Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στελεχών στο ΚΕΝΑΚΑΠ Reviewed by Momizat on . Λήγει την προσεχή Δευτέρα 10 Μαρτίου και ώρα 14:30 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση εφτά (7) θέσεων προσωπικού, που προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλ Λήγει την προσεχή Δευτέρα 10 Μαρτίου και ώρα 14:30 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση εφτά (7) θέσεων προσωπικού, που προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλ Rating: 0

Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στελεχών στο ΚΕΝΑΚΑΠ

Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στελεχών στο ΚΕΝΑΚΑΠ

Λήγει την προσεχή Δευτέρα 10 Μαρτίου και ώρα 14:30 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση εφτά (7) θέσεων προσωπικού, που προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Τρικάλων – ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε) και προσκαλούσε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μαζί με (επικυρωμένα) αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που ζητούνται σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη.

Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση των ακόλουθων θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ που υλοποιεί την περίοδο αυτή η αναπτυξιακή εταιρεία:

1. παροχή υπηρεσιών στο έργο:  «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER» στα πλαίσια του Άξονα 4. «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013:

– έναν (1) πολιτικό μηχανικό ΠΕ, έναν (1) γεωπόνο ΠΕ, έναν (1) οικονομολόγο ΠΕ, έναν (1) δασοπόνο ΤΕ,

2. παροχή υπηρεσιών στο έργο: «Μηχανισμός Υποστήριξης των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3. του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 – Τοπική αντένα για το νομό Τρικάλων»:
– έναν (1) πολιτικό μηχανικό ΠΕ, έναν (1) δασοπόνο ΤΕ.

3. παροχή υπηρεσιών στα δύο (2) έργα ΤΟΠΣΑ: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ” και “ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ”:

– έναν (1) Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας ΠΕ.

Τα απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι : α) Πτυχίο ΑΕΙ για τις ειδικότητες, του Πολιτικού Μηχανικού, του Γεωπόνου, του Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας και του Οικονομολόγου και πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την ειδικότητα του Δασοπόνου και β) Καλή γνώση Η/Υ.

Τα επιθυμητά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι : α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο, β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γ) εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ, δ) Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, συλλογική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ειδικές γνώσεις υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας (Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα) με βάση το τεύχος της Αναλυτικής Προκήρυξης η οποία διατίθεται στα Γραφεία της εταιρίας και μπορεί να ανακτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα www.kenakap.gr. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 24320-25370 και 24320-75250 (Κα Παναγιώτα Καραφύλλα).

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή