"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

22.1 C
Trikala

ΚΕΝΑΚΑΠ: Έγκριση Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας

lafarm

Σχετικά άρθρα

Εγκρίθηκε από το ΥΠΠΑΤ το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας που υπέβαλλε Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ) μέσω του προγ/τος LEADER με τίτλο: “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-(ROUTES AND CIVILIZATION OF TRANSHUMANCE WORLD HERITAGE)”. Στο διακρατικό σχέδιο επιπλέον, συμμετέχουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι ακόλουθες Ομάδες LEADER:

 • A.SVI.R. MOLI.GAL s.c.r.l., (Συντονίστρια Ο.Τ.Δ) – Ιταλία

 • ALTO TAMMARO Terra dei Tratturi scarl- Ιταλία

 • C.S.R. MARMO MELANDRO scar – Ιταλία

 • CONSORZIO GRAN SASSO VELINO scarl – Ιταλία

 • LA CITTADELLA del SAPERE scarl – Ιταλία

 • des MONTS d’ARDECHE – Γαλλία

 • GARGANO s.c.a r.l., – Ιταλία

 • ADEZOS – Ισπανία

 • PRO RAIA – Πορτογαλία

Μέσω του προτεινόμενου σχεδίου οι Ομάδες LEADER σκοπεύουν μέσα από διαδικασίες καταγραφικής απογραφής να εντοπίσουν τα κοινά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σχέδιο σχετικά με το πολιτισμό της νομαδικής κτηνοτροφίας, τις διαδρομές που ακολουθούσαν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να μεταφέρουν τα κοπάδια τους, αλλά και τις παραδόσεις και το τοπικό σύστημα ηθών και εθίμων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών στις περιοχές αυτές. Για τις περιοχές αυτές, ο νομαδικός πολιτισμός αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα το οποίο έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και σε συνδυασμό με τον αγροτουρισμό και τα τοπικά προϊόντα που επίσης ανθίζει στις περιοχές αυτές και μπορεί να αναδείξει τις τοποθεσίες των Ομάδων LEADER σε σημαντικούς προορισμούς εναλλακτικού τουρισμού με επιπλέον θετικές επιπτώσεις στην οικονομία τους.

Απώτερος στόχος του Σχεδίου είναι να υποβληθούν για όλες τις συμμετέχουσες ορεινές περιοχές Φάκελοι Υποψηφιότητας προς το ICOMOS που είναι το Πολιτιστικό Τμήμα της UNESCO, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς της Πολιτισμικής Περιοχής Παγκόσμιας Κληρονομιάς (World Heritage Cultural Landscapes) από την αντίστοιχη Επιτροπή της UNESCO. Η ανακήρυξη της περιοχής ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO θα αποτελέσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό, και συνεπώς θα επηρεάσει την ανάπτυξη της περιοχής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Από ελληνικής πλευράς η Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ) προτείνει την ευρύτερη ορεινή περιοχή του Ασπροποτάμου. Το προτεινόμενο σχέδιο, πέραν της Σύνταξης Φακέλου Υποψηφιότητας προς την UNESCO περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία εκπόνησης τοπικού σχεδίου ανάπτυξης προκειμένου να εντοπιστούν οι δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης της περιοχής, καθώς επίσης και δράσεις προβολής, προώθησης και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο, μέσα από δράσεις παραγωγής υλικού προβολής, ιστοσελίδας και διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Μέσω του προτεινόμενου σχεδίου πρόκειται να προκύψουν παραδοτέα που θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την ανάδειξη του νομαδικού πολιτισμού και της ανάπτυξης της περιοχής όπως η ίδρυση Λαογραφικής Συλλογής του Νομαδικού Πολιτισμού στo Τ.Κ Ασπροποτάμου (θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Καλαμπάκας στο κτήριο του παραδοσιακού νερόμυλου Πολυθέας), για την προβολή του ειδικού Λαογραφικού εκθεσιακού υλικού σχετικό με το νομαδικό πολιτισμό της περιοχής, ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης -Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου) με σύχγρονη τεχνολογία αναλαμβάνει την δημιουργία ειδικού (3D) χάρτη και φυλλαδίου της Βλαχόστρατας και την παρουσίαση της με multimedia παραγωγή (flying simulator).

Ειδικότερα οι δράσεις του Σχεδίου είναι οι ακόλουθες:

 • Δράση 1- Καταγραφή και περιγραφή της νομαδικής μετακίνησης των ζώων ως πολιτιστικό πόρο της περιοχής: Από το παρελθόν έως σήμερα.

 • Υποδράση 1.1: Καταγραφική απογραφή (inventory) των πηγών (Έρευνες, Μελέτες, κείμενα, φωτογραφίες, video, λαογράφοι, πρόσωπα-κλειδιά για συνεντεύξεις, Σύλλογοι, κλπ) από όπου μπορεί να αντληθεί λαογραφικό υλικό για την Βλαχόστρατα.
 • Υποδράση 1.2: Συλλογή-ταξινόμηση-επεξεργασία του λαογραφικού υλικού με βάση την Καταγραφική απογραφή. Το υλικό αυτό θα αποτελεί υλικό βάσης για όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα του σχεδίου (φυλλάδια, εκθεσιακό υλικό, κλπ).
 • Δράση 2- Ευκαιρίες ανάπτυξης: ο νομαδικός πολιτισμός ως πόρος πολιτιστικού και αγροτικού τουρισμού.

 • Υποδράση 2.1: Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής με επίκεντρο το πολιτιστικό απόθεμα του νομαδικού πολιτισμού.
 • Δράση 3- Διαδικασίες για την υποψηφιότητα και αναγνώρισης της περιοχής ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO.

 • Υποδράση 3.1: Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας και αναγνώρισης της περιοχής ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO – Τυποποιημένη ανάλυση, καταγραφή ανάγλυφου και χαρτογράφηση της περιοχής.
 • Υποδράση 3.2: Σύνταξη Φακέλου υποψηφιότητας και αναγνώρισης όλων των περιοχών του Σχεδίου ως Δικτύου περιοχών Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
 • Δράση 4-Προβολή, Προώθηση και Ευαισθητοποίηση σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο.

 • Υποδράση 4.1: Δημιουργία και παραγωγή: α) ειδικού (3D) χάρτη και φυλλαδίου της Βλαχόστρατας.
 • Υποδράση 4.2: Παρουσίαση της Βλαχόστρατας με Multimedia παραγωγή (flyingsimulator).
 • Υποδράση 4.3: Δημιουργία και παραγωγή ειδικού Λαογραφικού Λευκώματος για τον νομαδικό πολιτισμό της περιοχής.
 • Υποδράση 4.4: Ίδρυση Λαογραφικής Συλλογής του Νομαδικού Πολιτισμού – (δημιουργία ειδικού Λαογραφικού Εκθεσιακού υλικού του νομαδικού πολιτισμού της περιοχής).
 • Υποδράση 4.5: Διοργάνωση δύο (2) τριήμερων εκδηλώσεων προβολής του νομαδικού πολιτισμού (2 τριημερίδες το 2014 και 2015) με την συμμετοχή των διακρατικών εταίρων του προγράμματος.
 • Υποδράση 4.6: Δημιουργία Ιστοσελίδας

 • Δράση 5 – Διαχείριση και Συντονισμός του έργου: Οργανωτική, διοικητική και Χρηματοοικονομική διαχείριση.

 • Υποδράση 5.1: Διαχείριση του έργου
 • Υποδράση 5.2: Έξοδα μετακινήσεων και ταξιδιών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι 120.000 €.

Ο Γεν. Δ/ντης της

Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ)

Παναγιώτης Πάτρας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΑΚΕΘ

Δείτε επίσης