"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

36.2 C
Trikala

Λ. Μπακούρας: Eνεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα των υποδομών «αντίδοτο» στην ενεργειακή κρίση και οδηγόςστην ενεργειακήμετάβαση

lafarm

Σχετικά άρθρα

Στην κρίσιμη σημασία ανάπτυξης υποδομών που θα παράγουν προστιθέμενη αξία στο παρόν αλλά και στο μέλλον επικεντρώθηκε κατά την ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας στην ημερίδα της voria.gr με θέμα «Ενεργειακή κρίση & Βόρεια Ελλάδα: Προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές».Κεντρικοί ομιλητές της διοργάνωσηςήταν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας καιη Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων, κα Αλεξάνδρα Σδούκου.

Κατά την ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ενέργειας ήδη από το προηγούμενο έτος, οι οποίες καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων και την υλοποίηση δράσεων για τη θωράκιση του ενεργειακού συστήματος αλλά και την ανάπτυξη των υποδομώνστη χώρα.

Ανάπτυξη Βιώσιμων Υποδομών – Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας

Μέσα σε αυτό το σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον,η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει την επιχειρησιακή της συνέχεια και κατορθώνει διαχρονικά να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Κύριο μέλημα αποτελεί η συνέχιση της ανάπτυξης των υποδομών σε όλο το εύρος των περιοχών της Αδείας, προκειμένου να διευκολυνθεί μελλοντικά η έγχυση των ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυα διανομής.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ολοκληρώνει επιτυχώς τηνυλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης για το 2022με απόλυτη συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα τροφοδότησης νέων περιοχών και συμπεριλαμβάνει βιώσιμες επενδύσεις και την ψηφιοποίηση των υποδομών στον σχεδιασμό της για την επόμενη 5ετία.

Παρά την τρέχουσα συγκυρία,η προστιθέμενη αξία που αποδεσμεύει η Εταιρείααπό τη δραστηριότητά της στις περιοχές Αδείας, αναγνωρίζεται από το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών και ιδιαίτερα των καταναλωτών,καθώς διατηρούναναλλοίωτητην εμπιστοσύνη τους στονΔιαχειριστή. Γεγονός που καταδεικνύεται από τους15.000 νέους καταναλωτές που πέρασαν στη χρήση φυσικού αερίου κατά το 2022στις περιοχές Αδείαςτης ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Στήριξη Καταναλωτών

Ο κ. Μπακούρας σχολίασε ότι παρ’ ότι οι τιμές του φυσικού αερίου βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι,διαφαίνεται ότι έχουν αρχίσει πλέον να υποχωρούν.Όπως εκτιμάται, θα παραμείνουν πιο ανταγωνιστικές (ιδιαίτερα για την οικιακή χρήση) σε σύγκριση με  τις άλλες μορφές ενέργειας, χάρη στα μέτρα που έλαβε η Πολιτείαγια  τη στήριξη των καταναλωτών,με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο εμπορικός και βιομηχανικός κλάδος έχουν υποστεί μέχρι σήμερα σοβαρές συνέπειες, οι οποίες κλονίζουν την  ανταγωνιστικότητά τους.Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός στήριξης προκειμένου να διατηρηθείη βιωσιμότητα τους κατά την περίοδο της τεταμένης κρίσης.

Ψηφιοποίηση και ανανεώσιμα αέρια

Συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους, ηΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει τις επενδύσεις σε βιώσιμα δίκτυα, τα οποία θα υποδεχτούν και θα διανέμουν σταδιακά αυξανόμενες ποσότητες ανανεώσιμων αερίων (όπως το βιομεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο). Υποδομές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα που έχουν τεθεί για το 2030 και το 2050 σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.Όπως τόνισε ο Γενικός Διευθυντής, «η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει το ρόλο των υφιστάμενων υποδομών αερίου (στην αναθεώρηση του Νομοθετικού πακέτου GasDecarbonizationPackage που πλέον περιλαμβάνει και την αγορά των ανανεώσιμων αερίων) με την προϋπόθεση ότι αυτές οι υποδομέςθα στηρίζουν ένα ευέλικτο, «έξυπνο» και ψηφιοποιημένο σύστημα διανομής».

Στόχοςτης Εταιρείαςσήμερα αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της και τηςεξειδικευμένης γνώσης του νέου μετόχου Italgas, για την ενίσχυση και ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των δικτύων, ώστε να καταστεί δυνατή ηδιοχέτευσητων ανανεώσιμων αερίωνστην αλυσίδα τηςκατανάλωσης ενέργειας.

Σημαντικό ρόλοστην απανθρακοποίηση των δικτύων διανομήςθα διαδραματίσει η παραγωγή και διανομή του βιομεθανίου, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία της χώρας.Μια εύκολα αξιοποιήσιμη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας, χάρις την άμεση συμβατότητα του με τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής. Πρόκειται γιαένα οικολογικό βιο-καύσιμο με ανθρακικό αποτύπωμα 10 φορές μικρότερο από το φυσικό αέριο και συγκρίσιμο με άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας λαμβάνοντας υπόψιν τις εκπομπές του συνολικού κύκλου ζωής του.

Περαιτέρω η ανάπτυξη του βιομεθανίου θα συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από τη συνολική ζήτηση, κάτι που έχει αναγνωριστεί σε επίπεδο ΕΕ όπου τέθηκε ο στόχος των 35 bcm βιομεθανίου στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης  REpowerEU.

Απαραίτητο βήμα για την ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλονομοθετικό πλαίσιογια την υλοποίηση επενδύσεων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμών αερίων. Συμπληρώνοντας ο Γενικός Διευθυντής υπογράμμισε ότι, «η Εταιρεία είναι έτοιμη να προάγει τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις περιοχές της Αδείας – όπως υφιστάμενους παραγωγούς βιοαερίου για την ανάπτυξη έργων αναβάθμισης βιομεθανίου και τον τεχνικό κόσμο –με στόχο την από κοινού ευαισθητοποίηση για το βιομεθάνιο σε όλη την αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου».

ΠροτεραιότηταστηνΕνεργειακή απόδοση

Στο τελευταίο κομμάτι της τοποθέτησης του ο Γενικός διευθυντής αναφέρθηκε στην σημασίατης υλοποίησης δράσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς τελικής κατανάλωσης,η οποία δύναται να αποτελέσει μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση τηςτρέχουσαςκρίσης και την κλιματική αλλαγή.

Τα κτίρια αποτελούν ουσιαστικό τομέα στην κατανάλωση ενέργειας. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αντιπροσωπεύουν το 40%της ενέργειας που χρησιμοποιείται ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% της μέγιστης ζήτησης ενέργειας, λόγω αναγκών θέρμανσης.

Σύμφωνα με τον κ. Μπακούρα, «η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σήμερα “ως μια πηγή ενέργειας από μόνη της”, οδηγώντας τόσο τον δημόσιο – δημοτικό όσο και τον ιδιωτικό τομέα στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι επενδύσεις από την πλευρά της ζήτησης ενέργειας θα πρέπει να στηρίζονται σε λύσεις επί τη βάσει μιας μελέτης κόστους – οφέλους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση τηςασφάλειας του εφοδιασμού, την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εναρμονιζόμενη μετην στρατηγική βιωσιμότητας του Mετόχου,συμπεριλαμβάνει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των καταναλώσεων τόσο των κτιρίων της όσο και των υποδομών διανομής. Πρόκειται για δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης