Κουρεύτηκε το 75% χρέους Καρδιτσιώτη από δάνειο Reviewed by Momizat on . Eκδόθηκε η υπ’ αρ. 22/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Kαρδίτσας που αφορά εκπαιδευτικό επαγγελματικού λυκείου. Σύμφωνα με την απόφαση οι συνολικές οφειλές του συ Eκδόθηκε η υπ’ αρ. 22/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Kαρδίτσας που αφορά εκπαιδευτικό επαγγελματικού λυκείου. Σύμφωνα με την απόφαση οι συνολικές οφειλές του συ Rating: 0

Κουρεύτηκε το 75% χρέους Καρδιτσιώτη από δάνειο

Κουρεύτηκε το 75% χρέους Καρδιτσιώτη από δάνειο

Eκδόθηκε η υπ’ αρ. 22/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Kαρδίτσας που αφορά εκπαιδευτικό επαγγελματικού λυκείου.

Σύμφωνα με την απόφαση οι συνολικές οφειλές του συνταξιούχο δανειολήπτη ήταν 84.914,02 ΕΥΡΩ σε τρεις τράπεζες, ο οποίος διέθετε διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα 1.149,61ΕΥΡΩ και το δικαστήριο έκρινε ότι

α) δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το επιτόκιο της ενήμερης οφειλής, ώστε να υπολογιστεί η τρέχουσα αξία του κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης , μέχρι τον οποίο συνεχίζει να εκτοκίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010 έτσι ώστε οι συνολικές οφειλές παραμένουν οι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στην αίτηση μας δύο έτη πριν.

β) απορρίφτηκε η ένσταση αοριστίας της αίτησης για το λόγο ότι δεν αναφέρονται σ’ αυτήν τα εισοδήματα της συζύγου με την οποία βρίσκεται σε διάσταση , διότι κατ’ αρχάς η σύζυγός δεν έχει από το νόμο υποχρέωση να συνεισφέρει για την απευθείας εξόφληση των προσωπικών χρεών του οφειλέτη , αλλά υποχρέωση συνεισφοράς από τα άρθρα 1389 και 1390 ΑΚ για την αντιμετώπιση μέρους των αναγκών της οικογενείας τους. Σε περίπτωση που υπάρχει άρση της συνοίκησης και μετεγκατάσταση του ενός συζύγου όπως συμβαίνει στη προκειμένη περίπτωση, τότε ο οφειλέτης σύζυγος δεν υποχρεούται να αναφέρει στην αίτησή τα εισοδήματα της συζύγου αφού δεν διαβιώνει και μ’ αυτά.

γ) Η απόφαση απορρίπτοντας την ένσταση δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ,σημειώνει ότι δεν πρέπει να αγνοηθεί και η επιθετική στρατηγική πώλησης τραπεζικών προϊόντων μέσω καταιγιστικών διαφημίσεων, που χαρακτήριζε το σχετικό οικονομικό τομέα στη χώρα μας κατά την τελευταία δεκαετία και σχεδόν επέβαλε στους καταναλωτές τη λήψη ιδίως καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών

δ) διατάσσεται να καταβάλει 450 ΕΥΡΩ μηνιαίως επί 48 δόσεις επιμεριζόμενη συμμετρικά μεταξύ τους σε τρεις τράπεζες και έκρινε ότι ένα αγροτεμάχιο 300τμ σε περιοχή των Τρικάλων δεν πρέπει να διαταχτεί η κατ’ άρθρο 9 παρ.1 του ν. 3869/2010 εκποίησή του διότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον κα τα έξοδα της διαδικασίας εκποίησης είναι πολλαπλά από τα οφέλη.

Επομένως το ποσοστό διαγραφής των συνολικών οφειλών του φτάνει το 74,6 %

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή