Κινδυνεύει η ανάδειξη του μύλου Ματσόπουλου Reviewed by Momizat on . Υποτίθεται ότι, για να κατασκευαστεί ένα έργο, συντάσσονται νωρίτερα οι σχετικές μελέτες. Όμως, στην περίπτωση της μουσειολογικής ανάδειξης του μύλο Ματσόπουλου Υποτίθεται ότι, για να κατασκευαστεί ένα έργο, συντάσσονται νωρίτερα οι σχετικές μελέτες. Όμως, στην περίπτωση της μουσειολογικής ανάδειξης του μύλο Ματσόπουλου Rating: 0

Κινδυνεύει η ανάδειξη του μύλου Ματσόπουλου

Κινδυνεύει η ανάδειξη του μύλου Ματσόπουλου

Υποτίθεται ότι, για να κατασκευαστεί ένα έργο, συντάσσονται νωρίτερα οι σχετικές μελέτες. Όμως, στην περίπτωση της μουσειολογικής ανάδειξης του μύλο Ματσόπουλου, φαίνεται πως όλα πήγαν στραβά από την αρχή. Ετσι, το έργο δεν θα γίνει όπως είχε προβλεφθεί, ενώ η εργολαβία διαλύθηκε. Κι αν δεν αλλάξει άμεσα κάτι, ίσως να χαθούν και τα χρήματα.

 

Η διάλυση
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων υπέβαλε αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για διάλυση της εργολαβίας«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ».

Τη μελέτη, όμως, την είχε συντάξει η ίδια υπηρεσία. Και, όπως τονίστηκε στη σχετική εισήγηση, «οι εργασίες κατασκευής του έργου δεν ξεκίνησαν επειδή λόγω των χρονικών περιορισµών για την υποβολή ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του παραπάνω έργου οι οµάδες εργασιών «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ-ΑΣΘΕΝΗ», «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και «ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» περιέλαβαν τις εργασίες και ποσότητες εργασιών όπως αυτές είχαν

προσδιοριστεί στην προµελέτη του ερευνητικού προγράµµατος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Στην συνέχεια η πρόταση του υπεύθυνου του προγράµµατος σε επίπεδο οριστικής µελέτης για τις παραπάνω οµάδες προέβλεπε διαφορετικές εργασίες και διαφορετικές ποσότητες εργασιών. Επίσης η οµάδα εργασιών «Οικοδοµικές και Μουσειολογικές εργασίες» προέβλεπε για την εργασία

«Κατασκευή υπερθύρων προβόλων κλπ» ποσότητα πολύ µικρή σε σχέση µε την ποσότητα της εργασίας αυτής της οριστικής µελέτης».

Με άλλα λόγια, η προμελέτη από το ΕΜΠ προέβλεπε κάποιες ποσότητες σε υλικά και κάποιες εργασίες, οι οποίες, όμως, αντιγράφτηκαν στην κανονική μελέτη. Όμως, ο αρμόδιος για το έργο είχε ζητήσει διαφορετικά στοιχεία, οπότε, δεν μπορούσε να γίνει το έργο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ουδείς πρόσεξε τι συνέβη και το είδαν εκ των υστέρων, εξ ου και η εισήγηση της ίδιας υπηρεσίας για διάλυση της εργολαβίας. Οι λόγοι που αναφέρθηκαν, ήταν:

1. Λόγω των παραπάνω σηµαντικών αποκλίσεων της οριστικής µελέτης από την προµελέτη καθίσταται αδύνατη η υλοποίηση του έργου µε την έγκριση Α.Π.Ε..

2. Της κατασκευής του Υποέργου 1 (που συµβασιοποιήθηκε), πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή του Υποέργου 2 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», για λόγους που έχουν σχέση µε την αλληλουχία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού του Υποέργου 2 και των οικοδοµικών εργασιών του Υποέργου 1.

3. ∆εν έγινε έγκαιρα η δέσµευση της πίστωσης.

Αυτό το τελευταίο ρίχνει ευθύνες και σε άλλες υπηρεσίες ή πολιτικούς προϊσταμένους του Δήμου.

Το δεύτερο σημείο, δε, λέει το αυτονόητο: πρώτα συντηρείς έναν εξοπλισμό και μετά τον αναδεικνύεις. Κάτι που δεν έγινε….

Επομένως, στη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητήθηκαν ευθύνες (χαρακτηριστική η έκρηξη του Θαν. Βαβύλη). Η ουσία είναι, όμως, ότι το έργο δεν θα γίνει, τουλάχιστον τώρα και τουλάχιστον όπως είχε περιγραφεί. Θα πρέπει να γίνουν ξανά όλες οι απαραίτητες ενέργειες (επικαιροποίηση μελέτης, δέσμευση πίστωσης κ.α.), αλλά, κυρίως, να προηγηθεί το δεύτερο έργο, η συντήρηση του μουσειακού εξοπλισμού του μύλου.

Είναι προφανές ότι χάνουμε πολύ χρόνο. Θα περάσουν τα χρόνια και ακόμη θα αναδεικνύουμε το εσωτερικό του μύλου. Το οποίο, όπως γράφαμε προ μηνός, θα ήταν ένα βιομηχανικό μουσείο και, σε συνδυασμό με τυχόν έγκριση της πρότασης για ανάδειξη και της ΚΟΜΔΕ σε βιομηχανικό μουσείο, θα ανεδείκνυε την πόλη ως μοναδικό προορισμό στη χώρα με δύο διαφορετικού τύπου και χρονολογίας τέτοια μουσεία.

Θανάσης Μιχαλάκης

(Πρώτη δημοσίευση ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 28-10-13

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή