Μετεκλογική κινητικότητα για έργα στον νομό Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Σε μια πρωτοφανή κινητικότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφορικά με τα έργα στον νομό Τρικάλων. Δεν έχουμε συνηθίσει, αμέσως μετά τις εκλογές, να δημοσ Σε μια πρωτοφανή κινητικότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφορικά με τα έργα στον νομό Τρικάλων. Δεν έχουμε συνηθίσει, αμέσως μετά τις εκλογές, να δημοσ Rating: 0

Μετεκλογική κινητικότητα για έργα στον νομό Τρικάλων

Μετεκλογική κινητικότητα για έργα στον νομό Τρικάλων

Σε μια πρωτοφανή κινητικότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφορικά με τα έργα στον νομό Τρικάλων. Δεν έχουμε συνηθίσει, αμέσως μετά τις εκλογές, να δημοσιοποιείται η προώθηση έργων που, είτε είχαν προγραμματιστεί, είτε είχαν βρεθεί σε καλό στάδιο για την υλοποίησή τους. Με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις, διάφορα έργα έγινε γνωστό ότι προωθούνται. Επίσης, υπάρχουν έργα, η πορεία των οποίων δεν είδε το φως της δημοσιότητας.
Συγκεκριμένα:

 

1. ΜΕΤΕΩΡΑ

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη συμβασιοποίηση του έργου «Ψηφιακή

Προβολή της Ιστορίας & του Πολιτισμού των Μετεώρων και του Ολύμπου-

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών Περιφέρειας Θεσσαλίας» με τον ανάδοχο, με τελικό ποσό το 561.809,56€ + ΦΠΑ23% = 691.025,76€ (βελτιωμένο κατά 7.000€, μετά την επαναδιαπραγμάτευση).

Σε περίπτωση όποιου νομικού κωλύματος της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τη μείωση του κόστους, η συμβασιοποίηση να προχωρήσει με την προτεινόμενη αύξηση παραδοτέων, που προσφέρει ο ανάδοχος και αν και με αυτό υπάρχει κώλυμα, τότε να μένει σε ισχύ η αρχική έγκριση.

 

 

2. ΧΥΤΑ

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπρασία δημοπρασίας του έργου: «Β΄ ΦΑΣΗ ΧΥΤΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»,(ΕΣΠΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, προϋπολογισμού εργασιών 7.431.641,57€ & Φ.Π.Α. 1.709.277,56€, δηλαδή συνολικού προϋπολογισμού: 9.140.919,13 €, κατά την οποία την πιο συμφέρουσα προσφορά

προσέφερε η Εργοληπτική Επιχείρηση Κ/Ξ«ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΑΡΧΩΝ ΑΤΕ ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ» με έκπτωση:

46,77% .
Η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στη συγκεκριμένη εταιρία γίνεται με την έκπτωση αυτή, με ποσό σύμβασης : 3.955.992,03€,( χωρίς Φ.Π.Α. ), και

το οποίο αναλύεται ως εξής :

α) για συμβατικές εργασίες : 3.516.948,90 €

β) για απρόβλεπτες εργασίες : 316.525,40€

γ) για αναθεώρηση : 122.517, 73 €

δ) για απολ. εργασίες(άσφαλτος) : – €

 
3. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο περιφερειάρχης ενέκρινε την προμήθεια ψηφιακού μαστογράφου τύπου Α’ για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και φορέα υλοποίησης το Τμήμα Προμηθειών του Γ. Ν. Τρικάλων, κύριο του έργου το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση που δίνεται, προχωρά η συμβασιοποίηση του έργου για την υλοποίησή του.
Η σύμβαση αφορά σε προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Ψηφιακού Μαστογράφου, προς αντικατάσταση υπάρχοντος παλαιού μαστογράφου που είναι εκτός λειτουργίας.
Ο παραπάνω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

 

 

 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη η υπογραφή σύμβασης κατασκευής για το ενταγμένο έργο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας «Κατασκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας», προϋπολογισμού 2.590.000,00 € (με ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του διδακτηρίου του 5ου Δημοτικού σχολείου Καλαμπάκας, το οποίο χωροθετείται σε οικόπεδο του σχεδίου πόλης Καλαμπάκας με εμβαδόν οικοπέδου 2.578,89 μ2. Το διδακτήριο είναι διώροφο κτίριο με υπόγειο, έχει συνολική επιφάνεια 1470,00 μ2 και αποτελείται από τους κάτωθι χώρους: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς σε αυτήν χώρους, κυλικείο, γραφείο του διευθυντή, γραμματεία, αναρρωτήριο, γραφείο καθηγητών, 6 αίθουσες διδασκαλίας, 4 εργαστήρια, βιβλιοθήκη χώροι υγιεινής, λεβητοστάσιο, γενικό αρχείο και αποθήκες. Η χωροθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο, ο προσανατολισμός του, η ηλιοπροστασία, ο φυσικός φωτισμός και αερισμός, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, είναι στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό του κτιρίου, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου και να συμβάλουν στην δημιουργία ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου. Η πρόσβαση των Ατόμων μειωμένης κινητικότητας στο κτίριο πραγματοποιείται μέσω ράμπας, ενώ για την πρόσβαση στον όροφο έχει προβλεφθεί ανελκυστήρας.
Φορέας υλοποίησης της είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με σχετική προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε με τον κύριο του έργου που είναι ο Δήμος Καλαμπάκας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πλέον, προχωρά η σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου και η έναρξη εργασιών για έγκαιρη ολοκλήρωσή του στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

 

5. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ – ΧΑΜΑΜ

Δημοπρατείται το Μουσείο Τσιτσάνη στις παλιές φυλακές των Τρικάλων προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ). πρόκειται για το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργο «Επανάχρηση κεντρικού κτιρίου παλαιών φυλακών Τρικάλων – Κέντρο Έρευνας Βασίλης Τσιτσάνης». Το έργο είναι μέρος της πράξης του ΕΣΠΑ «Προστασία-ανάδειξη του υπό δημιουργία κέντρου ερευνάς «Βασίλη Τσιτσάνη». Το 2ο έργο που εντάσσεται σε αυτήν αφορά στην προστασία και ανάδειξη παλαιού λουτρού, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, που ξεκίνησε ήδη να υλοποιείται από τη 19η ΕΒΑ.Έτσι το σύνολο του έργου φτάνει περίπου τα 3 εκατ. ευρώ.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού που είναι ο κύριος δικαιούχος του, του Δήμου Τρικκαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, ποσό δε 184.000 ευρώ βαρύνει το Δήμου Τρικκαίων.

 

Θανάσης Μιχαλάκης

ΣΗΜ.: Στη φωτό, η μακέτα της διαμόρφωσης του χώρου στις παλιές φυλακές

Πρώτη δημοσίευση ΕΝΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, 16-10-14

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή