, με προϋπόθεση τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και την ασφάλεια εφοδιασμού. 

Ηλεκτροκίνηση

 • Από το 2024 το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται, θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης με ρύπους έως 50γρ CO2/χλμ.
 • Από το 2026 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα. 
 • Από το 2026 θα πρέπει το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να είναι ηλεκτροκίνητα.
 • Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα υπάρξει εκ νέου εξέταση των μέτρων, προκειμένου να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, ανάλογα με την επαρκή διαθεσιμότητα των σταθμών φόρτισης.
 • Απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών.
 • Από το 2030, απαγορεύεται η ταξινόμηση νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης υπό την αίρεση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η χώρα μας θα υιοθετήσει την ημερομηνία που θα τεθεί από τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το μέτρο να ισχύσει το 2035.

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κτίρια

 • Από το 2025 απαγορεύεται η πώληση και η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
 • Από το 2030 γίνεται υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο με βιοκαύσιμα σε ποσοστό 30%.

Ειδικά κτίρια (βιομηχανίες, αποθήκες, εμπορικά κτίρια κ.α.):

 • Στα κτίρια με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ., για τα οποία υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023 οικοδομικές άδειες ανέγερσης νέων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης. 
 • Προβλέπεται η δυνατότητα εξαιρέσεων σε μεμονωμένα κτίρια για λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς ή σε περιοχές με θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας (παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια).

Επιχειρήσεις

 • Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για όλα τα έργα και δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ποσοτική καταγραφή μειώσεων/αυξήσεων εκπομπών CO2, που θα προκύψουν από τη λειτουργία του έργου/δραστηριότητας και οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης. 

Οι εγκαταστάσεις που κατατάσσονται:

 • στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισμοί, ΚΔΑΥ κλπ),
 • στις τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής,
 • στις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και υδατοκαλλιέργειες,
 • στις βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις.

Θα πρέπει να έχουν μειώσει κατ’ ελάχιστο τις εκπομπές CO2 30%, έως το 2030 σε σχέση με το 2019. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ). Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου, επιβάλλεται πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το 0,5% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας. 

 • Δίνεται η δυνατότητα αθροιστικής αξιολόγησης ομοειδών εγκαταστάσεων, αντιστάθμισης των εκπομπών με φυτεύσεις/δασώσεις, πράσινα πιστοποιητικά κλπ.
 • Έως το 2026 θα πρέπει να έχουν τροποποιήσει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών (ΑΕΠΟ) τους και από το 2026 και κάθε χρόνο να υποβάλλουν  έκθεση σχετικά με τις εκπομπές του προηγούμενου έτους η οποία θα επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα. 
 • Σε περίπτωση μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο 100€ ανά ημέρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,1% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.
 • Από το 2023 επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το προηγούμενο έτος η οποία θα επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα. Η υποβολή της έκθεσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/10 κάθε έτους.

Το μέτρο αφορά στις εξής επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις):

Επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

 • Πιστωτικά ιδρύματα
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις επενδύσεων
 • Επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
 • Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Εταιρείες ταχυμεταφορών
 • Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
 • Αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 εργαζομένους
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ κλπ)

Στην ετήσια έκθεση συμπεριλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σε περίπτωση μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο 50€ ανά ημέρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,01% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις θα πρέπει να συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις, έτσι ώστε να γίνεται παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων (η μη εφαρμογή επισύρει πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,05% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας).

Νησιά

 • Θεσπίζεται Στρατηγικό Πλαίσιο για την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ Gr – Eco Islands για την ολοκληρωμένη μετάβαση των ελληνικών νησιών προς την κλιματική ουδετερότητα. 

Η επιλεξιμότητα των νησιών καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια:

 • Τον μόνιμο πληθυσμό. 
 • Την προοπτική ηλεκτρικής διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα. 
 • Τις ενεργειακές τους ανάγκες.
 • Την τουριστική κίνηση. 
 • Την προσβασιμότητά τους στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών. 
 • Τους αξιοποιήσιμους φυσικούς πόρους. 
 • Τα οικονομικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. 

Ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% σε σχέση με το 2019.

Από το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Δήμοι

 • Έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Δήμος υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα και καταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Ο σκοπός είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια που χρησιμοποιεί, το δημοτικό φωτισμό, τα οχήματά του, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ. Το ΔηΣΜΕ επικαιροποιείται ετησίως.
 • Τίθεται στόχος μείωσης εκπομπών 10% για το 2025 και 30% για το έτος 2030, σε σχέση με το 2019.
 • Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, από την 1η Ιανουαρίου 2024 αποτελούν προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση προτάσεων των Δήμω για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. 

Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική κρίση 

Από το 2025, για τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση κινδύνου (προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου), μετά από σχέδια που θα ετοιμάσουν οι Περιφέρειες. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται:

 • Σε ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας, όπως αποτυπώνονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας. 
 • Σε ζώνες που είναι κοντά σε δασικές περιοχές, που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σχόλια (1)

 • Βλάχος Παναγιώτης

  Η κατάθεση στη Βουλή του νόμου για την κλιματική κρίση αποτελεί πράγματι ορόσημο για την αποτροπή της πορείας μας προς την κλιματική καταστροφή.
  Μια προσεχτική ανάγνωση και ο επακόλουθος στοχασμός επί των επί μέρους θεμάτων που θέτει, δείχνει μια επαρκή πληρότητα.
  Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, με συγκεκριμένες πρακτικές και δράσεις, αποτελεί μια σημαντική καινοτομία καθότι αυτή υλοποιείται σε περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.
  Μια σημαντική επίσης και καινοτόμα πρακτική είναι η εκτίμηση του αποτυπώματος του άνθρακα μέσω μετρήσεων οι οποίες θα γίνονται από τους Δήμους.
  Η επιτυχία των στόχων σημαντικού αυτού νόμου, αφορά την προστασία του κλίματος της Γης μας που είναι το κοινό σπίτι όλων μας.

  Παναγιώτης Βλάχος
  Οικονομολόγος-Περιβαλοντολόγος

  Απάντηση

Αφήστε ένα σχόλιο