Κορεσμένες οι γραμμές του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στον Νομό Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Έως και 5 χρόνια αναμονή για θετική απάντηση από τον ΔΕΔΔΗΕ, λόγω αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο από τους ενδιαφερόμενους μικροπαραγωγούς για παραγωγή ηλεκτρικής Έως και 5 χρόνια αναμονή για θετική απάντηση από τον ΔΕΔΔΗΕ, λόγω αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο από τους ενδιαφερόμενους μικροπαραγωγούς για παραγωγή ηλεκτρικής Rating: 0

Κορεσμένες οι γραμμές του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στον Νομό Τρικάλων

Κορεσμένες οι γραμμές του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στον Νομό Τρικάλων

Έως και 5 χρόνια αναμονή για θετική απάντηση από τον ΔΕΔΔΗΕ, λόγω αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο από τους ενδιαφερόμενους μικροπαραγωγούς για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι μικροπαραγωγοί των φωτοβολταϊκών πάρκων εως 500KW δεν έχουν την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω αδυναμίας τεχνικής αναβάθμισης του δικτύου, όπως πχ στις γραμμές του Δήμου Τρικκαίων και πιο συγκεκριμένα στις γραμμές των υποσταθμών ΚΥΤ Τρικάλων του μετασχηματιστή ΜΣ 1.

Επίσης στις γραμμές του Δήμου Φαρκαδόνας κατά απόλυτη πλειοψηφία των παραγωγών λαμβάνουν αρνητική απάντηση των αιτήσεών τους.

Πάνω από 200 αιτήσεις επενδυτών στην περιοχή του Ν. Τρικάλων έχουν φρακάρει στον ΔΕΔΔΗΕ αφού η απάντηση έχει σχέση είτε με αδυναμία σύνδεσης είτε με αρνητική απάντηση λόγω κορεσμένου δικτύου.

Με έναν πολύ απλό και πρόχειρο οικονομικό υπολογισμό σημαίνει ότι πάνω από 50.000.000€ επενδύσεων από μικροπαραγωγούς δεν θα πέσουν στην τοπική κοινωνία της αγοράς των Τρικάλων και της ευρύτερης Ελληνικής Επικράτειας.

Οι μικροπαραγωγοί βγάζουν τις οικονομίες τους από τα στρώματα, από τις θυρίδες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς για να επενδύσουν και να ρίξουν χρήματα στην αγορά στηρίζοντας μια σειρά επαγγελμάτων, ώστε να έρθει η περίφημη ανάπτυξη αφού η πιο απομακρυσμένη υπηρεσία μέχρι την ανώτερη Αρχή του κράτους συνεχίζουν ακόμη και σήμερα εν έτη 2021 τεχνηέντως να φρενάρουν τους στόχους και τις συμφωνίες της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έπειτα από τις εξετάσεις των αιτήσεων για χορήγηση οριστικών προσφορών συνδέσεων, από τους αρμόδιους υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ Κεντρικής Ελλάδος, με έδρα την Λαμία προκύπτει αδυναμία σύνδεσης των σταθμών στο Δίκτυο, έτσι ώστε ο αρμόδιος Διαχειριστής να διατηρεί την υπόψη αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε (5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία ο αρμόδιος Διαχειριστής διαπιστώνει προφανή αδυναμία σύνδεσης, χωρίς τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης, εκδίδει αρνητική απάντηση επί της σχετικής υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Ο Διαχειριστής και σε αυτή την περίπτωση, διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε (5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί την οριστική προσφορά σύνδεσης, όταν καταστεί δυνατή η σύνδεση του σταθμού, με βάση την προτεραιότητα της αρχικής αίτησης. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι σοβαρά και υψηλής οικονομικής αξίας, όπως: Υπάρχει τεχνική λύση για το ενεργειακό Ελ Ντοράντο στον Νομό Τρικάλων;

Θα υπάρξει ψηφιακός μετασχηματισμός, ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων, όπως ήδη έχει συμβεί στις περισσότερες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτητα των αποτελεσμάτων;

Πώς θα υπάρξει απολιγνιτοποίηση (Πτολεμαίδα, Μεγαλόπολη) στην χώρα μας και πλήρης εκμετάλλευση του ήλιου για την ενεργειακή ανεξαρτησία του Ελληνικού κράτους;

Πώς θα καταφέρει η Ελλάδα με τόσα τεχνικά προβλήματα να σταματήσει την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας;

Πότε θα επιτευχθούν οι στόχοι της Ελλάδας για εξαγωγή ηλεκτρικής σε άλλες χώρες; Ο ρόλος του κράτους και των Δημοσίων Αρχών ποιός είναι;

Να μετακυλήσουν τα κόστη για την αναβάθμιση του δικτύου της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ στους μικροεπενδυτές εκδίδοντας απαγορευτικούς όρους σύνδεσης σε οικονομική αξία;

Σχόλια (1)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή