Μαράβας: για τον ορεινό όγκο ξημερώνει μία καλύτερη μέρα Reviewed by Momizat on .   Οριστικοποιήθηκε και αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ), η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου, σ   Οριστικοποιήθηκε και αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ), η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου, σ Rating: 0

Μαράβας: για τον ορεινό όγκο ξημερώνει μία καλύτερη μέρα

Μαράβας: για τον ορεινό όγκο ξημερώνει μία καλύτερη μέρα

 

Οριστικοποιήθηκε και αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ), η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου, σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο με τίτλο «Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων» της Εταιρίας ΔΕΗ ΑΕ.

 

Περιλαμβάνονται κατά σειρά:

  1. Περιγραφή έργου
  2. Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος.
  3. Εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος.
  4. Όροι και μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  5. Χρονικό διάστημα ΑΕΠΟ.
  6. Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

Η δημοσίευση της παραπάνω ΑΕΠΟ έγινε στην διαδικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr και υπεβλήθη επισήμως στην Δ.Ε.Η.  ΑΕ και συγκεκριμένα στην Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια (2)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή