Κυοφορείται νέα κίνηση στον Δ. Πύλης Reviewed by Momizat on . Μια νέα κίνηση, που σαφώς έχει το βλέμμα στις δημοτικές εκλογές, συγκροτήθηκε στον Δήμο Πύλης. Δεν έχει όνομα, αλλά απλώς θέτει - προς το παρόν - προβληματισμού Μια νέα κίνηση, που σαφώς έχει το βλέμμα στις δημοτικές εκλογές, συγκροτήθηκε στον Δήμο Πύλης. Δεν έχει όνομα, αλλά απλώς θέτει - προς το παρόν - προβληματισμού Rating: 0

Κυοφορείται νέα κίνηση στον Δ. Πύλης

Κυοφορείται νέα κίνηση στον Δ. Πύλης

Μια νέα κίνηση, που σαφώς έχει το βλέμμα στις δημοτικές εκλογές, συγκροτήθηκε στον Δήμο Πύλης. Δεν έχει όνομα, αλλά απλώς θέτει – προς το παρόν – προβληματισμούς για το πώς σκέφτονται οι εμπνευστές της, ότι θα πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος. Το κείμενο, που συνυπογράφει ο αντιδήμαρχος Θαν. Πλαβός, είναι το εξής:
ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔHMO ΠΥΛΗΣ

Η πρότασή μας για το Δήμο Πύλης θα προκύψει μέσα από συζητήσεις που θα στηρίζονται στην αποκτηθείσα μέχρι σήμερα εμπειρία και θα αναλύουν τη σημερινή κατάσταση, τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Δήμος, αλλά και τις λύσεις που θα πρέπει να παρουσιάσουμε για ανάδειξη ενός νέου και καλύτερου δήμου. Για τους περισσότερους ο Δήμος είναι απλά μία οντότητα της δημόσιας διοίκησης, η οποία αποτελεί τη βασική αυτοδιοικητική μονάδα σε τοπικό επίπεδο. Για εμάς όμως ο Δήμος πρέπει να έχει βαθύτερο νόημα. Δήμος δεν είναι απλά η δημοτική αρχή ή οι δημοτικοί υπάλληλοι! Δήμος είμαστε όλοι οι πολίτες! Έτσι υποστηρίζουμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να είναι:

* Δήμος ανοιχτός με δυναμικό χαρακτήρα, που θα αντιλαμβάνεται σταθερά τις αναγκαίες κάθε φορά αλλαγές, θα τις υιοθετεί, θα τις προετοιμάζει και θα τις υλοποιεί. Δήμος καινοτομικός, πρωτοπόρος και ψηφιακός.

* Δήμος πολιτικός και κοινωνικός, που θα επιδιώκει, σε αρμονία με τη δημοκρατική πολιτεία και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, την κοινωνική συνοχή και τις ανάγκες των πολιτών. Δήμος μέσα στη ζωή και σε πλήρη αντιστοιχία με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

* Δήμος μεταρρυθμιστικός με ικανότητες μετασχηματισμού της θεωρίας σε πράξη, που θα μπορεί να αξιοποιήσει τις δημόσιες πολιτικές, τη σύγχρονη γνώση και τις εμπειρίες διακυβέρνησης για την ανάπτυξη όλων των συστημάτων προσφοράς υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες. Δήμος που γνωρίζει να μαθαίνει, να αυτοοργανώνεται και να ενεργεί με Συνολική Διοικητική Ικανότητα. Δήμος που λειτουργεί και διαβουλεύεται με διαφάνεια και λογοδοτεί στους πολίτες του. Δήμος που ενσωματώνει το καινούργιο, εξελίσσεται συνεχώς και ανατρέπει τις κακές συνήθειες του παρελθόντος.

Για την επίτευξη αυτών απαιτείται συνολικός σχεδιασμός, που θα πρέπει:

* να αφορά και να περιλαμβάνει τις τοπικές κοινωνίες,

* να περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων,

* να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται από μια «τοπική στρατηγική σύμπραξη» ευρείας κλίμακας, μέσω της οποίας η τοπική αρχή μπορεί να συνεργάζεται με άλλους φορείς, ιδιώτες, επιχειρήσεις,

* να βασίζεται σε μία ορθολογική αποτίμηση αναγκών και πραγματικής διαθεσιμότητας πόρων και να προσπαθεί για την απόκτηση της οικονομικής του ανεξαρτησίας, και ο οποίος θα επικεντρώνεται:

– στον διοικητικό,

– τον οικονομικό,

– και τον κοινωνικό τομέα.

Οι παραπάνω θέσεις μπορούν να συγκροτήσουν ένα ολοκληρωμένο «Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Δήμου Πύλης», για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του οποίου θα απαιτηθεί αποτελεσματική συνεργασία των αιρετών, του υπηρεσιακού προσωπικού, των πολιτών και των τοπικών επιχειρήσεων, γιατί οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε, αν και αυτονόητες, έχουν δύσβατο και ανηφορικό δρόμο και δεν είναι εύκολα πραγματοποιήσιμες. Είναι σίγουρα όμως μονόδρομος, υψίστης πολιτικής και κοινωνικής σημασίας, για την επίτευξη της ανάπτυξης και της προόδου στην περιοχή μας! Για την υλοποίηση των παραπάνω καθίσταται αναγκαία η ίδρυση μιας Κίνησης Προβληματισμού για το Δ. Πύλης, της οποίας ο βασικός σκοπός θα είναι η συζήτηση και ανάπτυξη θέσεων, ώστε να επιτευχθούν:

* Η χρηστή και έντιμη διαχείριση, με την προώθηση και ανάδειξη άφθαρτων και έντιμων συμπολιτών μας σε καίριες θέσεις ευθύνης του Δήμου.

* Η ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας του Δήμου, με την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και νομιμότητας στις διοικητικές αποφάσεις, την μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

* Η οικονομική απεξάρτηση του Δήμου και η λήψη μέτρων για την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

* Η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης και μέριμνας του Δήμου, με την λήψη αναγκαίων μέτρων για την κοινωνική συνοχή από την ανέχεια που μαστίζει την σημερινή κοινωνία, και στην οποία θα πρέπει να συμμετάσχουμε και να αγωνιστούμε όλοι όσοι πιστεύουμε στις παραπάνω αρχές και θέσεις.

Συντονιστική Επιτροπή

Δασκάλου Κων/νος

Βλάχος Αθανάσιος

Πλαβός Αθανάσιος

Μανταλιάς Βάιος

Τεντολούρης Κων/νος

 

Αφήστε το σχόλιο σας